23. 2. 2024

Centrální tankoviště ropy Nelahozeves

DSCF8574

Centrální tankoviště ropy (CTR) Nelahozeves je průmyslový areál, v němž jsou skladovány strategické nouzové zásoby ropy pro celou Českou republiku, dopravované po ropovodech Družba a Ingolstadt. Tankoviště dále slouží jako mezisklad ropy pro ropné rafinérie v Kralupech nad Vltavou, Litvínově a Pardubicích.

Tankoviště bylo vybudováno v roce 1994 a později opakovaně rozšiřováno, poslední rozšíření proběhlo v roce 2008. Tankoviště se nachází v severozápadním cípu katastru obce Nelahozeves, v prostorách vytěžené pískovny podél silnice č. 616, naproti areálu Skládky Uhy. V současné době se v areálu nachází 16 nadzemních ocelových nádrží o celkovém objemu více než 1,5 milionu m3. Provozovatelem tankoviště je státní společnost MERO ČR, a. s.

O výstavbě areálu CTR Nelahozeves bylo rozhodnuto v roce 1990 v souvislosti s plánováním trasy ropovodu Ingolstadt, který měl ukončit závislost České republiky na ruské ropě dopravované po ropovodu Družba. Ropovod Ingolstadt měl původně vést z bavorského Ingolstadtu do Kralup nad Vltavou přes Litvínov (odtud pochází dosud používaný název ropovodu MERO IKL – Ingolstadt–Kralupy–Litvínov). Centrální tankoviště pro Českou republiku mělo být vybudováno v severočeských Bylanech nedaleko Litvínova, ale vzhledem k nastalým komplikacím s touto variantou bylo později rozhodnuto o umístění tankoviště v prostoru vytěžené pískovny v Nelahozevsi. Z Nelahozevsi je ropa do kralupské rafinérie dopravována zvláštním potrubím. Ropovod nakonec ani nezačíná v Ingolstadtu, ale v nedalekém Vohburgu.

DSCF6261První část tankoviště se čtyřmi nádržemi po 50 tisících m3 byla vybudována v roce 1994. 14. července 1994 proběhlo napojení tankoviště na ropovod Družba a o den později začala do Nelahozevsi proudit první ropa.

Slavnostní otevření areálu proběhlo 25. března 1995 za účasti tehdejšího předsedy vlády Václava Klause, ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého a bavorského ministra hospodářství a dopravy Otto Wiesheu. 27. listopadu 1995 bylo tankoviště napojeno na nově vybudovaný ropovod Ingolstadt, první ropa po novém ropovodu dorazila do Nelahozevsi 8. prosince 1995.

V letech 1996–1998 bylo vybudováno dalších šest nádrží o objemu po 100 tisících m3. Původní menší nádrže pak sloužily zejména pro míchání různých druhů ropy pro rafinérie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Nové větší nádrže plnily roli skladu strategických zásob ropy pro Českou republiku. Celková kapacita nádrží tehdy činila 800 tisíc m3 ropy.

Vzhledem k rostoucí spotřebě ropy proběhla v letech 2001–2004 výstavba dalších čtyř nádrží o objemu po 125 tisících m3. Rozšíření strategických skladovacích zásob ropy nejméně na 90 dnů bylo podmínkou vstupu České republiky do Evropské unie. K novým čtyřem nádržím pak v letech 2006–2008 přibyly ještě dvě. Současná kapacita nádrží tak činí celkem 1,55 milionu m3 ropy.

Vlastníkem a provozovatelem tankoviště je státní společnost MERO ČR, a. s., která vlastní též českou část ropovodů Družba a Ingolstadt. Název MERO je zkratkou sousloví “MEzinárodní ROpovody”. Sídlo společnosti se nachází v Kralupech nad Vltavou vedle obchodního domu TESCO.

Dispečerské pracoviště v Nelahozevsi zajišťuje obsluhu vlastního tankoviště a současně české části ropovodu Družba. Vedle toho plní roli záložního řídicího centra ropovodu Ingolstadt pro případ výpadku primárního řídicího systému v bavorském Vohburgu.