Zastupitelstvo zvýšilo poplatky za odpad. Lidé s trvalým pobytem si ale polepší

DSCF0212
Zastupitelstvo na svém listopadovém zasedání schválilo novou vyhlášku o poplatcích za svoz odpadu. Poplatek za základní týdenní svoz se od roku 2021 zvyšuje z 1 500 Kč na 2 000 Kč za nemovitost a současně se ruší tarif za dvoutýdenní svoz. Doprovodný bonusový program ale funguje jako výrazná kompenzace. Vícečlenné rodiny na něm dokonce vydělají.

Tisícovka pro každého

Nejvýznamnějším prvkem bonusového programu je paušální bonus ve výši 1 000 Kč pro každého obyvatele s trvalým pobytem. Osamoceně žijící senior nad 65 let získá dotaci ve výši 2 000 Kč. Podle původní verze programu (viz článek S trvalým pobytem v obci můžete vydělat na svozu odpadů) mělo být podmínkou pro vyplacení bonusu převzetí popelnice na plasty nebo na papír. Tuto podmínku se vedení obce pokusilo z programu na poslední chvíli odstranit, úpravy však byly provedeny jen napůl a podmínka tak v textu zůstala. Na zasedání na to opakovaně poukazoval zastupitel Stanislav Lidmaňský (Nelahozeves pro život), starosta Jakub Brynda (Pro Nelahozeves) jej však pokaždé odbyl. Podle místostarosty Zdeňka Schneidera (Pro Nelahozeves) by měla být chyba textu napravena. „Vyplacení bonusu nebude vázáno na žádné další podmínky kromě trvalého pobytu v obci,“ ujistil místostarosta.

Jedním z cílů bonusu „na hlavu“ je přilákání nových občanů. Za každého obyvatele s trvalým pobytem v obci obec dosud získávala na daních cca 13 tisíc korun ročně. Podle místostarosty v obci žije možná až několik set lidí, kteří mají z různých důvodů trvalý pobyt jinde. „Využívají ale služby obce. Chodníky, veřejné osvětlení nebo právě svoz odpadu. Chceme, aby zde tito lidé měli trvalý pobyt,“ konstatoval místostarosta. Obyvatele žijící v Nelahozevsi bez trvalého pobytu již dříve označil za parazity.

Vyplácení paušálních bonusů kritizoval bývalý starosta Josef Kebrle (Otevřená Nelahozeves), bonusový program v předložené podobě označil za plýtvání. Zdeněk Schneider to odmítl s tím, že jde o poděkování obce svým obyvatelům za to, že jsou v obci hlášeni a umožňují tak obci inkasovat za ně daňový příjem. Současně upozornil, že pokud by program namotivoval dostatečný počet nových obyvatel, náklady by se mohly obci vrátit zpět. Při současných 2 200 obyvatelích vyjde obec paušální bonus na 2,2 milionu korun. Tento výdaj by se vrátil ve chvíli, kdy by program namotivoval k přihlášení k trvalému pobytu zhruba nových 160 obyvatel. Zda se to povede, vedení obce netuší. Není ani jasné, jak by se dalo změřit, kolik nových občanů se k trvalému pobytu přihlásilo právě kvůli bonusovému programu a kolik z jiných důvodů.

Výplata bonusu je nyní schválena jako jednorázová pro rok 2021. Po skončení roku chce vedení obce program vyhodnotit a teprve poté rozhodnout, zda a v jaké podobě bude případně pokračovat i v dalších letech.

Bonusový program pokračuje v ořezané podobě

Zastupitelstvo dále schválilo pokračování současného bonusového programu, který občanům umožňuje uspořit na poplatku za odpad, pokud ve svozovém termínu nenechá svou popelnici vyvézt. Bonus byl zvýšen z dosavadních 25 Kč na 28 Kč za neuskutečněný vývoz (původně bylo uvažováno o zvýšení až na 37 Kč, což bylo na poslední chvíli přehodnoceno). Zároveň se však v novém bonusovém programu objevuje několik významných omezení.

Stejně jako u „bonusu na hlavu“ je nyní podmínkou trvalý pobyt. Zde k vyplacení postačí, aby měl v obci trvalý pobyt aspoň jeden člen domácnosti. Na toto omezení doplatí zejména chalupáři, kteří budou muset zaplatit plný poplatek za svoz odpadu ve výši 2 000 Kč ročně, ačkoliv právě chalupáři mívají odpadu výrazně méně než trvale žijící obyvatelé. Podle Zdeňka Schneidera tak víkendoví obyvatelé alespoň částečně přispívají obci na infrastrukturu, kterou v obci využívají. Daň z nemovitosti tyto výdaje ani zdaleka nepokryje.

DSCF9102
Současně byl zvýšen minimální počet vývozů, které musí majitel nemovitosti zaplatit, a to ze současných 17 na 33, tedy téměř dvojnásobek. „Z mého pohledu je určitě lepší, když je minimální počet vývozů vyšší než nižší,“ obhajuje opatření zastupitel Tomáš Robek (Pro Nelahozeves). Podle zastupitele musí být obec nyní opatrná, neboť bonusový program začnou na rozdíl od nynějška využívat všichni občané obce. „Transparentní čísla získáme až z provozu z roku 2021. Pak je samozřejmě na místě, aby byl bonusový program vyhodnocen a pro rok 2022 proběhla debata, zda by bylo vhodné maximální počet výsypů přizpůsobit tak, aby vyhovoval většině. Ze současných čísel, kdy se bonusového programu účastní nízký počet obyvatel, nelze vycházet,“ uzavírá zastupitel.

Z programu zároveň na poslední chvíli zmizelo pravidlo, že bonus získá každý obyvatel nemovitosti. Ve schválené verzi se bonus vyplácí pouze jednou za celou nemovitost. Podle Zdeňka Schneidera neměla obec nikdy v úmyslu násobit bonus počtem obyvatel domu a jednalo se údajně o formulační chybu.

Bioodpad bez bonusového programu

Mírně zdražuje poplatek za svoz bioodpadu: z dosavadních 550 Kč za týdenní svoz malé popelnice (120 litrů) na 700 Kč ročně. U velké popelnice (240 litrů) se poplatek zvyšuje z 850 Kč na 1 000 Kč. I zde se ruší dvoutýdenní svoz, což ale na rozdíl od směsného odpadu není kompenzováno bonusovým programem. Nově mají lidé tedy možnost si objednat svoz jednou týdně a nebo popelnici na bioodpad zrušit úplně.

Podle starosty Jakuba Bryndy (Pro Nelahozeves) je plnohodnotnou náhradou kontejner na bioodpad ve sběrném dvoře v Zagarolské ulici, kam mohou občané vyvážet bioodpad zdarma. „Svoz odpadů z domácností chápeme jako doplňkovou službu, kterou občané mohou či nemusí využít,“ obhajuje zrušení bonusového programu Tomáš Robek. Podle něj to může část obyvatel podnítit k tomu, že biopopelnici úplně odhlásí a začnou se zbavovat biologického odpadu formou kompostování.

Naproti tomu zastupitelka Olga Riegertová (Pro Nelahozeves) není o správnosti tohoto kroku přesvědčena. Pro bonusový program sice zvedla ruku, ale dle svých slov hlavně proto, že jej nechtěla „potopit“ jako celek kvůli svým dílčím výhradám.

Tříděný odpad z domácností

Novým benefitem jsou naopak popelnice na tříděný odpad, které si občané budou moci objednat domů a odpadová firma jim je pak bude pravidelně vyvážet. Podle Zdeňka Schneidera se předběžně počítá se čtrnáctidenním svozem. Pořízení popelnic by měla pokrýt dotace. Náklady na pravidelný svoz ponese obec, lidem bude služba poskytována zdarma. Odhad nákladů činí do jednoho milionu korun ročně. Provozovatele svozu bude obec hledat v soutěži počátkem roku.

V první fázi obec pořídí 400 popelnic na plast a stejný počet na papír. V případě vyššího zájmu by se podle Zdeňka Schneidera zajistily další popelnice.

Nezveřejněné podklady

Schválení bonusového programu předcházela na listopadovém zasedání vypjatá diskuse zejména mezi bývalým starostou Josefem Kebrlem a jeho nástupcem Jakubem Bryndou. Současný starosta dokonce svému předchůdci v jednu chvíli odebral slovo s odůvodněním, že již mluvil příliš dlouho. Jednací řád umožňuje každému občanovi ke každému bodu dvě vystoupení v délce pěti minut. Josef Kebrle vystoupil sice celkem čtyřikrát, celková doba vystoupení ale činila v součtu méně než dvě minuty. Překračování povoleného počtu vystoupení je na zasedáních zastupitelstva běžná praxe a doposud se nikdy nestalo, že by předsedající některému řečníkovi z řad občanů odebral slovo.

P 20160406 090948
Josef Kebrle se ve svém příspěvku mimo jiné dožadoval podkladů, na jejichž základě zastupitelstvo rozhoduje. Obec totiž v rozporu s dlouholetou zvyklostí tentokrát nezveřejnila žádné písemné materiály pro jednání zastupitelstva. Podle starosty Jakuba Bryndy se jednalo o nedopatření.

Hrubé chyby v podkladové tabulce

Starosta při obhajobě bonusového programu poukázal mimo jiné na podkladovou analýzu vypracovanou ekonomem obce Peterem Jaďuděm. Údaje v této tabulce označil za „přesné“.

Tabulka, o níž starosta na zasedání hovořil (ke stažení zde), se snaží odhadnout efekt zavedení nového bonusového systému na hospodaření obce. Peter Jaďuď s pomocí této tabulky veřejně obhajoval předložený záměr, a dokonce vyslovil předpoklad, že na něm může obec za určitých okolností vydělat.

Ve skutečnosti však podkladová tabulka obsahuje několik závažných chyb, nepřesností a ničím nepodložených předpokladů, které obecní ekonom ani na opakované dotazy neobjasnil.

Peter Jaďuď například na jednom místě udělal chybu při převodu jednotek a sčítal údaje v tunách s údaji v kilogramech. V důsledku toho způsobil ve výpočtu chybu v řádu milionů korun, čímž konečný výsledek zcela znehodnotil.

V analýze ekonom pracoval s předpokladem, že náklady na svoz separovaného odpadu v příštím roce stoupnou o tři miliony korun. Samo vedení obce přitom odhadlo nové náklady na svoz separovaného odpadu z domácností na nejvýše jeden milion korun. To znamená rozptyl odhadu ve výši dvou milionů korun.

Peter Jaďuď dále v analýze vyslovil předpoklad, že v důsledku zavedení svozu tříděného odpadu v příštím roce dramaticky stoupne množství vytříděného papíru a plastů, což má obci přinést významný příjem od společnosti EKO-KOM, která obcím platí za vytříděný obalový materiál. Podle Jaďudě by obec mohla v příštím roce získat za vytříděný papír 1,8 milionu korun, ačkoliv dosud za tuto komoditu dostávala jen pár desítek tisíc korun ročně.

Obdobně obecní ekonom odhaduje, že v příštím roce obyvatelé vytřídí plných 1 345 tun plastů. To by znamenalo v průměru 12 kg plastů týdně na každého obyvatele obce včetně nemluvňat. Doposud činí průměr přibližně 0,5 kg týdně na obyvatele.

DSC 8030
Ekonom svůj výpočet veřejně obhajoval též údajným rozhovorem s „ředitelem FCC“ (odpadová firma, která v Nelahozevsi sváží odpady). Nejmenovaný ředitel mu měl údajně sdělit, že zavedením popelnic na tříděný odpad do domácností může stoupnout množství separovaného odpadu až desetinásobně. Toto tvrzení ale rezolutně odmítl regionální obchodní ředitel FCC Libor Luňáček, který Jaďuďova slova označil za „stoprocentně zavádějící a chybná“ a vyloučil, že by kdokoliv z firmy FCC mohl takové vyjádření poskytnout. Další zástupce FCC Ondřej Jahoda potvrdil, že s Peterem Jaďuděm danou problematiku skutečně konzultoval, popřel však, že by hovořil o desetinásobnému nárůstu. Podle jeho slov lze zavedením popelnic očekávat nárůst třídění pouze zhruba o deset až patnáct procent. Tento odhad potvrzují i údaje ze sousední Nové Vsi. Tam byl svoz tříděného odpadu z domácností zaveden v roce 2019 a příjmy od společnosti EKO-KOM pak meziročně stouply o 13 procent.

Podle Petera Jaďudě tabulka „možná má chyby“, na její relevanci jako celku ale trvá. „Výsledek odpovídá skutečnosti do takové míry, do jaké bylo možné predikovat budoucí vývoj. Mějme na paměti, že pokud bych tu tabulku dělal tři měsíce později, bylo by informací více,“ uvedl Peter Jaďuď. Jako příklad chybějících dat uvedl ceník FCC na rok 2021. V analýze dle svých slov počítal s patnáctiprocentním navýšením ceny za svoz odpadu, ovšem nakonec prý bude FCC zdražovat o 45 %. Informace o takto vysokém zdražení je ale nepravdivá. FCC pouze před několika týdny informovala obec o tom, že v důsledku nedávného schválení nového zákona o odpadech dochází ke zvýšení zákonem stanoveného poplatku na rekultivaci skládky ze 100 Kč na 145 Kč na tunu (tedy o 45 %). Rekultivační poplatek však přestavuje pouze malou část nákladů na svoz odpadu a jeho navýšení se do výsledné ceny za svoz promítne maximálně v řádu malých jednotek procent.

(mm)

Komunální odpady

  • Vytvořeno dne .

Komentáře   

-1 #1 Jan Ryšavý 2020-12-30 13:24
No, abych řekl pravdu, vůbec se mi to nelíbí. Musím se na to podívat i po právní stránce a počítám, že to bude na žalobu. Je to diskriminace skupiny občanů, porušení zásad Ústavy a Listiny základních práv a svobod a zásad rovnosti přístupu. Já dám ročně k výsypu 5-6 nádob, což přijde tedy za rok asi na 150-200,- Kč. Platil jsem za to obci nejdříve asi před 10 lety 500,- Kč, potom při dvoutýdenním svozu 750,- Kč + jsem dostal zpět nějaký ten bonus a nyní mám platit za rok 2000,- Kč. To už není nic jiného nežli lichva a diskriminace. Zaplaťpánbůh, že jsem konečně položil tu funkci občanského poradce a sociální komisi. Tolik set hodin jsem za ty poslední 4 roky občanům obce zdarma věnoval. Za dobrotu na žebrotu. Důvody, proč jsem ty své funkce k zítřejšímu termínu položil a které jsem oznámil vedení obce i i pro Zpravodaj, a které byly komentářem starosty i vydavatelem Zpravodaje záměrně zkresleny se ukázali jasně pravdivé. Vedení obce, které má v zastupitelstvu většinu je jednoznačně autiritářský orgán, hájící pouze sebe a úzkou skupinu občanů a ostatní je nezajímá. V tom je a byl totiž i nezájem o rozvoj sociální oblasti v obci pro všechny občany obce. Ale už dost. Již neudělám pro obec ani mrtě. Byl jsem bohužel blbec. A dokonce se domnívám, že ani žádný jiný lufťák pro obec již nic dělat nebude.
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence