5. 3. 2024

Lešany pro Nelahozeves – dotazy k programu

money

Četl jsem Váš volební program, velice mne zaujal, je v něm obsaženo mnoho potřebného pro naši obec, obzvláště do vybudování bezpečné cesty pro pěší z jedné části do druhé. Velice by mne však zajímalo, jakým způsobem chcete financovat tyto projekty. Napadá mne otázka rozšíření skládky Uhy-budete tento projekt podporovat a tímto způsobem získat potřebné finance?

Všichni kandidáti jste obyvatelé části Lešany, jak zajistíte, aby nedošlo k preferování této části obce před ostatními? Zarazilo mne, že iniciativa ohledně dopravní bezpečnosti (snížení rychlosti) se týká pouze Lešan i když Nelahozeves má ten samý problém s nedodržováním rychlosti řidičů na rovince od nadjezdu k PTZ.

Martin Váňa

Peníze

Financování chodníku mezi oběma částmi Nelahozevsi a dalších projektů vyjmenovaných v programu hodláme zajistit kombinací několika zdrojů.

V první řadě hodláme maximálně využívat dotace z ministerstev, krajského úřadu, Státního fondu dopravní infrastruktury, strukturálních fondů EU apod.

Dále hodláme hledat úspory i v obecním rozpočtu. Příkladem možné úspory je uspořádání veřejné soutěže na dodavatele elektřiny pro obec, čímž lze podle zkušeností z jiných obcí dosáhnout snížení nákladů až o 15 procent. Jenom tato jedina veřejná soutěž by mohla snížit náklady obce až o 80 000 Kč ročně. Veřejné soutěže budou ale vyhlašovány na všechny zakázky obce, protože to je nejlepší způsob minimalizace nákladů.

V praxi se samozřejmě vždy mohou objevit naléhavější projekty než ty, které máme uvedeny v programu. Na splnění našich závazků však máme čtyři roky.

skladkaSkládka

Program jsme sestavovali v době, kdy nebylo o skládce nic známo. Pokud skládka v katastru Nelahozevsi skutečně vznikne a začne generovat další příjmy pro obec, chceme s občany zahájit veřejnou diskusi o způsobu využívání těchto peněz.

Ke skládce jako takové jsme se již podrobně vyjádřili.

nine_peopleDevět lešanských zastupitelů?

Je jasné, že nic takového nenastane a že zastupitelstvo bude nakonec složeno z obyvatel všech částí obce. Náš program se možná v některých ohledech trochu více zaměřuje na Lešany, ale je v něm i řada bodů, které se dotýkají dalších částí obce (jako je např. zmíněný chodník) nebo celé Nelahozevsi. Víme, že Podhořany trápí doprava, že v některých částech Nelahozevsi stále chybí kanalizace a že řadě občanů vadí nedostatek míst v mateřské škole nebo málo aktivit pro seniory.

Jedním z hlavních bodů našeho programu je maximální transparentnost veřejné správy. Chceme častěji vydávat Zpravodaj a aktualizovat webové stránky. Zajistíme občanům mnohem lepší podmínky pro kontrolu činnosti zastupitelstva, starosty a místostarosty. To bude tou nejlepší zárukou, že samospráva nebude nikomu nadržovat, protože každý pokus o zvýhodňování někoho na úkor někoho jiného bude ihned vidět.

Pokud jde o omezení rychlosti, chceme se zaměřit na Lešany hlavně proto, že v této části Nelahozevsi jako jediné není vůbec chodník. Revizi dopravních značek a dalších opatření však provedeme v celé obci najednou. Ve spolupráci s veřejností vytvoříme mapu s novým návrhem dopravního značení a po veřejné diskusi nová opatření uvedeme v život.

Vedle toho chceme ve spolupráci s policií zajistit aspoň namátkové kontroly dodržování rychlosti a zákazu vjezdu nákladních automobilů.