Změňte územní plán, nebo podám žalobu, hrozí obci kandidát do zastupitelstva

DSC 1497
Současná cesta je široká jen tři metry, což neodpovídá platným normám. (pohled z ulice V Loučkách)
Současná cesta je široká jen tři metry, což neodpovídá platným normám. (pohled z ulice V Loučkách)
Když obyvatel ulice V Závětině Pavel Matoušek poprvé nahlédl do návrhu nového územního plánu, s překvapením zjistil, že přímo vedle jeho domu projektanti nakreslili do mapy cestu. Jeho následná snaha o její odstranění byla neúspěšná. Nyní Pavel Matoušek kandiduje do zastupitelstva z předního místa kandidátky Nelahozeves svým občanům a nelze se tedy vyhnout otázce, zda tyto dvě věci spolu nějak nesouvisí.

Cesta má spojit ulice V Závětině a V Loučkách, které jsou nyní obě slepé. Na daném místě už nyní cesta je, ovšem pouze tři metry široká a z jedné strany uzavřená bránou. Projektanti ze sdružení DGGG ji původně naprojektovali jako standardní místní komunikaci, na kterou má být podle platných norem vyhrazen pruh široký osm metrů. Na obou stranách by tak veřejný prostor zasahoval do soukromých pozemků, na kterých už v některých případech stojí rodinné domy. Jiné parcely jsou zatím prázdné a podle nového územního plánu na nich bude možné stavět. Smyslem návrhu je dovést na tyto parcely cestu v souladu s legislativou.

DSC 1502
Z druhé strany (ulice V Závětině) je cesta zahrazena. Projektanti nového územního plánu by ji rádi otevřeil pro veřejnost.
Z druhé strany (ulice V Závětině) je cesta zahrazena. Projektanti nového územního plánu by ji rádi otevřeil pro veřejnost.
Manželům Matouškovým se návrh nelíbil a na přelomu roku podali proti umístění cesty námitku. Starosta Josef Kebrle ve spolupráci s projektanty pak z cesty udělal jednosměrku, čímž ji zúžil na 6,5 metru, což je minimální šířka podle platných norem kvůli průjezdu hasičské techniky nebo odpadových vozů. Jak ale upozornila zastupitelka Olga Riegertová, tato šířka zahrnuje i prostor podél silnice, který může být zatravněný a slouží zejména k zajištění dostatečného rozhledu na obě strany a k vyhýbání chodců, případně k parkování. Samotná komunikace může být široká pouhých 2,5 metru a navíc musí být od nejbližších rodinných domů vzdálena nejméně 3 metry.

Starosta zároveň cestu po dohodě s projektantem vyřadil ze seznamu veřejně prospěšných staveb. To v praxi znamená, že obec, které cesta v současné době nepatří, ji nebude moci nikdy v budoucnu vyvlastnit, může ji jen odkoupit, což bez souhlasu všech současných deseti vlastníků (manželé Matouškovi patří mezi ně) nepůjde.

Pavlu Matouškovi (jedná se o jmenovce dosavadního zastupitele) to ale nestačilo a od té doby se společně s několika sousedy neúnavně, avšak bezúspěšně pokouší starostu přesvědčit, aby z návrhu územního plánu cestu smazal úplně. Když zjistil, že je jeho snažení bezvýsledné, stěžoval si na postup starosty ostatním zastupitelům, ale ani u nich zatím nepochodil. Mimo jiné i proto, že se na ně obrátil až před dvěma týdny, tedy těsně před volbami, ve kterých navíc sám kandiduje.

satelit
Cesta má propojit ulice V Loučkách a V Závětině.
Cesta má propojit ulice V Loučkách a V Závětině.
Podle Pavla Matouška by územní plán v této podobě „razantně omezil a zhoršil“ vlastnická práva majitelů dotčených pozemků, neboť by v místě došlo k „velkému navýšení provozu osobních automobilů“ spojenému s nárůstem hlučnosti, prašnosti a znečištění ovzduší. V důsledku se obává výrazného poklesu ceny své nemovitosti. Jak by toto vše mohla způsobit krátká příjezdová cesta k několika parcelám, která z jeho vlastní zahrady odkrojí pruh o šířce necelých dvou metrů, který navíc může zůstat zatravněný jako dnes, Pavel Matoušek nevysvětlil – na většinu otázek portálu Nela.cz neodpověděl a část odpovědí, které poskytl, zakázal zveřejnit.

Situace, kdy projektanti navrhují nové cesty na soukromých pozemcích, je přitom při územním plánování poměrně běžná, i když to nezřídka naráží na odpor příslušných vlastníků. Obce pak tyto pozemky od soukromých vlastníků vykupují, nebo v krajním případě vyvlastňují za finanční náhradu – což ale nebude v tomto případě možné. Zákon naopak dává vlastníkům možnost požadovat za určitých okolností po obci finanční náhradu za to, že jim nový územní plán změní zastavitelný pozemek na nezastavitelný nebo je jinak omezí – v tomto případě bude omezení spočívat v tom, že těsně podél cesty (která je v daném místě už dnes), nebudou moci vybudovat žádnou novou trvalou stavbu. Na současné stavby (v praxi jde o jednu pergolu) nikdo sahat nesmí.

uzemni plan
Takto je cesta zakreslena v návrhu nového územního plánu.
Takto je cesta zakreslena v návrhu nového územního plánu.
V případě připravovaného nového územního plánu obce k podobné situaci došlo na mnoha místech v různých částech obce a některé z nich jsou o dost křiklavější než tato kauza. Projektanti například nakreslili cestu skrz pozemek manželů Veličových v Příčné ulici, a to přímo v místě, kde nyní stojí přístřešek pro auto. Ladislav Velič je shodou okolností zastupitelem, k situaci došlo ale až v průběhu volebního období a vzhledem k velkému zdržení nakonec už současné zastupitelstvo nebude o návrhu územního plánu hlasovat. Ladislav Velič již znovu nekandiduje.

Pavel Matoušek ale ano, a to dokonce v roli neformálního lídra kandidátky Nelahozeves svým občanům (formálně stojí v čele třiadvacetiletá Lucie Soldánová, oba bydlí kousek od sebe). Protože o návrhu územního plánu se bude hlasovat pravděpodobně v průběhu příštího roku, Pavel Matoušek by v případě úspěchu ve volbách musel řešit poměrně vážný střet zájmů. Pro schválení nového územního plánu je přitom zapotřebí nadpoloviční většina všech zastupitelů, a i kdyby se Pavel Matoušek zdržel hlasování nebo by nehlasoval vůbec, fakticky by to bylo totéž, jako kdyby hlasoval proti.

DSCF4095
Přímo přes tuto pergolu v Příčné ulici je v návrhu nového územního plánu zakreslena cesta.
Přímo přes tuto pergolu v Příčné ulici je v návrhu nového územního plánu zakreslena cesta.
Kdyby se navíc stal starostou nebo místostarostou, na obsah územního plánu by měl podstatně větší vliv a mohl by odstranění cesty prosadit mnohem snáz.

V dopise, ve kterém se obrátil na současné zastupitele, zároveň kandidát pohrozil, že pokud mu nebude vyhověno, podá na obec žalobu.

Právě tento dopis podnítil starostu Josefa Kebrleho, aby se ke kauze poprvé vyjádřil veřejně. Na posledním zasedání zastupitelstva potvrdil, že jeho názor na věc je neměnný. „Jsem přesvědčen, že jim nevzniká žádná škoda. Bez jejich souhlasu tam nikdo nic nepostaví,“ konstatoval starosta na adresu manželů Matouškových. Zopakoval zákonné požadavky na minimální šířku komunikace a zároveň upozornil, že stěžovatel ani žádný alternativní návrh nepředložil. Pavel Matoušek sice tvrdí, že cestu lze snadno vést jinudy a že mu to potvrdil i projektant Pavel Grasse, který územní plán připravuje, podrobněji ale svůj údajný protinávrh zastupitelům nepopsal. Projektant se ve svém písemném vyjádření pro zastupitele postavil za starostu, což je ale podle Pavla Matouška dáno tím, že mu to starosta nařídil.

Podobný názor jako Josef Kebrle zastává i zastupitelka Olga Riegertová. která kandiduje za konkurenční uskupení Pro Nelahozeves, stejně jako Pavel Matoušek z druhého místa. Podle jejího názoru návrh nezpůsobí majitelům významnou újmu. „Příjezdy k domům být musí a nikdo jiný tam potřebu jezdit mít nebude, takže o nějakém dopravním ruchu nemůže být řeč.“

O něco smířlivější postoj zaznívá z úst místostarosty Josefa Kukly, lídra kandidátky KSČM. Ten dal najevo, že by rád všechny neuspokojené požadavky na změnu územního plánu s projektantem ještě jednou prošel a prověřil, zda v některých případech nelze přece jen žadatelům vyhovět. Současně ale vyjádřil názor, že Pavel Matoušek je veden zejména snahou, aby už v daném místě nikdo další nestavěl. „Každý chce být na konci,“ potvrzuje jeho slova Josef Kebrle. Přitom už současný územní plán povoluje v místě poměrně rozsáhlou výstavbu. A je to naopak nový návrh územního plánu, který má živelný stavební boom z minulých let v této lokalitě omezit na rozumnou míru a celou řadu dosud zastavitelných pozemků převádí zpět na nezastavitelné.

Územní plán, Komunální volby 2018

Komentáře   

+2 #8 Ota Novák 2018-09-28 22:10
jako jeden z majitelů části přístupové cesty ( v katastru vedené jako zahrada ) k vnitřním zahradám jsem se zúčastnil veřejného zasedání zastupitelstva 21.5. kde se projednával, mimo oficiální body jednání, záměr výstavby rodinných domů v Lešanech. Ač poměrně daleko od výše řešeného problému je tento záměr přímo součástí zamýšlených komunikací. Veškerá plánovaná výstavba která se postupně bude realizovat a propojí Lešany s Nelahozevsí je záměrem soukromých investorů a nechápu proč by řešení komunikací mělo být na úkor pozemků jiných soukromých osob. Při presentaci jsme rovnou upozornili na nesmyslnost plánované komunikace a veřejně jsme navrhovali propojovací komunikaci V Závětině / V loučkách nad dotčenými pozemky v prostoru parcely 83/60, která je jednou z dotčených soukromých parcel na kterých se budou stavět desítky rodinných domů. V současnosti je to orná půda ale v územním plánu je již rozdělena na stavební parcely. Propojovací komunikace nebyla pouze jediným problémem. K ní je navržena kolmá přípojka o šíři 9 m, která vede přes můj a sousedův pozemek ( zahradu ). Z celkové výměry mojí zahrady 650m2 by se "ukrojilo" pro potřeby soukromých stavitelů 135m2 jen tak, bez uzardění. Celý způsob jednání pana starosty je jeden velký podraz. Nějak zapomněl, že je jiná doba, že se nemůže chovat k soukromému vlastnictví jako za bývalého režimu. Ota Novák.
Citovat
+3 #7 Bc. Pavel Matoušek 2018-09-24 11:16
Vážení občané obce Nelahozeves.

S ohledem na skutečnost, že je v tomto tendenčním článku manipulováno s fakty, která jsou navíc vytrhávána z kontextu, jsem nucen k tomuto vydat své prohlášení:

• cesta není a nikdy nebyla cestou, je to prostě zahrada v soukromém vlastnictví. Na ochranu soukromého vlastnictví se vztahuje Listina základních lidských práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky v dikci Zákona č. 1/1993 Sb. Pana starostu a tím tedy i zastupitelstvo, jsem jako zástupce majitelů pozemků informoval již v únoru tohoto roku, tedy nikoliv dva týdny před volbami. Inkriminovaný dopis byl jen další v řadě z mnoha pokusů občanů o to, aby zastupitelstvo zjednalo nápravu. Nadpis článku vybízí k tomu, že si občan může myslet, že se snažíme obci vyhrožovat. Podat trestní oznámení může a musí každý občan České republiky, pokud nabude přesvědčení, že dochází k protiprávnímu jednání anebo má dojem, že je ohrožen zájem chráněný zákonem.
• Sám autor článku se dopustil protiprávního jednání tím, že bez souhlasu vlastníků vstoupil na soukromý pozemek a fotil cizí majetek (velmi dobře obeznámen se situací a právními a vlastnickými poměry na dotčeném pozemku na tento vstoupil i přes náš nesouhlas). Neobstojí případné tvrzení, že tak konal pro účely publicistiky, protože pan Mojžíš není novinářem a provozování svých stránek www.nela.cz se věnuje v roli občana, nikoliv novináře. V současné době zvažujeme možnost podat na pana Mojžíše žalobu na ochranu osobnosti.
• Pan starosta dostal od občanů dotčených jeho rozhodnutím ohledně cesty, která ani není cestou, jiný návrh. Je to v rozporu se zvukovým záznamem z posledního zasedání zastupitelstva, který je dostupný na portálu nela.cz. Nebylo naší povinností činit jiné návrhy, ale udělali jsme to. Samozřejmě, zbytečně.
• Ano, pan Mojžíš má v něčem pravdu. Tedy pokud by došlo k částečnému znehodnocení našich nemovitostí z důvodu rozhodnutí obecního zastupitelstva, máme právo žádat (a taky dostat) přiměřené odškodnění. Jestli by ke znehodnocení došlo a k jakému, to ať pana Mojžíše, ani současné zastupitelstvo obce zbytečně netrápí. O tom by případně rozhodoval nezávislý znalec jmenovaný příslušným soudem. Tomu chceme předejít, protože nám záleží na finanční situaci obce a nechceme, aby z peněz nás všech bylo financováno nesprávné rozhodnutí současného zastupitelstva.
• Autor článku patrně neví, co je to „střet zájmu“. My jsme občané, taky vlastnící majetku a jako takoví máme ústavní právo na nedotknutelnost našeho majetku. Nemůže se nikdo pozastavovat nad tím, že svého ústavního práva využijeme. Anebo nám tohle autor článku upírá?! Jak uvádí wikipedie: „Střetem zájmů se rozumí situace, ve které je člověk odpovědný dvěma nebo více různým organizacím či autoritám, jejichž požadavky na jeho chování se více či méně zásadním způsobem rozcházejí.“ Je tedy jasné, že se v tomto případě vůbec nejedná o střet zájmu.
• Vážení spoluobčané, tato kauza má ale ve skutečnosti zcela jiný rozměr. Tady nejde o mně, moji rodinu či sousedy. Na tomto příkladu všichni můžete spatřit, jak dnešní zastupitelstvo pracuje na principu mystifikace, zavádění, obcházení zákonů a ulehčování si práce na úkor svých občanů. Takové počínaní staví na nenávisti, zášti, závisti. Reprezentuje udržování atmosféry nesnášenlivosti , podrazů a okopávaných kotníků. Pokud se vám tato atmosféra v obci nelíbí, dejte hlas sousedskému životu, prosperované obci, komunikaci a férovému jednání.
• Dovolte mi ještě poznámku k výrokům paní Riegertové. Pokud je citace jejího výroku v článku skutečně přesná, ptáme se, je snad soudním znalcem anebo nezávislým soudem? Kdo a co ji opravňuje předesílat výši naší majetkové újmy? Kdyby měla ona sama přijít o 60 metrů zahrady a zcela by tak tím byl znehodnocen její pozemek, určitě by měla jiný názor na „nezpůsobení újmy“…Anebo tím říká, že v případě svého znovuzvolení do zastupitelstva obce nebude respektovat ústavní práva občanů obce?!!!
• Mým cílem není Vás tímto prohlášením ovlivňovat, nehodlám se snížit k podobným nekalým praktikám, jaké používají naši političtí protikandidáti vůči uskupení Nelahozeves svým občanům, za které kandiduji. Jenom se schválně zkuste na chvíli zamyslet nad jedním lidovým rčením: „Čí chleba jíš, toho píseň zpívej“. Co myslíte, čí píseň zpívá autor článku?!...

Bc. Pavel Matoušek
Citovat
+3 #6 Petr Traxl 2018-09-23 16:49
Dobrý den, jako jeden ze spolumajitelů dotčeného pozemku musím reagovat na článek pana Mojžíše a na komentáře k němu uvedené. Jsem člověk plně obeznámený s touto situací a musím konstatovat, že pan Mojžíš bohužel neuvádí ve svém článku všechna fakta a souvislosti. Doufám, že tak učinil z pouhé neznalosti situace a ne z jiných důvodů....
Děkuji panu Mareyimu, za velice objektivní příspěvek. Na jeho komentáři je vidět, že i nestranný člověk se může v daném problému velice dobře orientovat.
Velmi mě mrzí, že problém s necitlivým zásahem do našich vlastnických práv slouží někomu v předvolební kampani.
Citovat
-2 #5 Miloš Mojžiš 2018-09-23 10:38
Brána je jen ze severní strany. Z jižní vede veřejně přístupná cesta. Šel jsem po ní asi padesát metrů, udělal jednu fotku a šel zpět. Neslyšel jsem tebe ani nikoho jiného volat, ani předtím, ani potom. Nikam jsem neutíkal. Proč bych měl? Nemám problém se s vámi se všemi sejít, pokud budete chtít. Každopádně tato debata jde úplně mimo podstatu článku: 1) Do zastupitelstva kandiduje člověk, který se chce soudit s obcí. 2) Pouze veřejně přístupná komunikace odpovídající platným normám umožní budoucí výstavbu v této lokalitě. Současný stav znamená, že tam nikdo stavět nemůže, i když tam má stavební parcelu. Pavel Matoušek možná reprezentuje velkou většinu vlastníků parcel, ale ne všechny.
Citovat
+4 #4 Voljanskij Alexandr 2018-09-23 10:05
viz. 1 obrázek vrata jsou.Že to je soukromá zahrada si věděl.Zdravil jsem tě na odchodu, ale nechápal cos tam chtěl. Když jsi fotil z druhé strany, už jsem ti šel na proti a dokonce volal .Utekl si.Bylo nás tam víc přítomných.
Citovat
-4 #3 Miloš Mojžiš 2018-09-23 09:18
V době, kdy jsem na místě byl, z jižní strany žádná vrata nebyla viditelná, viz titulní fotografie článku. Místo působilo jako běžná veřejně přístupná cesta. Sašo, kam jsem před tebou utíkal, když jsem šel kolem tvého domu přímo po této cestě s fotoaparátem přes rameno a zdravil tě? :-) Pokud po mně chce někdo z vás nějaké "vysvětlení", rád se s vámi sejdu. Pavla Matouška jsem o setkání žádal již dříve.
Citovat
+3 #2 Voljanskij Alexandr 2018-09-23 08:21
Jsem jeden z majitelů dotčených pozemků.Stojím plně za Pavlem Matouškem a nejsem sám.Pavel v této věci zastupuje jako jednatel majitele dotčených pozemků (asi 90 %).Tuto cestu z nás nechce nikdo .Navíc tento prostor není cesta ale zahrada viz.katastr.
Ohledně zahrazení ozemku je fakt, že vrata z ulice v loučkách byly v týdnu natřeny poslední vrstvou barvy a byly otevřeny.Této příležitosti využil pan redaktor k neoprávněnému vstupu.Bez našeho svolení se pohyboval v tomto prostoru a také fotografoval. Když jsme na to přišli při jeho odchodu a chtěli po něm vysvětlení utekl jak malý kluk.Tak nevím...

Voljanskij
Citovat
+6 #1 Josef Mareyi 2018-09-23 05:46
Po přečtení tohoto článku mám pocit, že je pro mě Pavel Matoušek nevolitelný a dumám proč.
Prvé co mě zaujalo je šíře 8 metrů běžná pro obousměrný provoz, už tady návrhář krapet přestřelil.
Dále postrádám informaci, zda je tam cesta od nepaměti nebo vznikla až při stavbě rodinných domů okolo jako požadavek stavebního zákona o příjezdové cestě a majitelé se domluvili, že tuto cestu zbudují na hraně svých pozemků. Také zmíněná brána na jednom konci nabízí, že majitelé nedali souhlas k veřejnému užívání. Tedy ne že je cesta veřejně nedostupná, ale majitelé dali souhlas k užívání pouze omezenému počtu obyvatel (přímé sousedství). Pak by se jednalo spíše o "neveřejnou účelovku" a zájem majitelů by měl být před projektanty a obcí chráněn. Ostatně mě by taky nestačilo vyjmutí cesty z veřejně prospěšných staveb, už proto, že si pod pojmem veřejně prospěšná stavba představuji (i podle zákonů) cosi jiného. Tedy žaloba Pavla Matouška je očekávatelná.
Pepa a Olga jsou střelci pokud se takto vyjadřují o majetku někoho jiného a zajímalo by mne, zda by se takto vyjádřili i jinde. Například při návrhu pěší zóny z ulice Na Vinici do ulice Pod Strání podél Kralupské na pozemku Lobkowiczů. Dalo by se říct, že směrem od ulice mají "kilometr" pozemku a tak by tuto pěší zónu mohli poskytnout obci darem... Zde již cítím veřejně prospěšnou stavbu, protože bezpečně spojuje oddělené části Nelahozevsi.
Nerozumím, proč by občan v odporu proti návrhu územního plánu, který ho omezuje na vlastnických právech, měl navrhovat alternativní řešení a proč by se měl spokojit s frází "bez jejich souhlasu tam stejně nikdo nic nepostaví". Což je zase v rozporu s nedokončenými záměry společnosti Anglický resort s.r.o. v oblasti "horního resortu" a poměrně očekávatelné vyčkávání na rozvoj okolí, například vybudování točny u resortu...
Tyto zásahy do vlastnických práv jsou vždy Pandořinou skříňkou a to co z ní vyleze, může být zřejmé až za mnoho let...
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.