15. 7. 2024

Zasedání zastupitelstva 22. listopadu 2011

pdf
Datum
22. listopadu 2011
Místo
Hasičská zbrojnice Nelahozeves
Přítomni
8 zastupitelů (Petra Urbanová, Josef Kukla, Jaroslav Otásek, Eliška Brázdová, Pavel Matoušek, Stanislav Kuchta, Květuše Dittrichová, Václav Turecký)
Nepřítomni
Jaroslav Král

Program

  1. Schválení žádostí o dotace
  2. Schválení žádosti MŠ o financování 4. pedagogické pracovnice
  3. Projednání žádosti o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
  4. Schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 186/85 v k. ú. Nelahozeves
  5. Schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 186/93 a parc. č. 187/82 v k. ú. Nelahozeves
  6. Přijetí rozpočtového opatření č. 3
  7. Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno, č. IV-12-6013154 (Lešany – kNN pro čp. 12, Jana Prauzová)
  8. Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno, č. IV-12-6006343/1 (Nelahozeves – NN pro p. č. 197/62, paní Majerová)
  9. Pověření zastupitele Jaroslava Otáska k jednání o reklamacích s p. Pohlem
  10. Diskuze

Ke stažení

Pozvánka119.59 KB

pdfZápis1.1 MB

Zvukový záznam (dočasně není k dispozici)