• Titulní stránka

Zastupitelstvo překopalo investiční část rozpočtu

DSCF7349
Výstavba chodníku Pod Hájem byla hlavním důvodem, proč Petra Urbanová dle svých slov kandidovala do zastupitelstva. Nyní už je prakticky jisté, že chodník v tomto volebním období nevznikne.
Výstavba chodníku Pod Hájem byla hlavním důvodem, proč Petra Urbanová dle svých slov kandidovala do zastupitelstva. Nyní už je prakticky jisté, že chodník v tomto volebním období nevznikne.
Květnové zasedání zastupitelstva přineslo mimo jiné rozsáhlé úpravy ve schváleném rozpočtu na rok 2013. Z důvodů nových okolností, které nebyly známé při schvalování rozpočtu v prosinci 2012, se musí oželet některé původně plánované investiční projekty. Místo nich se pak budou realizovat jiné.

Odložené záměry

V letošním roce měla obec v úmyslu zrealizovat tři investiční projekty, které však budou muset být z různých důvodů odloženy:

Chodník “Pod Hájem”: Projekt zhruba pětisetmetrového chodníku, který měl být vybudován na proluce mezi Památníkem Antonína Dvořáka a hřištěm PTZ Viktorie, se nebude letos realizovat z důvodu údajných blokací ze strany administrativy Martina Lobkowicze, který vlastní jeden z pozemků, po nichž má chodník vést. Podle starostky Petry Urbanové probíhají jednání o tomto pozemku bezvýsledně již rok. Projekt výstavby chodníku mezi severní a jižní Nelahozevsí označila Petra Urbanová po komunálních volbách v roce 2010 za svou prioritu. V programu jej mělo i sdružení Lešany pro Nelahozeves.

DSCF2736
Na likvidaci černé skládky v Lešanech nejsou peníze.
Na likvidaci černé skládky v Lešanech nejsou peníze.
Černá skládka v Lešanech: Navzdory dva roky starému rozhodnutí kralupského stavebního úřadu obec letos nezlikviduje starou černou skládku odpadů v Lešanech. Likvidace skládky není projektově připravena a náklady budou pravděpodobně mnohem vyšší než 500 tisíc, které má obec pro tento účel v letošním rozpočtu vyhrazeny. Starostka již požádala stavební úřad o prodloužení lhůty o další rok s tím, že likvidaci lešanské skládky bude financovat z příjmů z IV. etapy Skládky Uhy (ta má zahájit provoz někdy na přelomu roku). Stanovisko stavebního úřadu zatím není známé. Pokud se soukromí vlastníci dotčených pozemků postaví na odpor, stavební úřad nemusí žádosti obce vyhovět a místo toho jí může udělit pokutu za nerespektování pravomocného rozhodnutí.

Kanalizace Vltavská-Zahradní-Příčná: V letošním roce chtěla obec připojit kanalizaci na čističku odpadních vod, v rozpočtu pro to bylo vyhrazeno 400 tisíc Kč. Na konci minulého roku ale Wet Wipes prodaly areál PTZ včetně čističky firmě NESALUKA s anonymními

vltavska
Vltavská, Zahradní a Příčná ulice se funkční kanalizace zatím nedočkají.
Vltavská, Zahradní a Příčná ulice se funkční kanalizace zatím nedočkají.
vlastníky. V současné době vede obec jednání se zástupci vlastníků, která nejsou ukončena a bez toho nelze projekt realizovat. Problematice kanalizace v této části obce se věnuje také článek Věřitel Nelahozevsi Petr Pohl byl obviněn za cinklé losovačky.

Náhradní záměry

Místo odložených projektů se budou realizovat následující akce:

Akce “Rybníček”: revitalizace prameniště v Hleďsebi a výstavba vsakovacího objektu v ulici U Žlábku (podrobnosti viz samostatný článek: .A.S.A. daruje obci půl milionu, zaplatí i polovinu sanace prameniště v Hleďsebi), náklady na letošní rok cca 500 tisíc Kč.

Školy: výmalba části základní školy (cca 200 tisíc Kč), skluzavka do mateřské školy v Zagarolské (80 tisíc Kč). Obec navíc v kapitole školství uspořila 210 tisíc Kč vzhledem k nedávné změně školského zákona – byla totiž zrušena povinnost obcí platit jiným obcím náklady za žáky, kteří navštěvují základní školu mimo místo svého trvalého pobytu (typicky děti z Nelahozevsi dojíždějí do Kralup). Nově jsou tyto náklady hrazeny obcím se základními školami přímo ze státního rozpočtu.

DSCF5084
Do nově zrekonstruovaných prostor v Zagarolské ulici je potřeba pořídit nábytek.
Do nově zrekonstruovaných prostor v Zagarolské ulici je potřeba pořídit nábytek.
Budova č. 313: Nad rámec původního projektu výstavby volnočasového centra bylo v objektu vybudováno WC pro invalidy a další drobné stavební úpravy (100 tisíc). Současně došlo k navýšení nákladů na pořízení nábytku do zasedací místnosti (původně 100 tisíc, navýšení o 50 tisíc). V letošním roce chce obec také připravit projekt na celkové zateplení budovy (cca 125 tisíc Kč). Náklady na zateplení jsou odhadnuty na cca 2 miliony Kč a obec na ně chce získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí.

Doprava: Na křižovatce ulic Pod Strání a U Žlábku budou doplněny značky upravující přednost v jízdě. V Lešanech na hlavní silnici bude rychlost snížena na 30 km/h. Obec zároveň nechá vytvořit studii řešení dopravy ve Velvarské ulici s cílem prosadit zde jednosměrný provoz pro nákladní automobily (viz také článek: Podhořanská silnice: pětadvacet let marnosti). Bude vytvořena celková evidence dopravních značek, která v obci dosud chybí (tzv. pasportizace dopravního značení). Celkové náklady na dopravní opatření a pasportizaci jsou odhadnuty na 331 tisíc Kč.

Kulturní dům: Elektrické rozvody v kulturním domě jsou v havarijním stavu, obec proto přistoupila k jejich opravě, která proběhne během letních prázdnin tak, aby zde mohlo 15. září proběhnout Nelahozeveské burčákování. V rozpočtu je na tuto akci připraveno 660 tisíc korun, skutečné náklady nejsou zatím známy.

DSCF5420
V ulici V Úvoze má být třicítka. Snad ještě letos.
V ulici V Úvoze má být třicítka. Snad ještě letos.
Průzkumné práce v lokalitě Lešany-Resort: Smyslem průzkumných prací je zhodnotit, zda lze v dané lokalitě vybudovat nějaké řešení pro samostatné odvodňování lokality bez dopadu na staré Lešany. Dnes voda stéká propustí do ulice V Lipské a dále do starých Lešan, což při větších deštích způsobuje značné problémy. Odhad nákladů činí 43 tisíc Kč. Problematice se věnoval článek Naštvaní občané, voda a Anglický Resort: jak se to rýmujje?

Za prodej vodovodu bezmála milion

Všechny výše uvedené projekty lze realizovat mj. i z důvodu finanční injekce, kterou obec získala za prodej části vodovodního řadu společnosti Vodárny Kladno-Mělník, která zabezpečuje dodávky pitné vody pro oblast Mělnicka a Kladenska. Předmětem prodeje, který schválilo zastupitelstvo v únoru letošního roku, byly části vodovodních řadů v ulicích Školní a Nádražní a dále v Lešanech, včetně tlakové stanice, která stojí na návsi vedle autobusové zastávky a zajišťuje výtlak vody do Resortu.

Tato část rozvodů a zařízení, vybudovaná v uplynulých letech z obecního rozpočtu s pomocí dotací, byla dosud v majetku obce a vodárny si síť pouze pronajímaly, dle vyjádření starostky za “symbolickou” částku. Nyní tedy došlo k jejich prodeji. Znalecký posudek odhadl cenu prodávané vodovodní sítě na necelých 9 milionů Kč. Z toho v penězích obec získala necelých 800 tisíc korun a zbytek byl vyplacen ve formě akcií podniku. Vodárny však v posledních letech nevyplácejí žádné dividendy. Firma je vlastněná obcemi na Mělnicku a Kladensku. Mezi největší akcionáře patří Kladno, Mělník a Kralupy nad Vltavou, kterým patří celkem zhruba 45 % firmy.

(mm)

Rozpočet

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.