6. 12. 2023

Lešany pro Nelahozeves – kandidáti

turecky

Přehled kandidátů za sdružení Lešany pro Nelahozeves.

Ing. Václav Turecký (1981), absolvent Univerzity ČVUT Praha, Fakulta strojní – obor Výrobní inženýrství. Pracuje jako produktový manažer (řízení výroby) v F. X. Meiller Slaný.

Lešanský rodák, v současné době člen zastupitelstva obce Nelahozeves, svobodný. Mezi jeho zájmy patří příroda, sport, cestování, kino.

Telefon: 605 971 610, e-mail: vasek.turecky@seznam.cz

matousek

Pavel Matoušek (1973) je vyučen v oboru instalatér-topenář. V současné době pracuje jako DTP operátor a logistik v reklamní firmě. V Lešanech bydlí od roku 2009. V zastupitelstvu by se rád věnoval zejména problematice dopravy a řešení problému s kapacitou mateřské i základní školy. Je ženatý a má dvě děti.

Adresa: Jeřabinová 183, Lešany , telefon: 608 710 219, e-mail: matousek@lesany-resort.eu

brazdova

Eliška Brázdová (1971) vystudovala stavební průmyslovku a pracuje jako OSVČ ve stavebnictví jako rozpočtářka a technička. Do Lešan se nastěhovala v roce 2001. Její prioritou je zlepšování vztahů mezi zastupitelstvem a občany a podpora občanských iniciativ. Je vdaná a má tři děti.

Telefon: 608 059 549, e-mail: eliskabrazdova@seznam.cz

moravcova_lu

Ludmila Moravcová (1984), ale jistě pro všechny jako Lída Moravcová. Absolvovala Střední odbornou školu ve Velvarech, obor sociálně-správní. Nyní pracuje jako bankovní poradce v České spořitelně v Kralupech nad Vltavou. V Lešanech žije a bydlí od narození, tedy už přes 26 let.

Obci by ráda pomohla hlavně modernější pohledem na věc a otevřeným přístupem. Je potřeba řešit spoustu problémů např. kvalitu silnic, kapacitu mateřské školky další a další, týkající se hlavně nás všech a alespoň z části by chtěla pomoci je vyřešit.

Telefon: 777 284 484, e-mail: lida.moravcova@seznam.cz

mojzis

Bc. Miloš Mojžiš (1975) je absolventem Univerzity Hradec Králové, Fakulty informatiky a managementu. Pracuje jako konzultant v oboru informačních technologií. V Lešanech bydlí od roku 2004. V zastupitelstvu by se rád věnoval zejména problematice informační otevřenosti obce a řešení problému s kapacitou mateřské školy. Je ženatý a má tři děti.

Adresa: Lešany 106, telefon: 602 592 862, e-mail: milos.mojzis@seznam.cz

moravcova_le

Lenka Moravcová (1988) absolvovala Střední odbornou školu ekonomickou v Kralupech nad Vltavou. V Lešanech žije od narození, tak jako rodiče a prarodiče. V současné době svobodná. Od počátku roku 2008 pracuje na Městském úřadě v Kralupech nad Vltavou. V obci Nelahozeves – Lešany – Podhořany je zapotřebí řešit řadu věcí jako například kvalita silnic, volnočasové aktivity dětí, informovanost občanů a další.

Telefon: 732 333 817, e-mail: lenka.moravcova@mestokralupy.cz

agler Bc. Monika Agler (1969), je absolventka zdravotně-sociální fakulty Ostravské univerzity. Je jednatelkou společnosti zabývající se zakládáním a prodejem akciových společností, společností s ručením omezeným a poradenstvím v oblasti podnikání. V Lešanech bydlí od roku 2009. V zastupitelstvu by se ráda věnovala zefektivnění práce zastupitelstva, větší informovanosti obyvatel obce a rozšíření služeb občanům. Je vdaná.
e-mail: m.agler@centrum.cz
hron

Ing. Robin Hron (1979), absolvent Technické univerzity Ostrava, obor materiálové inženýrství. Pracuje ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu jako vývojový pracovník. V Lešanech bydlí od roku 2006, je svobodný a má jedno dítě. Ve volném čase se věnuje hlavně rodině a sportu. Je toho názoru, že problémy by se měly řešit rychleji.

Adresa: Lešany 62, telefon: 604 829 041, e-mail: robin.hron@post.cz

konickova

Michaela Koníčková (1975), vystudovala střední zdravotnickou školu, pracuje jako zdravotní sestra. V Lešanech bydlí od roku 2003, vdaná, dvě děti. V zastupitelstvu by se ráda zaměřila na vzhled obce a okolí, bezpečnosti a volné aktivitě mládeže.

E-mail: konickova20@seznam.cz