Základní škola má plno, příští rok bude možná odmítat děti

DSCF0458
Před několika lety se stavební boom v Nelahozevsi negativně odrazil v mateřské škole – v posledních letech se stalo pravidlem, že řada dětí zůstala pod čarou. Letos to sice bylo “jen” pět, ale při počtu 28 přijatých je i toto číslo poměrně velké. Teď příliv malých občánků Nelahozevsi dorazil i do základní školy. Počet žáků v posledních letech každoročně vzrůstá a začíná se nebezpečně blížit limitům budovy. Pro příští rok hrozí, že škola bude muset historicky poprvé z kapacitních důvodů některé děti odmítnout.

Když ředitelka školy Věra Bavorová nastupovala v roce 2002 do funkce, měla celá škola pouhých 18 žáků. Teď jich je téměř stovka a počty budou dále vzrůstat. Již před několika lety musela školu opustit knihovna, aby mohla uvolnit místo další třídě. Dnes jsou v budově základní školy čtyři plnohodnotné třídy a počítačová učebna pro 17 žáků. Nyní se v prostorách dnešní školní družiny připravuje další učebna, aby se mohly rozdělit dva dosud spojené ročníky aspoň na některé předměty a v budoucnu úplně. Družina ale zůstane zachována – každý den po skončení dopoledního vyučování se odstěhuje nábytek a učebna se změní na herní prostor. Tím budou kapacitní možnosti budovy prakticky vyčerpány.

DSCF6192
Budova základní školy, do současné podoby rozšířená v padesátých letech, už naráží na své kapacitní limity.
Budova základní školy, do současné podoby rozšířená v padesátých letech, už naráží na své kapacitní limity.
Podle údajů z obecní matriky by se k zápisu na školní rok 2015/2016 mohlo dostavit až 35 dětí. Těmito počty ještě mohou drobně pohnout odklady povinné školní docházky – některé děti mohou dostat odklad, na druhou stranu k zápisu přijdou děti, které dostaly odklad letos. V každém případě reálně hrozí, že k zápisu dorazí více dětí, než je škola schopna pojmout. Do jedné třídy lze totiž podle platné legislativy umístit nejvýše 30 žáků, při výuce cizích jazyků je to dokonce jen 24. Škola by tedy musela otevřít dvě první třídy a na to nemá prostory. Ředitelka školy už tak musí začít přemýšlet o kritériích, která pro přijímání dětí do školy stanoví. Zápis se uskuteční v únoru příštího roku.

Nejde přitom jen o překlenutí jednoho roku. Od školního roku 2016/2017 by mělo do naší základky nastoupit dalších 36 prvňáčků, o rok později dalších 33. V té době by tak měla mít naše základní škola již osm kmenových učeben, aby zvládla pojmout všechny školou povinné děti z Nelahozevsi. Teprve od školního roku 2018/2019 by měl počet žáků začít opět mírně klesat, všechny prognózy ale vycházejí z počtů obyvatel, které má Nelahozeves dnes. Je třeba mít na zřeteli, že se v naší obci nadále staví (byť už ne tak překotným tempem jako před šesti lety) a počet obyvatel, většinou rodin s dětmi, stále pomalu vzrůstá.

Dítě samozřejmě do nějaké školy chodit musí. Podle školského zákona by mělo školní docházku vykonávat v obci, kde má trvalý pobyt, pokud má obec základní školu. Pokud ale základní škola v Nelahozevsi nějaké dítě z kapacitních důvodů odmítne, obec musí pro takové dítě najít místo v jiné škole.

DSCF6701
V podkroví budovy by mohla vzniknout počítačová učebna a galerie Antonína Dvořáka.
V podkroví budovy by mohla vzniknout počítačová učebna a galerie Antonína Dvořáka.
Soustavný nárůst počtu žáků sekundárně způsobuje problémy i v jiných oblastech. Miniaturní sborovna je jako zázemí pro učitelky naprosto nedostatečná a ředitelka by ji ráda přemístila do větších prostor. Možným řešením by byla vestavba podkroví školy v prostorách nad tělocvičnou, kam by se mohla v budoucnu přestěhovat počítačová učebna, Věra Bavorová by zde ráda současně zřídila galerii Antonína Dvořáka, který školu navštěvoval a po němž je od roku 1957 pojmenována. Podkroví je po stavební stránce již částečně připraveno díky generální opravě střechy školní budovy, která probíhala v roce 2008. Na uvolněné místo po současné počítačové učebně by se pak mohla přemístit sborovna. Zatím však učitelky budou muset vydržet v té současné, což bude o to komplikovanější, že od září nastupuje do školy další pedagogická pracovnice.

Nedostatečná kapacita školy se začíná projevovat i ve školní družině, která má kapacitu 60 dětí. Již v loňském roce musela škola zhruba dvacet děti odmítnout, což neudělalo radost rodičům, kteří chodí do práce a nemají po vyučování děti kam dát. Situace se nezlepší ani v dalších letech, spíše naopak.

V neposlední řadě začíná praskat ve švech školní jídelna. Ta bude od září obsluhovat již více než 200 strávníků – kromě dětí ze základní a mateřské školy (94 + 83) vaří také pro zaměstnance obou škol, pracovníky obecního úřadu a několik dalších strávníků. Stav jídelny tomu ale neodpovídá – většina vybavení je stará desítky let a nejrůznější poruchy jsou na denním pořádku. Neutěšený stav vybavení se nyní podařilo částečně vyřešit pomocí půlmilionového daru firmy .A.S.A. a dílčích úprav obecního rozpočtu na letošní rok.

Další časovanou bombou je samotná budova. Poslední statický posudek z února letošního roku je sice relativně smířlivý, statik Vratislav Klíma ale upozorňuje na nerovnoměrné sedání podsklepené a nepodsklepené části budovy, které se navenek projevuje trhlinami v obvodovém zdivu. Zastupitelstvo již v březnu uvolnilo 300 tisíc korun na studii, která by měla odpovědět na otázku, zda bude lepší současnou budovu jídelny opravit nebo rovnou zbourat a postavit novou. Starostka Petra Urbanová ale studii u nikoho neobjednala a místo toho po pěti měsících přišla s myšlenkou uspořádat architektonickou soutěž, která by měla vyřešit budoucnost celého areálu základní i mateřské školy, včetně podoby nové školní jídelny. Podle Věry Bavorové by bylo ideální, kdyby mohla být nová jídelna dvoupodlažní – do prvního patra by se pak mohla přestěhovat družina a v budově školy by se tak uvolnil další prostor. Problém nedostatečné kapacity nelahozeveské základní školy to ale stejně nevyřeší.

DSCF6181
Jednou z variant budoucího vývoje je zbourání jídelny i sousedního objektu bývalé samoobsluhy a výstavba nového křídla budovy školy.
Jednou z variant budoucího vývoje je zbourání jídelny i sousedního objektu bývalé samoobsluhy a výstavba nového křídla budovy školy.
Možným řešením by ale bylo odkoupení bývalé prodejny potravin vedle školní jídelny, na jejím místě by pak mohlo vzniknout nové křídlo budovy základní školy. Budova, kde se dříve nacházela drogerie či masna, je již mnoho let na prodej. Majitelé Jiří Kocourek a Tomáš Jiras ji už před několika lety nabízeli obci k odkoupení za 3,9 milionu korun. Poslední dva roky je budova inzerována za 3,5 milionu a zájemce se stále nenašel. Podle zastupitele Radka Modese je vykoupení bývalé prodejny jediným možným řešením. Zastupitel se ale obává, že obec nebude ochotna tolik zaplatit. Kocourek s Jirasem navíc nejsou majiteli pozemku pod prodejnou – ten patří státu. Přitom právě o pozemek jde především.

Všechny tyto úvahy jsou ale na samém počátku a případná nová multifunkční budova, která by kromě jídelny pojmula alespoň dvě další třídy, zde určitě nebude dříve než za dva roky. Během volebního období 2010–2014, které právě končí, problému nikdo nevěnoval pozornost – veškeré úsilí byla směřováno na rozšíření kapacity mateřské školy. Srpnový souhlas zastupitelů s vypsáním architektonické soutěže školního areálu je v tomto ohledu první viditelnou aktivitou.

Průzkum obce, který počátkem letošního roku provedlo sdružení DGGG v rámci přípravy nového územního plánu, sice na velký nárůst počtu dětí v posledních letech upozorňuje, podrobněji se však kapacitou základní školy nezabývá. Odpověď na palčivé otázky nedává ani strategický plán obce schválený zastupitelstvem před dvěma lety. Mezi investičními záměry jsou bez jakýchkoliv podrobností uvedeny projekty “Rekonstrukce základní školy” a dokonce “Rozšíření základní školy na 2. stupeň”. Pokud se ale nezačne s problémem rychle něco dělat, obec již brzy nebude schopna svým dětem zajistit ani stupeň první.

(mm)

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.