23. 2. 2024

Povodně v Nelahozevsi

Nelahozeves je většinou své plochy situována podél Vltavy, proto se jí nevyhýbají ani občasné povodně. Ve srovnání s jinými obcemi podél řeky je však většina nemovitostí umístěna v dostatečné výšce, takže dopady povodní jsou v naší obci menší než v jiných sídlech podél Vltavy.

Největší historické povodně jsou zaznamenány v letech 1784 a 1890. V novodobé historii obce jde pak o povodně v letech 2002 a 2013.

Povodně 2002

Průběh povodní v roce 2002 je popsán ve vzpomínkovém článku: Vzpomínka na povodně 2002 v Nelahozevsi (31. prosince 2012)

Povodně 2013

O události jsme průběžně informovali v následujících článcích:

Starostka Nelahozevsi Petra Urbanová vyjádřila občanům poděkování jednak ještě během povodní, později znovu na stránkách Nelahozeveského zpravodaje.

O povodních v Nelahozevsi se žádná jiná média nezmiňovala, neboť v jiných obcích byla situace mnohem dramatičtější.

Souhrn zpravodajství v celostátních a regionálních médií o povodních 2013 v okolí Nelahozevsi