5. 3. 2024

Štěrkopískovna Lešany

piskovna

Štěrkopískovna Lešany je zatím nerealizovaný záměr podnikatele Františka Jampílka provádět v katastru Lešan po dobu deseti až dvaceti let těžbu štěrkopísku.

Historie

První přípravy k vybudování štěrkopískovny v Lešanech byly zahájeny v roce 2004, kdy podnikatel František Jampílek podepsal s tehdejším starostou Nelahozevsi Jaroslavem Otáskem smlouvu o spolupráci, v níž se obec zavázala změnit územní plán tak, aby těžba mohla proběhnout ve vytipované lokalitě (viz mapa). Samospráva Nelahozevsi se v dalších letech pokoušela potřebnou změnu územního plánu provést, to se však nepodařilo zejména z důvodu negativních stanovisek jiných úřadů (Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Krajský úřad Středočeského kraje aj.). Zdržení způsobil i nový stavební zákon, který proces změny územního plánu vrátil zpět na začátek.

Výstavba rodinných domů

V roce 2007 byla zahájena výstavba 105 řadových rodinných domů v tzv. lokalitě Lešany-Resort, v těsném sousedství plochy, na níž by měla těžba písku probíhat.

Změna stanoviska obce

Po komunálních volbách v roce 2010 unikl dosud utajovaný projekt štěrkopískovny na veřejnost. Nová starostka Petra Urbanová dala vzápětí najevo, že záměr nepodporuje a že se smlouvou o spolupráci z roku 2004 necítí být vázána. Obdobná stanoviska zaujali také další členové zastupitelstva. Nejostřejším odpůrcem štěrkopískovny byl Pavel Matoušek, který se veřejně zavázal, že odstoupí z funkce zastupitele, pokud by štěrkopískovna v Lešanech vznikla. Mezi odpůrce štěrkopískovny se nakonec zařadil i bývalý starosta Jaroslav Otásek.

Území štěrkopískovnyŠtěrkopískovna byla jedním z témat [rokdownload menuitem=”109″ downloaditem=”149″ direct_download=”false”]zasedání zastupitelstva dne 28. dubna 2011[/rokdownload], kterého se zúčastnili i zástupci Františka Jampílka a snažili se záměr obhájit. Občané se v následné emotivní diskusi vyslovovali ostře proti štěrkopískovně a požadovali po členech zastupitelstva, aby dali jasně najevo své stanovisko. Na základě rozhodnutí zastupitelstva si obec následně nechala vypracovat právní analýzu, z níž vyplynulo, že obec má v případném soudním sporu s Františkem Jampílkem poměrně silné postavení. S ohledem na tento právní rozbor zastupitelstvo obce na [rokdownload menuitem=”109″ downloaditem=”375″ direct_download=”false”]zasedání dne 25. července 2011[/rokdownload] rozhodlo, že v plnění závazků vyplývajících ze smlouvy s Františkem Jampílkem nebude dále pokračovat. Své rozhodnutí zdůvodnilo objektivními překážkami v podobě zamítavých stanovisek dotčených orgánů státní správy ke změně územního plánu. Přijaté usnesení dále upozorňuje na konflikt štěrkopískovny s novou zástavbou v lokalitě Lešany-Resort.

Budoucnost

Vzhledem k zamítavému stanovisku zastupitelstva obce je realizace záměru v tuto chvíli krajně nepravděpodobná. Není však vyloučeno, že podnikatel František Jampílek bude po obci Nelahozeves požadovat úhradu nákladů spojených s přípravou štěrkopískovny, případně náhradu za ušlý zisk. Obdobným způsobem podnikatel postupoval vůči obci Keblice, s níž se soudí již od roku 2006. Zatím posledním výrokem je rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích, který přiznal Františku Jampílkovi odškodnění ve výši 1,2 milionu korun. Rozsudek zatím není pravomocný, neboť Keblice se proti němu odvolaly.

Další informace