Zastupitelstvo schválilo rozpočet. Bez prezentace, bez diskuse

DSC 3079
Starosta Jakub Brynda (uprostřed), místostarosta Zdeněk Schneider a zastupitelka Olga Riegertová na prosincovém zasedání zastupitelstva
Starosta Jakub Brynda (uprostřed), místostarosta Zdeněk Schneider a zastupitelka Olga Riegertová na prosincovém zasedání zastupitelstva
Na posledním zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet na rok 2019. Oproti dosavadním zvyklostem bylo schválení rozpočtu čistě formálním krokem, což připustil i nový starosta Nelahozevsi Jakub Brynda. Současně ale přislíbil nápravu.

Při schvalování neproběhla ani prezentace rozpočtu veřejnosti. Tuto praxi zavedla už v roce 2011 tehdejší starostka Petra Urbanová a převzal ji i její nástupce Josef Kebrle. U letošního rozpočtu poprvé za posledních osm let neměli přítomní občané možnost se na zasedání seznámit s tím, o čem zastupitelé hlasují.

rozpocet scan
V této podobě byl rozpočet představen veřejnosti.
V této podobě byl rozpočet představen veřejnosti.
Návrh rozpočtu zveřejnila obec pouze na své úřední desce, tak jak ukládá zákon. V elektronické podobě byl zveřejněn jen jako nascanovaný pdf soubor, ve kterém není možné nic vyhledávat ani provádět žádné výpočty. Čtení bylo navíc komplikováno tím, že tabulka byla otočená naležato.

Na zasedání zastupitelstva neproběhla k návrhu rozpočtu prakticky žádná diskuse. Zastupitelé si zjevně vše vyříkali už na pracovní poradě, která je ale veřejnosti nepřístupná. Podle stanoviska Ministerstva vnitra je takový postup obcházením zásady veřejnosti zasedání. „Podstata veřejného zasedání zastupitelstva obce nepochybně netkví pouze ve veřejném rozhodování o jednotlivých bodech, ale i v jejich veřejném projednávání,“ uvádí ministerstvo.

Starosta Jakub Brynda se podle svých slov chystá vše napravit formou změny schváleného rozpočtu, kterou chce občanům podrobně odprezentovat. Nejbližší zasedání zastupitelstva je plánováno na 25. února.

Podle starosty byl tento postup zvolen záměrně. „Není možné schvalovat nový rozpočet, dokud nemáme uzavřen předchozí rok,“ obhajoval svůj postup starosta. Na námitku, že v polovině prosince, kdy se rozpočet schvaluje, už je výsledek roku 2018 prakticky jasný, reagoval slovy, že je přesto třeba počkat, nevzniknou-li ještě na poslední chvíli nějaké mimořádné výdaje, které by mohly příští rozpočet ovlivnit.

autoservis
V prostorách autoservisu v Zagarolské ulici by měl už od letoška postupně začít vznikat sběrný dvůr.
V prostorách autoservisu v Zagarolské ulici by měl už od letoška postupně začít vznikat sběrný dvůr.
Základní parametry rozpočtu ale pravděpodobně zůstanou zachovány. V letošním roce by chtěl Jakub Brynda vybudovat základy vlajkové lodi svého volebního programu – sběrného dvora v Zagarolské ulici. V rozpočtu je na něj vyhrazeno 10 milionů korun. Celkem 8,5 milionu korun je připraveno na údržbu komunikací a výstavbu nových chodníků; v tomto roce má starosta v úmyslu postavit chodník v Kralupské ulici u samoobsluhy a dokončit chodníky v ulicích Vltavská, Příčná, Zahradní a bezejmenná.

Na údržbu o vzhled obce jsou vyhrazeny 4 miliony, částka zahrnuje i plánovaný nákup nového traktoru. Dva miliony by měla stát oprava hasičské tatrovky, starosta ale věří, že nakonec bude stačit výrazně méně.

DSCF5435
Kulturní dům nutně potřebuje opravu. Letos se má začít se střechou.
Kulturní dům nutně potřebuje opravu. Letos se má začít se střechou.
V letošním roce by měla být také opravena střecha kulturního domu a připraven projekt jeho generální rekonstrukce. Na to vše je zatím vyhrazeno 700 tisíc korun.

Významnou, ale velmi nejistou položkou je 6 milionů na likvidaci černé skládky v Lešanech, tzv. skládky 111 (podle čísla pozemku). Stará skládka, kterou si jako břímě předávají starostové už od doby Jaroslava Otáska (ve funkci do roku 2010), měla být podle mnoho let starého rozhodnutí stavebního úřadu již dávno odstraněná.

Současný schválený rozpočet počítá s příjmy ve výši 62 milionů korun. Necelou polovinu příjmů mají tvořit poplatky ze skládky. Obec by sice brzy měla konečně získat velký balík dosud zadržovaných sporných poplatků (odhadem má jít jednorázově o částku 150 až 200 milionů korun), ty by však podle předsedkyně finančního výboru Olgy Riegertové měly být uloženy odděleně od hlavního rozpočtu, do kterého by se prostředky přesouvaly na hlavní účet jen pro konkrétní předem určené investiční akce. Koncept správy peněz ze skládky je však zatím jen ve stádiu úvah.

Finanční výbor by měl kromě této koncepce dohlížet na plnění rozpočtu jako takového. Vedle Olgy Riegertové byl do výboru zvolen také Jakub Hrňák, finanční ředitel společnosti Kralupol, který společně s Jakubem Bryndou kandidoval do zastupitelstva za sdružení Pro Nelahozeves. Na návrh starosty zastupitelstvo do výboru zvolilo také Pavla Matouška, kynologa pražské policie a neformálního lídra kandidátky Nelahozeves svým občanům, která ve volbách nezískala žádný mandát. Samotnému Pavlu Matouškovi (jedná se o shodu jmen s bývalým zastupitelem Pavlem Matouškem) tehdy chybělo ke zvolení 14 hlasů.

Rozpočet pro rok 2019

Položka Příjmy  Výdaje Poznámka
11";12** Daňové příjmy 30 000 000 Kč    
13** Místní a správní poplatky 1 498 000 Kč    
1333 - skládka 27 800 000 Kč    
4*** Dotace od státu 2 373 395 Kč   dotace rozhlas
2119 ost. záležitosti těžebního průmyslu 10 000 Kč    
3725 Eko-kom 260 000 Kč    
3349 sdělovací prostředky 5 000 Kč 325 000 Kč  
3392 Kulturák 20 000 Kč 700 000 Kč zahrnuta i oprava KD
3632 pohřebnictví 5 000 Kč 100 000 Kč  
3639 komunální služby 95 000 Kč 4 100 000 Kč příjmy z nájmu; nákup pozemků
5512 požární ochrana - hasičárna 5 000 Kč 100 000 Kč  
6310 finanční činnost 5 000 Kč 20 000 Kč poplatky a úroky Bú 
6330 sociální fond 300 000 Kč 300 000 Kč převod mezi účty
1014 náklady na psí útulek   30 000 Kč  
1019 myslivci   44 000 Kč  
2212 silnice   4 400 000 Kč oprava silnic, údržba silnic, vybudování aut. Zastávek 
2219 ostatní záležitosti poz. komunikace   4 000 000 Kč chodníky
2221 MHD   250 000 Kč  
2321 odpadní vody   3 800 000 Kč zahrnuje FOND, údržbu a další projekty (výstavbu) 
3111 MŠ - přípěvěk na chod   2 730 000 Kč (1 mil na opravu budovy - plánování)
3117 ZŠ - příspěvěk na chod   2 300 000 Kč  
3311 Divadelní činnost   10 000 Kč  
3312 Hudební činnost   78 000 Kč  
3314 knihovna   200 000 Kč  
3319 Volnočasové centrum, kultura   270 000 Kč  
3326 ochrana památek   300 000 Kč  
3399 ost. záležitosti kultury   130 000 Kč Vítání občánků, balíčky, posezení s důchodci 
3419 tělovýchovná činnost, dotace spolkům   225 000 Kč  
3421 využití volného času dětí a mládeže   255 000 Kč dětská hřiště
3429 Ost. zájmová činnost - klub seniorů   99 000 Kč  
3631 veřej. osvětlení   450 000 Kč  
3635 územní plánování   100 000 Kč  
3722 odpady   12 000 000 Kč 10 mil je na vybudování sběrného dvora 
3729 ostatní nákládaní s odpady   6 358 000 Kč par.č.: 111
3745 péče o vzhled obce   3 800 000 Kč zahrnutý i nákup traktoru
4319 sociální poradenství   50 000 Kč příspěvěk na obědy důchodcům 
5212 ochrana obyvatelstva   10 000 Kč  
5512 JSDH, org 5512   2 110 000 Kč oprava tatrovky + příspěvek na činnost
5512 rozhlas - varovný systém   3 400 395 Kč  
5519 hasiči spolek   60 000 Kč  
6112 zastupitelstvo obce   2 265 000 Kč  
6171 činnost místní správy   5 670 000 Kč  
6320 pojištění obce   87 000 Kč  
6399 ostatní finanční operace   250 000 Kč DPPO, daň z nemovitosti
8**** financování - splátka Uhy   1 000 000 Kč  
Celkem 62 376 395  62 376 395   

xlsxRozpočet ve formátu MS Excel

(mm)

Finance, Zastupitelstvo

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence