15. 7. 2024

Symboly obce

znak

Základními symboly obce jsou znak a vlajka.

Znak a vlajku navrhla na objednávku obce heraldická kancelář Dauphin heraldika Stanislava Kasíka z Roudnice nad Labem. Návrh znaku a vlajky následně schválilo zastupitelstvo obce.

Oba symboly pak oficiálně obci udělil 17. února 2006 tehdejší předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek. Slavnostní předání rozhodnutí ze strany předsedy Poslanecké sněmovny se uskutečnilo 7. dubna 2006 za účasti tehdejšího starosty Nelahozevsi Jaroslava Otáska a místostarostky Květuše Dittrichové.

Znak obce

Oficiální popis: V červeno-modře vlnitě děleném štítě zlatá hvězda, nad ní volný stříbrný ondřejský kříž, pod ní zlatá lyra.

Vlajka obce

Oficiální popis: List tvoří dva vodorovné pruhy, červený a zvlněný modrý se třemi vrcholy a dvěma prohlubněmi. V žerďové polovině červeného pruhu bílý volný ondřejský kříž, pod ním v první prohlubni uprostřed šířky listu žlutá šesticípá hvězda nad žlutou lyrou v modrém pruhu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

vlajka

Použití

Znak a vlajku obce může používat obec a dále organizace zřízené obcí, tedy v případě Nelahozevsi základní a mateřská škola. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není její souhlas nutný, tento symbol může (vhodným a důstojným způsobem) užívat každý.

Vlajky firmy Výšivky Jany

Firma Výšivky Jany, která se zabývá strojovým vyšíváním a sídlí v Nelahozevsi, věnovala obci Nelahozeves na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 11. listopadu 2010 vlajku obce Nelahozeves, vlajku České republiky a vlajku Evropské unie. Vlajky jsou umístěny v zasedací místnosti obecního úřadu.

IMG 2084