27. 2. 2024

Zasedání zastupitelstva 7. února 2011

pdf
Datum
7. února 2011
Místo
Hasičská zbrojnice Nelahozeves
Přítomni
Všech 9 zastupitelů (Petra Urbanová, Josef Kukla, Jaroslav Otásek, Eliška Brázdová, Pavel Matoušek, Jaroslav Král, Stanislav Kuchta, Květuše Dittrichová, Václav Turecký)

Program

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Schválení rozpočtu na rok 2011
 4. Schválení rozpočtového opatření č. 4
 5. Schválení dotace z fondu Středočeského kraje na rekonstrukci budovy na MŠ Nelahozeves
 6. Určení ceny za prodej nemovitosti s břemenem – pozemku p. č. 186/74 v katastrálním území Nelahozeves
 7. Určení hlavní obřadní místnosti
 8. Schválení smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti s Městem Kralupy nad Vltavou
 9. Vzdání se funkce předsedy výboru kulturního, sociálního a školského
 10. Volba předsedy výboru kulturního, sociálního a školského
 11. Přijetí statusů výborů
 12. Schválení darovací smlouvy společnosti Unilever ČR, spol. s r. o. na pozemek p. č. 197/231 v katastrálním území Nelahozeves pro účel využití – MŠ Nelahozeves
 13. Pojmenování ulic v Lešanech
 14. Schválení záměru prodeje bývalé hasičské zbrojnice Lešany na stavební p. č. 34 v katastrálním území Lešany, obec Nelahozeves

Ke stažení

Pozvánka[492.53 KB]

pdfZápis[1.82 MB]

Zvukový záznam

{mp3}stories/articles/741/recording{/mp3}