Většina peněz ze IV. etapy patří Uhům, tvrdí krajský úřad

DSCF4780
Staré části skládky na území Uh jsou mnohem větší než nově otevřená část v katastru Nelahozevsi.
Staré části skládky na území Uh jsou mnohem větší než nově otevřená část v katastru Nelahozevsi.
Do třaskavé kauzy o rozdělení příjmů ze Skládky Uhy mezi Nelahozeves a Uhy vstoupil Krajský úřad Středočeského kraje. Podle jeho názoru Nelahozevsi patří jen zhruba čtvrtina vybraných poplatků – zbytek by měl nadále putovat do rozpočtu obce Uhy. Nelahozeves se hodlá tomuto výkladu bránit, v krajním případě i soudní cestou.

O poměru rozdělení poplatku podle krajského úřadu rozhoduje celá plocha skládky, včetně již uzavřených etap na území obce Uhy – všechny etapy totiž tvoří jeden celek s názvem “Regionální skládka Uhy – skládka TKO”. Integrované povolení, které vydává právě krajský úřad, pouze postupně pomocí dodatků rozšiřuje rozsah skládky o další etapy. “Z integrovaného povolení je zřejmé, že se jedná stále o jedno zařízení,” uvádí se v dokumentu, který si vyžádala odpadová firma .A.S.A. poté, co ji k tomu nepřímo vyzvala obec Nelahozeves prostřednictvím advokátní kanceláře KVB.

{skydrivefile file.8f2a23edee475937.8F2A23EDEE475937!195}

mapa
Šedá plocha vlevo představuje I. až III. etapu skládky. Růžově je označena celková budoucí IV. etapa. Z ní je ale zatím otevřen jen první sektor (označen jako 1f), zbytek se do celkové plochy zatím nepočítá. | Zdroj: .A.S.A.
Šedá plocha vlevo představuje I. až III. etapu skládky. Růžově je označena celková budoucí IV. etapa. Z ní je ale zatím otevřen jen první sektor (označen jako 1f), zbytek se do celkové plochy zatím nepočítá. | Zdroj: .A.S.A.
První peníze za červnové skládkování musí .A.S.A. poslat do konce srpna. Zda se bude čerstvým stanoviskem kraje řídit, zatím není jisté, podle regionálního vedoucího obchodu Libora Luňáčka ale nejspíš odpadové firmě nic jiného nezbude. To by pro Nelahozeves znamenalo velký propad příjmů oproti původním očekáváním. Z přibližně 50 milionů korun, které by poplatky mohly podle dostupných odhadů vynést v roce 2015, by do rozpočtu Nelahozevsi připutovalo jen necelých 13 milionů korun, protože staré části skládky na území Uh představují tři čtvrtiny celkové plochy areálu.  Před loňským referendem o výstavbě skládky na území obce přitom starostka Nelahozevsi Petra Urbanová společně s vodohospodářem Martinem Jakoubkem avizovali příjmy pro Nelahozeves ve výši téměř 100 milionů ročně (zde a zde). Poměr by se začal pomalu měnit ve prospěch Nelahozevsi teprve otevíráním dalších sektorů, k prvnímu takovému rozšíření by mohlo dojít v průběhu roku 2016. Za celou životnost skládky by se peníze mezi obě obce rozdělily zhruba půl na půl.

Aniž by se zastupitelé mohli v klidu se zásadním stanoviskem kraje seznámit, na čtvrtečním narychlo svolaném zasedání se usnesli, že chtějí poplatek celý a v krajním případě jej podle přijatého usnesení má obec vymáhat i soudní cestou. V první instanci bude rozhodovat právě kraj. Pokud obci nevyhoví, věc poputuje na Ministerstvo životního prostředí. Právník ministerstva Antonín Frič nechtěl stanovisko resortu předjímat, z jeho vyjádření ale vyplývá, že se současným postojem krajského úřadu souhlasí. “Už jsme v podobných věcech rozhodovali několikrát,” konstatoval Frič. “Máme potvrzeno i rozsudkem soudu, že se na zařízení musí nahlížet jako na celek, i když se jedna část už vůbec nevyužívá a už se na ní vůbec neskládkuje.”

Naráží přitom na rozsudek Městského soudu v Praze, který loni zamítl žalobu Dolních Beřkovic, jíž se obec domáhala většího podílu na poplatcích za ukládání hydrosměsi z mělnické elektrárny v odkališti Panský les. Odkaliště totiž zasahuje na území čtyř obcí a Dolní Beřkovice argumentovaly tím, že v určitém období se struska ukládala zejména na část odkaliště na jejich území, aniž by se to promítlo do poměru poplatků ze skládkování. Soud ale obec nevyslyšel. “Poplatky jsou po dobu, než je naplněna kapacita skládky, rozdělovány stejně, není přitom rozhodující, zda na počátku ukládání může být odpad ukládán pouze na katastru jedné obce a na konci provozování opět jen na katastru jediné obce, i když jiné,” uvádí se v rozsudku. Podle soudu je rozhodující, jak byla skládka jako zařízení povolena.

{skydrivefile file.8f2a23edee475937.8F2A23EDEE475937!196}

DSCF0941
Advokát obce Lukáš Rothanzl nedává případnému soudnímu řízení velkou naději.
Advokát obce Lukáš Rothanzl nedává případnému soudnímu řízení velkou naději.
Případnou soudní při obce Nelahozeves by řešil taktéž Městský soud v Praze, na rozsudek ale bude obec čekat asi dost dlouho. V případě Dolních Beřkovic to trvalo tři roky. Po celou tuto dobu by Nelahozeves dostávala z poplatku podíl, který určí .A.S.A. nebo následně krajský úřad. Pokud by dal později soud obci za pravdu, .A.S.A. by musela zbývající část poplatku obci doplatit a zřejmě by pak tyto peníze zpětně vymáhala od obce Uhy. Advokát obce Lukáš Rothanzl se ale obává, že Nelahozeves neuspěje. “Domnívám se, že i u soudu by převládl výklad, že se má poplatek dělit,” uvedl advokát na čtvrtečním zasedání. To následně připustila i Petra Urbanová. „Jako vystudovaná právnička si myslím, že soud se asi bude držet formálního výkladu zákona,“ konstatovala starostka.

Právě martyriu úředních a soudních rozhodnutí a následnému případnému přerozdělování a zpětnému vymáhání poplatků se podle svých slov snažil vyhnout Libor Luňáček, když si počátkem června pozval starostky Nelahozevsi a Uh na jednání a pokoušel se je přimět k dohodě, podle níž by Uhy měly za celou dobu provozu skládky dostat necelou desetinu celkových příjmů, zbytek by připadnul Nelahozevsi. “Toto mé rozdělení v rámci nabytých poznatků mně osobně připadalo velmi spravedlivé, a to pro obě dotčené obce,” říká Libor Luňáček. Podobnou dohodu .A.S.A. před dvěma lety uzavřela s Úholičkami a Turskem, na jejichž území se nachází Skládka Úholičky. Podle Luňáčka je sice možné, že by tyto dohody neodpovídaly názorům krajských a ministerských úředníků, ti by ale v takovém případě vůbec nedostali možnost do věci zasáhnout. “Kde není žalobce, není soudce,” upozorňuje Luňáček.

Zatímco ale starostka Uh Blanka Vaigeltová s návrhem dohody souhlasila, starostka Nelahozevsi Petra Urbanová ji odmítla s tím, že o věci musí rozhodnout zastupitelstvo. A to se teď usneslo, že na žádnou dohodu nepřistoupí. Jediný, kdo při klíčovém hlasování zvedl ruku pro smírné řešení, byl Stanislav Kuchta. Podle Libora Luňáčka tím zastupitelstvo učinilo krok, který už nejspíš nepůjde vzít zpátky. “Domnívám se, že celý případ se rozjel do takových rozměrů, že se dá jen velmi komplikovaně zastavit,” napsal Luňáček v reakci na čtvrteční rozhodnutí zastupitelstva, které může sice přinést Nelahozevsi velké vítězství, ale nese s sebou zároveň nemalé riziko, že obec nakonec dopadne mnohem hůř, než kdyby na dohodu přistoupila. “Z celého procesu, který všechny strany čeká, mohou mít radost snad jen právní kanceláře, které budou zastupovat vaši obec, naši společnost a MŽP a dále najatí odborníci,” konstatuje zástupce .A.S.A. a zdůrazňuje, že jeho firmě je z ekonomického hlediska lhostejné, komu bude poplatky platit. “Aspoň nám ale bude po několika letech jasno, zda jsme postupovali správně či nikoli,” uzavírá Libor Luňáček.

Právě jeho firma se ocitla pod palbou kritiky některých občanů Nelahozevsi za to, že s návrhem rozdělení přišla až teď. “Kdyby se v tuto chvíli vyhlašovalo referendum, tak by nikdo pro tu skládku nebyl,” domnívá se člen komise životního prostředí Petr Novotný. Že se problém řeší na poslední chvíli, vytkl odpadové firmě i krajský úřad. “Společnost s dostatečným předstihem věděla, že plocha Skládky Uhy se bude měnit, bude zasahovat na katastrální území obce Nelahozeves a bude tak nutné vyřešit způsob dělby odevzdávané základní složky poplatku za ukládání odpadu na skládku,” nebere si servítky Radek Patočka z krajského úřadu. Tuto námitku uznává i Libor Luňáček. Ten se podle svých slov dříve soustředil zejména na otevření skládky a otázkou poplatků se začal zabývat až následně.

(mm)

Skládka Uhy

Komentáře   

-2 #11 Martin.R 2014-08-26 18:21
Stejně jako např. letiště Praha se sestává z přistávacích ploch, budov terminálů, parkoviště atd., tak "skládka" je zařízení, které se sestává z tělesa skládky (vyfoliovaná plocha složiště), jímek na znečistěné skládkové vody, provozní budovy, váhy, obslužných komunikací atd. Tyto objekty nejsou "u skládky", jak píšete, ale jsou neoddělitelnou součástí skládky. Příklad: Veškerá znečištěná voda z vyfoliované plochy stéká do jímky - i jímka se znečištěnou vodou je součástí zařízení, které se nazývá dle zákona o odpadech "skládka". Toto zařízení dle. z. o odpadech je provozováno dle vydaného integr. povolení. Názorněji Vám Váš zavádějící pohled na věc vysvětlit nedokážu.
...jinak zbytečná polemika, nad zpackanou věcí...
Citovat
+5 #10 Radek Šebesta 2014-08-25 20:43
Vážený pane Martine, nejsem naivní a je jasné že vrátnici, jímky atd. u skládky najdu. Nicméně pokud povezu odpad na skládku, neuložím ho na vrátnici nebo cestě, ale právě na tu "hromadu odpadků", která leží na katastru naší obce.
Nevím jestli jsem to tak napsal, nebo jste mě špatně pochopil, ale vůbec nesvádím vinu na "OSN". Pouze jsem chtěl poukázat na to , že ani nikdo ze sdružení, které se zabývalo problémem skládky velice usilovně a podařilo se jí celou řadu věcí napravit, se nepodařilo na problém s rozdělením peněz přijít (tím proboha nikoho nekritizuji). A určitě by jim to hodně pomohlo.
Teď si nevybavuji, kde jsem psal o problematice skládky a o nějakém prostudování. Pokud myslíte o rozhodování krajských úřadů, tak článek je uveden na tomto webu.
Citovat
-8 #9 Martin.R 2014-08-25 09:13
Pane Šebesto, každý "logicky myslící člověk" jak píšete, než si něco pod konkrétními pojmy začne představovat, zajistí si nejprve pro sebe maximum možných informací. Já si naopak samotnou horu odpadu bez vrátnice, jímek, obslužných komunikací atd. neumím pod pojmem "skládka" představit, možná tak před padesáti lety.
Doufám, že ne každý logicky myslící člověk uvažuje ve Vašich intencích.

Dle z. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění se skládkou rozumí - § 4 i) skládkou - zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem /zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)/ a provozované ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu.../ POZN: Zákon o odpadech je na portálu veřejné správy dostupný všem občanům, člověk nemusí být ani právník...

...takže jak vidíte, opravdu nejde jen o horu odpadu...

Svádíte tady vinu na provozovatele a na OSN a mluvíte o problematice skládky a o prostudování její problematiky do detailů...

...když pak čte člověk Vaše věty hovořící o "hromadě odpadků" a "logickém myšení", nestačí se divit...

...myslím, že každý "logicky myslící člověk" si může udělat obrázek, jak odborně hájilo zastupitelstvo obce zájmy svých občanů...
Citovat
+4 #8 Radek Šebesta 2014-08-22 10:58
V prvé řadě si myslím, že hlavním viníkem je provozovatel skládky, který při vypracování projektu musel vědět a mít připravené podklady pro rozdělování peněz za uložený odpad. Samozřejmě se jim to zveřejnit nehodilo.
Pokud by byla tato skutečnost známa před referendem, asi by byl výsledek trochu jiný.
Zastupitelstvo hlasovalo, tak jak hlasovalo. Vždy rozhoduje většina a určitě není lehké takové rozhodnutí udělat. Pokud se zastupitel rozhodne pro dohodu s obcí Uhy, napadnou ho zastánci soudního sporu, že připravil obec o peníze a naopak.
Ani krajské úřady nemají jasno a rozhodují o rozdělení peněz každý jinak. "OSN" se určitě zabývalo problematikou skládky do detailů a na tento problém také nikdo z nich nepřišel.
Každý logicky myslící člověk si pod pojmem skládka představí horu odpadu a ne cestu a vrátnici.
Citovat
-8 #7 Joma Mareji 2014-08-22 09:43
Dobry den
Cituji Jan Ryšavý:
To máte pravdu p. Havlovic. Jenže je bohužel pozdě plakat nad nečinností předcházejícího zastupitelstva ohledně dřívějších příjmů ze skládky podle podílu. Možná bychom dostali po soudních tahanicích, z důvodů promlčecích lhůt, jen za 3 roky zpět a to ještě není až tak jisté - viz rozsudek ohledně Beřkovice.


pokud se to týká, byť pouze posledních 3 let, nelze poukazovat pouze na předcházející zastupitelstvo, ale především na stávající, které je z velké části stejné jako předchozí.
Tito také tvrdili, že ... Otasek, ten je vším tím vinen my ne... a hle ukazuje se, že svou pozici neodvádějí stále a řekněte mi prosím, když "tolik" právníků, NIKDO nepoukázal na vyklady zakona a rozdělovaní poplatku? NIKDO si toho nevšiml a NIKDO nepředpokladal, že se skladkovné bude delit, i když to ma přímou oporu v možné citaci zakona?
Citovat
-10 #6 roman 2014-08-12 23:25
Bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo k pláči. Bravo paní starostko.
Citovat
+5 #5 Martin.R 2014-08-11 15:01
Jako občan naší obce si dovolím připojit vlastní názor k věci:
Jak chápu problematiku rozdělování poplatku mezi více obcí na jejichž území leží skládka, jedná se o složitou záležitost, kde nejdůležitějším faktorem je právní rozbor problematiky, včetně analýzy právních precedentů a analýz možných rizik případných právních sporů.
Naše samospráva v čele s p. starostkou zcela selhala. Místo, aby na takto důležitou problematkiku najala odbornou právní kancelář, která by nejprve provedla právní rozbor věci a navrhla obci nejvýhodnější možný postup, rozhodla se p. starostka přizvat pro odbornou pomoc "odborníka - právního laika" pana Jakoubka.
Ten připravil poutavou barevnou prezentaci v programu Powerpoint vč. promítání, která měla za cíl v prvé řadě odmítnout kompromisní z dnešního pohledu velmi výhodnou dohodu pro Nelahozeves připravenou ASA (která byla akceptovaná i sousedními Uhami).
Pan Jakoubek ve své prezentaci vůbec nezohlednil právní problematiku a zaslepen zřejmě vidinou svého všeprofesního genia, zcela opomněl zohlednit některá základní fakta.
Bohužel neodborný zásah tandemu starostka-Jakou bek, na jejichž stranu se zřejmě v dobré víře hlasováním postavilo i celé zastupitelstvo (vyjma jednoho Nezaslepeného), odmítnutím kompromisu poškodí Nelahozeves na desítky let dopředu.

Ať už soudní spor dopadne jakkoliv, obávám se, že výsledná situace bude pro obec Nelahozeves méně výhodná, než původní ze strany obce Uh akceptovatelná dohoda, kterou pan Jakoubek napadl a tím posléze smetl se stolu.
Škody, které nám tímto (pod záštitou paní starostky) způsobil, nechť si každý v budoucnu vyčíslí sám (včetně započtení honoráře za "odbornou pomoc" pana Jakoubka, vč. výdajů na připravovaný soudní spor, který jak sama paní starostka jako vystudovaná právnička uvádí "zřejmě prohrajeme")...
Citovat
0 #4 Jan Ryšavý 2014-08-11 14:49
To máte pravdu p. Havlovic. Jenže je bohužel pozdě plakat nad nečinností předcházejícího zastupitelstva ohledně dřívějších příjmů ze skládky podle podílu. Možná bychom dostali po soudních tahanicích, z důvodů promlčecích lhůt, jen za 3 roky zpět a to ještě není až tak jisté - viz rozsudek ohledně Beřkovice.
Citovat
+1 #3 Karel Havlovic 2014-08-11 14:18
Pokud by se dle absurdního závěru stanoviska KÚSK měly obě obce dělit o poplatky za odpady v poměru velikostí dotčených katastrálních území na celkové ploše všech etap celé skládky, pak by Nelahozeves měla mít nárok na poplatky z podílu na celé ploše skládky od samého počátku skládkování - „ … neboť se jedná stále o jedno zařízení – jednu skládku a není rozhodující, do které její části se v daný okamžik odpad ukládá … “ . Do výpočtu by navíc bylo nutno zahrnout celou plochu fáze IV. (téměř vše na k.ú. Nelahozevsi!).
Citovat
+7 #2 Jan Ryšavý 2014-08-11 11:01
Byl jsem na jednání zastupitelstva 7.8., řekl jsem své stanovisko nejen jako občan, ale i jako právník. Musel jsem odejít dříve = před hlasováním, takže jsem čekal dodnes. Bohužel, jsem z hlasování = chceme všechno, zklamán. Převedeno do řeči čísel, je to tak, že MŽP a kraj v podstatě říká, že by Nelahozeves měla dostávat jen kolem 10 % = 50,- Kč/tuna (podíl podle plochy celé skládky 1-4.etapa). To je tak možná podle striktního výkladu zákona, je to však pro nás nespravedlivé. A Úhy to v podstatě přeci uznávají. Dohodou Úhy a Nelahozeves, se souhlasem ASA i dle názoru vodohospodáře p. Jakoubka a s názorem většiny zainteresovanýc h právníků (starostka, smluvní pro obec adv.kancelář K+V, i já) by se to dělilo zhruba 85 % : 15 % pro nás = dostávali bychom asi 425,- Kč/tuna (Ty 3% = chyba výpočtu se dá briskně jednáním dořešit). Ne, my chceme všechno. Jsem přesvědčen, že při takovémto stanovisku dopadneme jako sedláci u Chlumce. Navrhuji členům zastupitelstva znovu popřemýšlet a stanovisko urychleně revidovat. Svolat jednání odpovědných zástupců Úhy, Nelahozeves, ASA a dohodnout se na 85:15 a vyloučit tak z rozhodování kraj i MŽP, které při dohodě do toho logicky nebudou vstupovat (vrtat). Možná se v něčem mýlím, je-li to však tak, jak výše uvádím, tak rozhodnutí zastupitelstva opravdu nechápu. Takové řeči, že když rozhodne soud v náš neprospěch, že nás to bude stát jen náklady řízení jsou liché. To budou totiž Úhy logicky pak požadovat těch 85-90 % a my pak utřeme pouze ústa.
Citovat
+14 #1 Kunc 2014-08-10 21:55
Byly dvě možnosti. Nebude skládka, nebudou peníze. Bude skládka, budou peníze. Mám nepříjemný pocit že je tu třetí možnost. Bude skládka a nebudou peníze. To si občané v referendu určitě nepřáli.
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence