16. 4. 2024

Komunistická strana Čech a Moravy (volby 2018)

logo kscm

Komunistická strana Čech a Moravy je strana kandidující v komunálních volbách v roce 2018. Lídrem kandidátky je Josef Kukla.

Volební číslo: 3

Složení kandidátky

kscm kukla1-filled-mMgr. Josef Kukla, 54 let, místostarosta, Nelahozeves, bez politické příslušnosti

Co vás motivuje kandidovat do našeho obecního zastupitelstva?
Do zastupitelstva kandiduji již potřetí. Asi se budu opakovat, ale má motivace je neměnná – chci být a cítit se někomu potřebný a užitečný.

Jaké jsou vaše priority na budoucí rozvoj obce?
Priority budoucího rozvoje obce jsou především dány dokumentem zvaným „Strategický plán obce Nelahozeves“, byl vytvořen v roce 2012.

kscm pavlicek2-filled-mLubomír Pavlíček, 63 let, mechanik měření a regulace, Nelahozeves, KSČM

Co vás motivuje kandidovat do našeho obecního zastupitelstva?
Chci se zasadit o určité změny v obci. Mít možnost prosazovat, obhajovat návrhy občanů naší obce.

Jaké jsou vaše priority na budoucí rozvoj obce?
Chtěl bych se zaměřit otázku seniorů v naší obci i další problematiku.

 • Možnost pomoci, zavést služby pro seniory, hlavně pro ty, kteří jsou sami.
 • Nadále zajišťovat veřejnou dopravu, vybudovat chybějící chodníky.
 • Vyřešení chybějícího chodníku podél vozovky od nadjezdu k domu A. Dvořáka.
 • Udržet a rozvíjet základní služby v obci (pošta, obchod, ZŠ, MŠ).

dvon kuchta3-filled-mStanislav Kuchta, 64 let, důchodce, Nelahozeves, bez politické příslušnosti

 

muzIng. Petr Zeman, 57 let, lesní inženýr, Nelahozeves, bez politické příslušnosti

 

kscm gregor5-filled-mJan Gregor, 39 let, státní zaměstnanec, has. sbory, Lešany, bez politické příslušnosti

 

muzMichal Pavlíček, 34 let, disponent mez., kam. dopravy, Hledsebe 1. díl, bez politické příslušnosti

 

kscm milerVáclav Miler, 19 let, student, Hleďsebe 1. díl, bez politické příslušnosti

 

kscm hajek8-filled-mJiří Hájek, 52 let, letecký mechanik, Nelahozeves, bez politické příslušnosti

 

muz9-filled-mMiloš Richtrmoc, 65 let, důchodce, Nelahozeves, KSČM

 

Program

 • Zasadíme se o zefektivnění spolupráce zastupitelstva, a to v zájmu zkvalitnění života všech obyvatel naší obce. Zároveň s tím budeme dodržovat elementární slušnost při jednání a prosadíme zachování průhledného rozhodování zastupitelstva.
 • Udržíme stávající úroveň obecní mateřské a základní školy, a budeme rozvíjet mimoškolní aktivity našich dětí a mládeže. A to mimo jiné podporou sdružení a spolků v oblasti sportu, kultury, dobrovolnických sdružení apod. V souvislosti s tím dohlédneme na další kroky vedoucí k možné rekonstrukci areálu kulturního domu v blízkosti proslulé Dvořákovy stezky.
 • K životu každé obce patří vzájemné střetávání se, a proto budeme podporovat konání společenských akcí pro seniory i ostatní věkové kategorie našich obyvatel, např. v areálu kulturního domu, zámku nebo centru volnočasových aktivit, a to za vzájemné součinnosti našich ochotníků, škol, dobrovolných hasičů, tělovýchovných jednot apod.
 • Dohlédneme na zkvalitnění obecní infrastruktury, dopravní i technické, a životního prostředí naší obce. Vytvoření chodníku od nadjezdu k vlakové zastávce.
 • Budeme nadále podporovat malé a střední podnikání v oblasti služeb, které mohou občanům naší obce zajistit spokojenější život.
 • Zajistíme bezpečnost našich obyvatel těsnou spoluprací policie a hasičů a rychlým řešením krizových situací vzniklých např. při požárech
  a povodních.
 • Výše zmíněného rozvoje obce dosáhneme efektivním nakládáním s příjmy ze skládky, o jehož transparentnost se zasadíme.
 • Při rozhodování o důležitých věcech budeme usilovat o to, aby občané vyjádřili svůj názor v obecním referendu, případně se budeme řídit jejich věcnými připomínkami a návrhy, které podají jednotlivě.
 • V tomto dalším volebním období chtít a prosazovat bezplatný svoz komunálního a bio odpadu. Placení je nevyhovující, hlavně když mají občané skládku za zády, proto by neměli platit.
 • Prosadit obslužnost ulic „Pod Strání“ a „Podhořany“. Není tu obchod, na vlak a autobus daleko. Nechat zajistit dopravu občanů 1x až 2x
  na nákup, k lékaři. Řešení by bylo i s pojízdnou prodejnou.

Kontakt

email: kukla@nelahozeves.cz

Předvolební rozhovor

V přípravě.

Předvolební setkání s voliči

Není plánováno.