Zasedání zastupitelstva 22. listopadu 2011

Datum
22. listopadu 2011
Místo
Hasičská zbrojnice Nelahozeves
Přítomni
8 zastupitelů (Petra Urbanová, Josef Kukla, Jaroslav Otásek, Eliška Brázdová, Pavel Matoušek, Stanislav Kuchta, Květuše Dittrichová, Václav Turecký)
Nepřítomni
Jaroslav Král

Program

  1. Schválení žádostí o dotace
  2. Schválení žádosti MŠ o financování 4. pedagogické pracovnice
  3. Projednání žádosti o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
  4. Schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 186/85 v k. ú. Nelahozeves
  5. Schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 186/93 a parc. č. 187/82 v k. ú. Nelahozeves
  6. Přijetí rozpočtového opatření č. 3
  7. Smlouva o smlouvě budoucí - věcné břemeno, č. IV-12-6013154 (Lešany - kNN pro čp. 12, Jana Prauzová)
  8. Smlouva o smlouvě budoucí - věcné břemeno, č. IV-12-6006343/1 (Nelahozeves - NN pro p. č. 197/62, paní Majerová)
  9. Pověření zastupitele Jaroslava Otáska k jednání o reklamacích s p. Pohlem
  10. Diskuze

Ke stažení

pdf
Pozvánka119.59 KB

pdf
Zápis1.1 MB

Zvukový záznam (dočasně není k dispozici)

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence