Začíná výstavba propojky dešťové kanalizace ve Školní ulici

P 20200926 182958
V září začala výstavba dlouho připravované propojky dešťové kanalizace, která se má stát důležitou součástí odvodnění Lešan a ulice V Loučkách.

Stavbu provádí firma Stavitelství Řehoř, která již v obci buduje splaškovou kanalizaci a která v nedávné době dokončila výstavbu chodníku a dešťové kanalizace v Kralupské ulici. Firma se o nabídku ucházela v konsorciu se stavební firmou PORR a zvítězila v konkurenci dalších čtyř účastníků s nabídkovou cenou 23,6 milionů korun.

Výběrové řízení probíhalo v krátké době již podruhé. V první soutěži činila nejnižší nabídková cena 24,1 milionu korun. Po otevření obálek obec soutěž zrušila pro příliš vysoké nabídkové ceny (viz též článek Obec zrušila zakázku na propojení dešťové kanalizace ve Školní ulici), podle tehdejšího vyjádření starosty Jakuba Bryndy (Pro Nelahozeves) by byla realizace zakázky za takto vysokou cenu velmi nehospodárná.

Nová soutěž tak přinesla úsporu zhruba půl milionu korun, což představuje zhruba dvě procenta ceny zakázky. Starosta je s výsledkem výběrového řízení spokojen. „V prvním kole se nám přihlásily pouze dvě firmy, což nám k potvrzení reálnosti ceny nestačilo. Navíc tyto dvě firmy šly do opakované soutěže najednou společně. Ve druhém kole jsme si ověřili reálnost ceny díky vyšší konkurenci a úspora půl milionu rozhodně není zanedbatelná,“ konstatoval Jakub Brynda. Mezitím obec prověřovala možnost vedení kanalizace jinudy, nakonec se ale na doporučení vodohospodáře Martina Jakoubka vrátila k původní variantě.

V rámci projektu bude položeno 264 metrů potrubí, které propojí dosud zaslepenou kanalizaci od začátku ulice V Loučkách (nedaleko rozdvojky s ulicí V Závětině) s Kralupskou ulicí. Potrubí bude vedeno Školní ulicí, kde za budovou školy odbočí směrem k prodejně potravin. Zde se napojí na již hotovou část, která byla vybudována před třemi lety v souvislosti s přístavbou základní školy. Součástí stavby je též devět revizních šachet a oprava stávající dešťové kanalizace ve Školní ulici, která na jednom místě opakovaně způsobuje propadání vozovky.

Práce byly zahájeny ve Školní ulicí zbouráním dnes již nepotřebného skladu na uhlí, v jehož trase má být kanalizace vedena. Práce by měly být dokončeny do března příštího roku. Po celou dobu realizace by měla být alespoň v omezené míře zachována průjezdnost všech dotčených ulic.

Propojka dešťové kanalizace je jednou z hlavních podmínek řádného odvodnění Lešan a ulice V Loučkách. Nefunkčnost kanalizace způsobuje při větších deštích lokální záplavy zahrad a sklepů. Dalším důležitým prvkem má být retenční nádrž, která je naplánována na konec této ulice.

Kanalizace, Zpravodaj 2020/5, V Loučkách, Školní

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence