• Titulní stránka

Zveřejňování zvukových záznamů ze zasedání obec znevýhodňuje. Zakázat však nelze

V poslední době se na mě obrací lidé s dotazem, zda si třetí osoba může pořizovat zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva a zveřejňovat ho na webových stránkách. Důvodem těchto častých dotazů je rozhořčení nad zveřejněním zvukových záznamů z našich zasedání na webových stránkách www.nelahozeves.info. Někteří pravidelní účastníci zasedání nesouhlasí s tím, že jsou jejich osobní projevy zveřejňovány bez jejich souhlasu.

Obecní úřad si pořizuje zvukový záznam pouze pro účely pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva a poté je tento záznam smazán. Pokud si chce třetí osoba pořídit zvukový nebo obrazový záznam ze zasedání zastupitelstva, může tak učinit se souhlasem předsedajícího. Vzhledem k tomu, že veřejné zasedání zastupitelstva se svolává za účelem projednání veřejných věcí, nelze třetí osobě zabránit, aby si pořídila zvukový záznam.

Každý z nás je chráněn právem na ochranu osobnosti (dle § 11 Občanského zákoníku), které v sobě zahrnuje právo na ochranu soukromí projevů osobní povahy. Osoby, které navštíví zasedání zastupitelstva, nemusí souhlasit s nahráváním a mohou předsedajícího požádat, aby nebylo nahrávání pořizováno. V takovém případě jim bude vyhověno a záznamové zařízení bude vypnuto. Obecně však nelze pořizování zvukových záznamů zakázat. Současně nemáme ani zákonnou oporu pro zabránění zveřejňování zvukových záznamů třetí osobou.

Dle mého názoru však zveřejňování záznamů z jednání není vhodné. Subjekty vedoucí s obcí určité právní spory díky tomu mohou mít možnost využít některé informace z těchto záznamů proti zájmům obce.  Veřejného zasedání zastupitelstva obce by se měly účastnit pouze osoby žijící v obci a dále osoby, které zde vlastní nemovitost nebo ty, které vstupují do právních vztahů s obcí. Záznamy ze zasedání by pak neměly přesahovat území obce a být přístupné komukoliv. Obec vystupuje v obchodních vztazích stejně tak jako jakákoliv jiná právnická osoba. Takováto zveřejňování v zájmu transparentnosti (zprůhlednění) mohou vést ke znevýhodnění postavení obce.

Na druhou stranu však zájem na zprůhlednění rozhodování zastupitelstev má i své opodstatnění. Nezřídka došlo a dochází v obcích a městech k trestné činnosti jejich orgánů, a tak je v současné době obecně větší zájem na kontrole rozhodování zastupitelstev. Takováto kontrola má však i již výše zmíněný vedlejší efekt. Na zasedáních, na kterých se dříve probírala různá témata a na nichž se živě diskutovalo o situaci obce, se dnes dozvíte pouze informace týkající se programu. Vedení obce musí vždy zvážit, jaké informace lze zveřejnit, protože si je kdokoliv může poslechnout na soukromých webových stránkách. Ten, kdo se rozhodne navštívit zasedání, již nemá chuť se jakkoliv vyjadřovat.

Závěrem lze říci, že pokud mezi námi budou žít lidé, kteří obecně nedůvěřují ničemu a nikomu, bude náš život v obci zbytečně svazován.

Petra Urbanová

Zpravodaj 2013 – duben

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.