• Titulní stránka

Zastupitelstvo schválilo zadání územního plánu

DGGG-nelaPaR06 Problemy-001
Ukázka z výkresové části rozborů a průzkumů obce vypracovaných sdružením archtektů DGGG.
Ukázka z výkresové části rozborů a průzkumů obce vypracovaných sdružením archtektů DGGG.
Zastupitelstvo na svém posledním zasedání před volbami schválilo tzv. zadání územního plánu. To stanoví základní parametry budoucího klíčového dokumentu, který bude ovlivňovat chod obce v dalším desetiletí – nového územního plánu Nelahozevsi.

Třináctistránkový dokument přijalo končící zastupitelstvo jednomyslně a bez jakékoliv diskuse. K dokumentu se nevyjádřil ani nikdo z řad veřejnosti, ostatně dokument ve finální podobě nebyl vůbec veřejnosti k dispozici. Přítomní zástupci realizačního týmu územního plánu, architekti Pavel Grasse a Lukáš Grasse, tak přijeli na zasedání zastupitelstva zbytečně.

Architekti ze sdružení DGGG připravují nový územní plán na základě vítězství v loňské urbanistické soutěži vyhlášené obcí Nelahozeves. Pořizovatelem územního plánu je Městský úřad Kralupy nad Vltavou. Původní návrh byl zveřejněn letos v květnu (o návrhu jsme informovali zde) a sešla se k němu řada připomínek ze strany úřadů, firem i občanů. Některé připomínky pak vedly ke změně návrhu, změny jsou však většinou jen drobné. Připomínky vypořádávala referentka odboru územního plánování kralupského úřadu Milena Jakeschová společně se starostkou Nelahozevsi Petrou Urbanovou, kterou zastupitelstvo na začátku volebního období pověřilo k jednáním o územním plánu obce.

  • pdf
    Schválené zadání územního plánu[5.31 MB]
  • pdf
    Zpráva o projednání návrhu zadání[9.78 MB]

DSCF1620-001
Zastupitelstvo na svém posledním zasedání před volbami.
Zastupitelstvo na svém posledním zasedání před volbami.
Patrně nejvýznamnější změnu pořizovatel učinil na základě připomínky středočeského krajského úřadu, který požadoval, aby byl návrh nového územního plánu před schválením posouzen z hlediska možných vlivů na životní prostředí (tzv. SEA). V návrhu zadání se totiž objevují nové plochy pro bydlení, výrobu a skladování mimo stávající zástavbu – jedná se zejména o plochy ve volné krajině mezi Lešany a Nelahozevsí. Podle krajského úřadu je třeba u těchto ploch vyhodnotit možné budoucí střety zájmů z hlediska vlivů na životní prostředí, veřejné zdraví, uspořádání krajiny či vodohospodářské poměry v lokalitě. Pořizovatel musí také zdůvodnit, proč jsou plochy navrženy právě takto.

Upravená verze zadání schválená ve čtvrtek zastupitelstvem také s ohledem na připomínky úřadů stanoví, že při návrhu územního plánu bude respektováno ochranné pásmo zámku Nelahozeves. Nový územní plán tak musí respektovat vazby zámku na jeho blízké okolí. Obdobně byl do zadání doplněn požadavek na respektování záplavového území Vltavy či ochranného pásma letiště Sazená, které je od severní hranice Nelahozevsi vzdáleno zhruba čtyři kilometry.

Další připomínky se sešly od několika majitelů parcel, kteří požadovali, aby jejich současné pozemky určené pro výstavbu byly ponechány jako stavební, případně aby se stavebními staly. Tyto požadavky budou ale posuzovány až v rámci přípravy samotného územního plánu, který na základě schváleného zadání teprve vznikne. Pořizovatel teď v rámci vypořádání připomínek pouze přislíbil, že se těmito požadavky bude dále zabývat.

stary-up
Rozsáhlé území mezi Lešany a Nelahozevsí určené v současném územním plánu pro výstavbu se nelíbí krajskému úřadu ani místním ekologům.
Rozsáhlé území mezi Lešany a Nelahozevsí určené v současném územním plánu pro výstavbu se nelíbí krajskému úřadu ani místním ekologům.
Naopak Občanské sdružení Nelahozeves (OsN) požadovalo, aby se plánovaná výstavba v prostoru mezi Lešany a částí Nelahozeves I. výrazně zredukovala. Stejný požadavek měl i krajský úřad. Pořizovatel v reakci přislíbil, že tyto připomínky zváží. Současný územní plán z roku 2005 předpokládá, že na pláni mezi Lešany a Nelahozevsí vyroste na ploše dvaceti hektarů zhruba stovka nových rodinných domů, a architekti ze sdružení DGGG už dříve dávali najevo, že by tento vývoj rádi zvrátili. “Plochy, které neodpovídají rozvoji z hlediska návrhové kapacity obyvatel obce, by měly být navráceny do nezastavitelných ploch,” uvedl k tomu pořizovatel v reakci na připomínku OsN.

Ekologické sdružení dále navrhlo, aby se v takto uvolněném prostoru vymezily například travnaté plochy pro park nebo aby se našlo místo pro malou vodní plochu, která by mohla sloužit jako nárazníková zóna pro větší srážky. Dále požadovalo, aby územní plán vyřešil budoucí využití prostoru zasaženého starou ekologickou zátěží (jde o prostor vedle Hleďsebského lesa, v němž se nachází skládka styrenů, struskoviště a další staré skládky). Pořizovatel v reakci přislíbil, že tyto připomínky při přípravě územního plánu posoudí.

  • pdf
    Připomínky OsN k návrhu zadání územního plánu[137.43 KB]

Nyní se na základě schváleného zadání začne připravovat samotný územní plán. Jeho návrh bude poskytnut příslušným úřadům i veřejnosti k připomínkám společně se samostatným dokumentem popisujícím vliv územního plánu na životní prostředí. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí musí zpracovat osoba autorizovaná Ministerstvem životního prostředí. Následně se bude k oběma dokumentům konat veřejné projednání. Do této fáze dospěje příprava územního plánu pravděpodobně v průběhu příštího roku.

(mm)

Územní plán

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.