Výroční schůze hasičů: spousta chvály a plánů do budoucna

DSCF4341
2. výroční schůze hasičů Nelahozeves
2. výroční schůze hasičů Nelahozeves
Hasičská zbrojnice v Nelahozevsi hostila v sobotu 21. ledna druhou výroční schůzi nelahozeveských hasičů. Na slavnostním shromáždění hasiči shrnuli svou dosavadní činnost, stanovili plány na následující rok a ocenili některé své členy i příznivce.

Úspěšný rok 2011

V první části schůze, jíž se zúčastnilo několik desítek členů hasičského sboru v Nelahozevsi a dalších pozvaných hostů, shrnul starosta Radek Modes činnost hasičů za uplynulý rok. Připomněl mj. úspěšný hasičský ples, založení kroužku mladých hasičů Soptíci, pálení čarodějnic, množství brigád či absolvovaných odborných školení. V projevu Radka Modese zazněla i zmínka o opravené hasičárně v Lešanech nebo obnovení činnosti zásahové jednotky.

DSCF4353
Stanislav Kuchta, Václav Křišťan a Anna Pituchová
Stanislav Kuchta, Václav Křišťan a Anna Pituchová
Doyen nelahozeveských hasičů Václav Křišťan shrnul hospodářské výsledky. Zdůraznil, že vzhledem k napjatému rozpočtu obce nelze pro následující období počítat s většími dotacemi ze strany obce a že financování činnosti hasičů musí být mnohazdrojové.

Z úst předsedy revizní komise Marcela Ušáka zaznělo několik základních dat o nelahozeveských hasičích. K dnešnímu dni má sbor 55 členů, z toho 29 mužů, 10 žen a 16 mladých hasičů. Velitel Jan Gregor popsal odbornou kvalifikaci, kterou členové sboru mají – sbor v současné době disponuje dvěma vyškolenými veliteli, čtyřmi strojníky a čtyřmi školiteli.

Náměstek starosty hasičů pro kulturu a mládež Petr Richtrmoc se ve svém vystoupení věnoval zejména činnosti mladých hasičů. Soptíci se budou v letošním roce mj. připravovat na celostátní hasičskou soutěž Plamen. Petr Richtrmoc zároveň pozval do řad Soptíků nové zájemce. Kroužek probíhá každé pondělí za symbolický poplatek 200 Kč za celý rok.

DSCF4471
Ivana Kotrčová a Radek Modes
Ivana Kotrčová a Radek Modes
Hasiči zároveň poděkovali Zuzaně Štědré za vedení kroužku mladých hasičů v uplynulém roce. Jak uvedl Radek Modes, Zuzana Štědrá činnost v hasičském sboru ukončila.

Náměstek pro historii a tradici Stanislav Kuchta zmínil probíhající opravy a údržbu historické hasičské techniky z 50. let. Dle jeho slov se hasiči v současné době snaží získat archivní fotografie z činnosti původního sboru, který v obci působil po mnoho desetiletí až do roku 1989 (některé si můžete prohlédnout zde, přečtěte si také výzvu). Připomněl, že mezi současnými hasiči je pět členů původního sboru, a vyjádřil naději, že se na tradici hasičstva v Nelahozevsi podaří navázat mj. obnovením májových slavností.

V roce 2012 chtějí hasiči zachovat všestranný ráz své činnosti. Chystají řadu akcí (ples, čarodějnice, dětský den, loučení s prázdninami, vánoční besídka), budou se nadále věnovat údržbě techniky a budov a nově též obnovení činnosti zásahové jednotky. V průběhu roku mají také v úmyslu provést kontrolu hydrantů v celé obci a uspořádat preventivní přednášku v základní a mateřské škole.

Jan Gregor velitelem a spousta oceněných

DSCF4381
Jan Gregor byl starostkou Nelahozevsi Petrou Urbanovou jmenován velitelem jednotky hasičů.
Jan Gregor byl starostkou Nelahozevsi Petrou Urbanovou jmenován velitelem jednotky hasičů.
V další části schůze jmenovala starostka Nelahozevsi Petra Urbanová velitelem obnovené zásahové hasičské jednotky Jana Gregora. Starosta hasičů Radek Modes pak ocenil několik členů hasičstva za jejich brigádnickou i jinou činnost. Mezi oceněnými byli Miloslav Kotrč, Petr Richtrmoc, Pavel Soukup, Stanislav Kuchta, Václav Křišťan, Lenka Modesová, Anna Pituchová, Marcel Ušák, Ivana Kotrčová či Lenka Brožová.

Radek Modes také poděkoval místostarostovi Josefu Kuklovi za sponzorský příspěvek, který věnoval jako soukromá osoba na činnost Soptíků. Slova díků si vyslechla i starostka obce Petra Urbanová.

V závěru schůze vystoupili pozvaní zástupci nadřízených hasičských orgánů a hasičských sborů z okolních obcí. Vesměs ocenili úspěchy, kterých se nelahozeveským hasičům podařilo za krátkou dobou jejich obnovené činnosti dosáhnout.

Na oficiální část schůze pak navázal společenský večer.

(mm)

Hasiči, Radek Modes, Jan Gregor, Soptíci

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.