23. 2. 2024

Alena Hurychová

Alena Hurychová

Alena Hurychová (* 13. července 1953) je bývalá předsedkyně kulturní komise obce Nelahozeves a bývalá šéfka ochotnického souboru.

Původním povoláním je vychovatelka školní družiny. V minulosti pracovala též jako metodička zájmové umělecké činnosti, poté i jako dramaturg v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka (dnešní Výstaviště Praha).

Od roku 1991 do roku 2011 byla majitelkou vzdělávací agentury Lingua Universum, která se zaměřuje na výuku cizích jazyků.

V roce 2004 jí vyšla v nakladatelství Práh kniha pro děti Pokladnice pohádek, kterou napsala společně s Helenou Němcovou.

V roce 2011 obnovila v Nelahozevsi činnost ochotnického spolku, v němž jako dítě sama působila, a napsala pro něj několik her, které byly postupně uvedeny na prknech místního kulturního domu. V září 2014 ze spolku odešla.

V lednu 2012 byla starostkou Nelahozevsi Petrou Urbanovou jmenována do funkce předsedkyně nově vzniklé kulturní, školské a sociální komise, v této funkci setrvala až do komunálních voleb v říjnu 2014, v nichž také kandidovala za uskupení Dvořákova Nelahozeves. Pod jejím vedením komise organizovala řadu úspěšných akcí, jako jsou Nelahozeveské máje či Nelahozeveské burčákování. Do činnosti komise spadalo i každoroční slavnostní připomenutí výročí narození skladatele Antonína Dvořáka, několik vánočních akcí či provoz Klubu seniorů, který vznikl z její iniciativy v únoru 2012.

pokladnice-pohadek