Virtuóz na zámeckém nádvoří

sporcl1
Nejpopulárnější český houslista Pavel Šporcl poprvé zavítal i s orchestrem do Nelahozevsi a byl nadšen. Diváci také. Ve středu 7. září si jeho koncert pod širým nebem na nádvoří zámku poslechlo kolem 230 lidí.

 

Zazněl Dvořák, Bach i trocha historie

Pavel Šporcl zahájil své vystoupení skladbami pro housle od Antonína Dvořáka. Poté se k němu přidal i zbytek orchestru a společně zahráli kompozice pro housle od německého barokního skladatele J. S. Bacha (1685 – 1750), kterého Antonín Dvořák obdivoval a jeho tvorbou se inspiroval. Mezi další oblíbence nelahozeveského rodáka patřil také W. A. Mozart (1756 - 1791) Pavel Šporcl své posluchače kromě precizní hry na modré housle obohatil i několika informacemi ze života obou skladatelů. O J. S. Bachovi je známo, že byl vynikající varhaník, nicméně byl i skvělý houslista a všechny své skladby pro housle byl schopen sám interpretovat. Po jeho smrti se spousta skladeb ztratila v nenávratnu a část kompozic byla úplnou náhodou zachráněna před tím, aby se stala obalem pro máslo.

Tleskat? Netleskat?

Houslový virtuóz nelahozeveské publikum nechal tak trošku na vážkách ohledně potlesku, který běžně následuje až po skončení celé skladby, jež se skládá ze tří vět. S úsměvem divákům prozradil, že v období baroka se tleskalo po ukončení každé věty. Tehdy posluchači, když se skladba opravdu líbila, neocenili hráče jen potleskem, nýbrž i pískáním a hlasitým zvoláním: „Bravo!“ Akustický koncert, který se rozléhal po celém nádvoří, doprovázeli nejen poletující ptáci, ale také projíždějící vlaky, ke kterým měl blízko náš slavný rodák. Obloha během Šporclova vystoupení zcela potemněla a dodala příjemné atmosféře trochu tajuplnosti. Je jedině dobře, že vyšlo počasí a diváci si mohli užít koncertu pod širým nebem. V kulturním domě, kam by byl koncert přesunut v případě deště, by to zkrátka nebylo ono.

BIO

• Pavel Šporcl se narodil 27. dubna 1973 v Českých Budějovicích.

• Vystudoval konzervatoř, AMU, studoval houslovou hru také v USA.

• Jednu dobou vystupoval pouze s šátkem na hlavě.

• Své modré housle si nechal patentovat. Housle mu postavil nejlepší současný houslař Jan Špidlen.

• V roce 2011 se mu jeho housle zlomily.

• Jeho manželkou je herečka Barbora Kodetová. Mají spolu tři dcery.

 

Ocenění

• soutěž ARD (1992)

• Holland Music Session World Tour Competition (1993)

• Cena společnosti Bohuslava Martinů (1996)

• Mezinárodní soutěž Pražského jara (1997)

• Medaile Za zásluhy (2015)

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.