4. 3. 2024

Kostel sv. Ondřeje

IMG 6900

Kostel sv. Ondřeje je jednolodní gotický kostel z první třetiny 14. století, poprvé je písemně připomínán v roce 1352, tento letopočet je uváděn i jako rok první historické zmínky o obci Nelahozeves. Kostel se nachází se v Kralupské ulici, naproti rodnému domu Antonína Dvořáka.

Již od roku 1352 se jednalo o farní kostel, později přešel pod minickou faru. Ve 20. století byl opět farním kostelem, v současné době spadá pod farnost v Kralupech nad Vltavou.

Současná podoba kostela pochází z 19. století. V roce 1990 prošel kostel rekonstrukcí.

Uvnitř kostela se nachází starý pozdně gotický presbytář ze 14. století, křtitelnice z konce 18. století a dva náhrobky vsazené do stěny. Přímo pod kostelem se nachází krypta zazděná roku 1894, kde je umístěno osm rakví. Obraz apoštola Ondřeje, kterému je kostel zasvěcen, namaloval na počátku 20. století místní farář Adolf Pergl.

IMG 6888Vedle budovy kostela, v rohu bývalého hřbitova, stojí stará dřevěná hranolová zvonice z 19. století. Ve zvonici jsou zavěšeny dva malé zvonky z let 1812 a 1864.

V kostele sv. Ondřeje byl v roce 1841 pokřtěn skladatel Antonín Dvořák. Dle svých vlastních vzpomínek zde Dvořák absolvoval i první veřejné houslové vystoupení.

V kostele se nacházejí varhany s šesti rejstříky, které postavil v roce 1881 Karel Schiffner, jeden z nejvýznamnějších varhanářů druhé poloviny 19. století. V roce 2013 prošly varhany pdfcelkovou opravou.

IMG 6884Majitelem kostela je Římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou.

V kostele se dříve nekonaly pravidelné bohoslužby, farnost pouze příležitostně pořádala poutní mše. Od 15. února 2014 se poutní mše konají pravidelně každou třetí sobotu v měsíci vždy od 16 hodin.

Základní škola v kostele každoročně koná předvánoční žákovské vystoupení, na nějž navazuje rozsvěcení vánočního stromu v blízkém parku Antonína Dvořáka.

Klíče od kostela má personál v protějším muzeu Antonína Dvořáka.

V blízkosti kostela se několik let nacházela schránka geocachingu. Tzv. kešku sem v roce 2009 umístil tehdejší kralupský farář Josef Ptáček. V létě 2013 byla keška již poněkolikáté ukradena a vlastník ji dosud neobnovil.