Zasedání zastupitelstva 30. listopadu 2020

Místo konání: Kulturní dům
Přítomni: Jakub Brynda, Zdeněk Schneider, Olga Riegertová, Petr Richtrmoc, Radek Modes, Josef Kukla, Stanislav Kuchta, Stanislav Lidmaňský
 
 
Zvukový záznam:

Zápis

Program

 1. Schválení záměru na spolufinancování projektu Cyklostezka Velvary-Nelahozeves-Kralupy nad Vltavou
 2. Návrh na schválení zřizovací listiny Informačního centra Nelahozeves
 3. Návrh na schválení dotace z MMR ČR-projekt obnova komunikace ulice V Loučkách
 4. Návrh na schválení dotace z MMR ČR-projekt vybudování hřiště u PTZ
 5. Stanovení ceny při prodeji, nebo odkupu nemovitého majetku obce
 6. Obecně závazná vyhláška č. 6/2020 Obce Nelahozeves
 7. Dotační program na podporu zvýšení třídění odpadu v obci
 8. Mimořádná odměna pro starostu obce
 9. Mimořádná odměna pro místostarostu obce
 10. Návrh na schválení dodatku č.1, stavební úpravy MŠ Nelahozeves
 11. Kupní smlouva mezi spol. HARAPO s.r.o. a Obcí Nelahozeves
 12. Rozpočtové opatření č. 5
 13. Oprava schváleného usnesení zastupitelstva č. 5/6/2020 ze dne 29.06.2020, Schválení závěrečného účtu Obce Nelahozeves za rok 2019
 14. Dodatečné schválení - náprava zjištěných nedostatků z kontroly hospodaření za rok 2019
 15. Změna smlouvy o pronájmu hrobového místa, navýšení poplatku hrobového místa
 16. Kupní smlouva mezi Williamem E. Lobkowicz a Obcí Nelahozeves
 17. Směna pozemků mezi Obcí Nelahozeves a Lobkowicz Margaret Brooks

Nelapedie, Volební období 2018–2022

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence