23. 2. 2024

Územní plán obce Nelahozeves

pdf

Územní plán obce Nelahozeves je soustava dokumentů a výkresů, která stanovuje prostorové a funkční uspořádání zastavěné i nezastavěné části územního obvodu obce Nelahozeves a jejího využití. Smyslem územního plánu je definovat předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území obce, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel Nelahozevsi.

Územní plán je závazným podkladem pro rozhodování o všech stavbách, které mají být na území obce realizovány. Posuzování provádí Stavební úřad Kralupy nad Vltavou, obvykle v rámci územního řízení.

Územní plán obce Nelahozeves byl vypracován projektantkou Kateřinou Sovinovou v letech 2003 – 2004 a zastupitelstvem byl schválen v roce 2005. V této podobě platí dodnes.

Platný územní plán v PDF

Textová část[17.4 MB]
pdfHlavní výkres, 1 : 5 000[812.07 KB]
pdfHlavní výkres, 1 : 2 880[2.42 MB]
pdfLimity využití území[3.32 MB]
pdfEnergetika a spoje[1.29 MB]
pdfDoprava[1.57 MB]
pdfVodní hospodářství[1.31 MB]
pdfTechnické vybavení[1.68 MB]
pdfZemědělství, lesnictví, plán územního systému ekologické stability[2.37 MB]
pdfVeřejně prospěšné stavby[717.47 KB]
pdfŠirší územní vazby[19.91 MB]
pdfDoložka civilní ochrany[2.51 MB]

Poznámka: Výkresy jsou neoficiální verze územního plánu. Vzhledem ke sporu projektantky s tehdejším starostou Nelahozevsi Jaroslavem Otáskem nemá obecní úřad k dispozici platný územní plán v elektronické podobě. Verze výkresů, které jsou zde k dispozici ke stažení, byly získány z webových stránek projektantky Kateřiny Sovinové (dnes již neexistujícího webu www.archi-ka.cz) v roce 2004, kdy byl územní plán těsně před dokončením. Tato elektronická verze se prakticky shoduje s platným územním plánem, který je na obecním úřadě k dispozici v “papírové” podobě. Zjištěné rozdíly jsou pouze formálního rázu.

Hromadné stažení všech výkresů

Zde si můžete stáhnout ZIP balíčky obsahující všechny výkresy územního plánu Nelahozevsi:

Formát DWF (Design Web Format) je byl vyvinut firmou Autodesk pro účely distribuce výkresových dat. Pomocí speciálního prohlížeče či editoru lze s DWF soubory pracovat efektivněji než s výkresy ve formátu PDF.

Pro prohlížení DWF souborů si můžete zdarma stáhnout program Autodesk Design Review (anglicky).

Územní plán na portálu Geosense

Od roku 2013 je část územního plánu obce k dispozici též na portálu Geosense. Portál obsahuje digitalizovaný hlavní výkres územního plánu a umožňuje jeho zobrazení současně se základní geografickou mapou, leteckou mapou a katastrem nemovitostí. Pro jednotlivé vrstvy lze dynamicky nastavovat úroveň průhlednosti.

geosense

Dokumenty ke schválení územního plánu

pdfUsnesení zastupitelstva obce Nelahozeves ze dne 17. 3. 2005 [99.08 KB]

pdfObecně závazná vyhláška č. 1/05 [1.43 MB], kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce, ze dne 14. 4. 2005

Neschválený návrh zadání Změny územního plánu

V letech 2006 – 2009 probíhal proces změny územního plánu, jehož cílem bylo zohlednit v územním plánu rozšíření Skládky Uhy o IV. etapu a výstavbu štěrkopískovny v Lešanech. Vzhledem k odporu odpovědných úřadů a pozdější developerské výstavby v sousední lokalitě (Lešany-Resort) byla štěrkopískovna následně z návrhu změny vyjmuta.

Proces změny územního plánu se zastavil v listopadu 2009, kdy zastupitelstvo odmítlo schválit již několikrát upravený návrh zadání územního plánu. Po komunálních volbách v roce 2010 rozhodlo zastupitelstvo v dubnu 2011, že změna územního plánu nebude dále pořizována a že obec vytvoří nový územní plán.

Neschválený návrh změn územního plánu ke stažení:

Připravovaný nový územní plán

V dubnu 2011 rozhodlo zastupitelstvo obce, že zahájí pořizování nového územního plánu. V roce 2013 obec uspořádala urbanistickou soutěž, z níž vzešel zhotovitel nového územního plánu – volné sdružení projektantů Dvořák, Gogolák, Grasse, Grasse (DGGG). Smlouva byla podepsána 1. listopadu 2013.

Urbanistické soutěže se zúčastnili čtyři uchazeči. Jejich návrhy si lze prohlédnout na portálu Geosense.

Výběru zhotovitele nového územního plánu se věnují následující články:

Dokumentace nového územního plánu

Dokumentace nového územního plánu je k dispozici na samostatné stránce.

{jcomments off}