Vysoká hra o skládku: Sporná částka už se blíží 200 milionům

P 20180930 130048 vHDR Auto
Již tři roky nedokážou úřady jednoznačně určit, kolik peněz z poplatků ze skládky Uhy patří Nelahozevsi a kolik sousedním Uhům. Zatím není jasné, jak dlouho se bude úřední ping-pong ještě táhnout. V optimistickém případě by pravomocné rozhodnutí mohlo padnout do půl roku.

Za každou tunu uloženou na skládce platí původci odpadů 500 korun. Již od otevření IV. etapy skládky v roce 2014 ale provozovatel skládky, firma FCC (dříve .A.S.A.), ukládá část vybraných peněz na vázaný účet, a odmítá peníze vyplatit, dokud nebude jednoznačně určeno, komu vlastně patří. Částka na vázaném účtu mezitím narostla až do výše 180 milionů korun a každý měsíc vzrůstá o dalších čtyři až pět milionů.

Podle zákona patří poplatky obci, na jejímž území skládka leží. Pokud leží na území více obcí, rozdělí se poměrně podle ploch. Uhy argumentují tím, že skládku je nutné posuzovat jako jeden celek, a tudíž při rozdělování poplatků se musí zohledňovat i plocha skládky na jejich území. Tam už ale bylo skládkování dávno ukončeno a povrch skládky je rekultivovaný. Nelahozeves naopak tvrdí, že rozhodující je jen to, kde se nachází právě aktivní těleso skládky – a to je celé v Nelahozevsi.

Krajský úřad, který je v této věci podle zákona arbitrem, vydal postupně již dvě rozhodnutí, obě ve prospěch Nelahozevsi, které přiřknul 95 % veškerých sporných poplatků. Uhům podle úřadu patří pouze malý podíl za provozní zařízení nacházející se v jejich katastru (např. váha, oklepová rampa, jímka průsakových vod či požární nádrž). Poměr by se v čase měnil dále ve prospěch Nelahozevsi, podle toho jak by se postupně zvětšovala plocha skládky.

P 20180930 125754 vHDR Auto
V obou případech se odvolaly obě dotčené obce – Uhy proto, že jim zbylých 5 % nestačilo, Nelahozeves proto, že chtěla i těchto zbylých 5 %.

Ministerstvo životního prostředí jako odvolací orgán obě rozhodnutí kraje zrušilo. Poprvé z důvodu formální chyby při přepisu čísel. Ve druhém případě z letošního května ministerstvo změnilo názor na to, zda se do plochy skládky započítává i cesta na území obce Uhy. Dříve tvrdilo že nikoliv, teď tvrdí že ano. Tím se poměr změnil z 95 : 5 na 82 : 18. Jen tato "drobná" změna znamená k dnešnímu dni pro Nelahozeves ztrátu přes 20 milionů korun. Místostarosta Nelahozevsi Josef Kukla dává opakovaně najevo, že obec by se měla o zbylé peníze soudit. Podle jeho názoru má poplatek kompenzovat negativní dopady skládky na životní prostředí, a kompenzace má být tedy vyplácena obci, na jejíž území se odpad ukládá. Každopádně na soud může dojít teprve ve chvíli, kdy bude mít obec v ruce pravomocné rozhodnutí. A to je zatím v nedohlednu.

Krajský úřad se v nejbližší době chystá vydat třetí rozhodnutí, v němž musí názor ministerstva respektovat. Lze očekávat, že obě strany se opět odvolají, byť do názoru samospráv mohou teoreticky zasáhnout volby. Pokud krajský úřad napotřetí už neudělá žádnou chybu, jeho rozhodnutí ministerstvo tentokrát už potvrdí. Pak by firma FCC měla obci peníze vyplatit do 60 dnů.

P 20180609 131931
Navzdory táhnoucímu se sporu zatím ale Nelahozeves finančně nestrádá. FCC obci již od počátku posílá menší část poplatku, o kterou se spor nevede. Za čtyři roky provozu skládky tak obec získala již přes 80 milionů korun. Většina těchto peněz ovšem zatím zůstává nevyužita – na běžném účtu obce leží k dnešnímu dni přes 70 milionů korun. V uplynulém volebním období se totiž drtivá většina velkých investičních akcí (rekonstrukce hradební štoly, zateplení mateřské školy v Zagarolské ulici, dostavba základní školy, výstavba víceúčelového hřiště na Dynamu a průběžná oprava místních komunikací) realizovala s pomocí dotací a obec platila ze svého pouze menší spoluúčasti. Jedinou výjimkou byla dostavba kanalizace ve Vltavské, Zahradní a Příčné ulici za sedm milionů korun, na kterou dotaci nebylo možné čerpat.

Obdobně mají ze starších etap provozu skládky našetřeno i Uhy. Na běžném účtu této malé obce (má necelých 400 obyvatel) se v současné době nachází 180 milionů korun.

(mm)

 

Skládka Uhy

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.