2. 12. 2023

Zasedání zastupitelstva 7. dubna 2015

pdf
Hlavní témata zasedání
Dotace na rok 2015, smlouvy na likvidaci odpadu
Místo
volnočasové centrum
Přítomni
Květuše Dittrichová, Josef KebrleJosef Kukla, Pavel Matoušek, Olga Riegertová, František Šimek, Václav Turecký, Ladislav Velič (8 zastupitelů)
Nepřítomni
 Jiří Kratochvíl

Program

Č. Bod programu Zvukový záznam Další informace
1 Schválení žádostí o dotace ze Středočeského kraje 4:18 Bylo schváleno podání žádostí o dotace na nákup nových ochranných pomůcek pro hasiče a na zpětnou klapku kanalizace v Nádražní ulici.
2 Schválení smluv o likvidaci kovového odpadu (A. S. A., Sběr druhotných surovin, s. r. o.) 13:50

Jde o smlouvy, na jejichž základě je nově v obci Nelahozeves zajišťován sběr kovového odpadu:

Podrobnosti připravujeme.

3 Oprava výše dotace Mysliveckému sdružení Kralupy – Nelahozeves, o. s. 21:20 Na posledním zasedání zastupitelstva 24. března 2015 byla omylem pro myslivecké sdružení schválena dotace ve výši 30 000 Kč, ačkoliv správná částka je 25 000 Kč. Bylo přijato opravné usnesení se správnou částkou.
4 (doplněný bod) Posun termínu odevzdání návrhu územního plánu obce ke společnému projednání 25:23 Termín odevzdání návrhu územního plánu byl posunut – nejprve je třeba dokončit generel dešťových vod. Podrobnosti v článku: Obec uvolnila pracovní verzi návrhu územního plánu
5 (doplněný bod) Rozhodnutí o zastupování na valných hromadách společnosti Vodárny Kladno-Mělník 31:58 Je třeba určit zástupce na valné hromady společnosti akcionář Vodárny Kladno-Mělník (obec Nelahozeves je akcionářem). Rozhodnutí bylo odloženo na příští zasedání.
6 Diskuse 42:43 Diskuse se věnovala špatnému stavu silnice v ulicích Pod Strání a U Žlábku.

Pozvánka[618.4 KB]

pdfZápis

Zvukový záznam

{mp3}a17/19/zvukovy-zaznam{/mp3}

Informace o pořizování a zveřejňování zvukových záznamů zastupitelstva

{jcomments on}