Věřím, že lidé nedají jen na milé úsměvy a sliby, říká lídr kandidátky ČSSD Radek Modes

foto-modes
Základní organizace ČSSD vznikla v naší obci ještě před komunálními volbami v roce 2010. Vstoupit do komunální politiky se však rozhodla až v těchto volbách. S jejím předsedou a lídrem kandidátky Radkem Modesem jsme hovořili o tom, jak by sociální demokracie chtěla změnit Nelahozeves v následujících čtyřech letech.

Proč ses rozhodl sestavit kandidátku právě za ČSSD? Dokonce jsi v Nelahozevsi založil buňku ČSSD. V poslední době ale lidi strany moc netáhnou, nemyslíš?

Já jsem tady místní organizaci ČSSD nezaložil, založil ji kolega Michal Dvořák. Před čtyřmi lety jsem kandidoval za Dvořákovu Nelahozeves, ale postupně jsme se programově rozešli. Malá organizace ČSSD tu už byla. Mým vstupem a zvolením předsedou jsme ji rozšířili. Nyní na okrese Mělník patříme k těm, kteří mají nějakou váhu a slovo. Jsme stále ve spojení s Vraňany a s Veltrusy. Starosta Veltrus Richard Kyselý je členem naší organizace.

Bude to atraktivní značka pro voliče ve srovnání s nezávislými kandidátkami?

Je potřeba si vysvětlit pojmy nezávislý a strana. Strany tímto státem hýbou, určují tok peněz na různé projekty a ČSSD je jedna z nejstarších a největších stran. Díky svým cílům a hodnotám má smysl a má jedno z rozhodujících slov. Dnes máme vládu, Sněmovnu, kraje, Senát. Je vidět, že lidé vnímají, že strana funguje, že plní to, co slibuje. Nelahozeves je levicová obec, ČSSD tady vždycky u voličů zaujme jedno z předních míst. Já jsem se k ČSSD přihlásil proto, že se mi líbí její hodnoty a ideály a že plní program. Nezávislí politici pak stojí přede dveřmi institucí, a pokud se k někomu nepřihlásí, tak nic nemají, ale to potom už nejsou nezávislí. To si voliči předtím neuvědomili, když je volili. Pak jsou třeba pravicoví či levicoví a to ti voliči přece nechtěli, když je volili jako nezávislé.

Dá se v naší obci dělat něco jako levicová politika? Občas lze slyšet výroky typu: chodník není levicový ani pravicový.

Nejde o to, jestli je chodník levicový nebo pravicový. Chodník slouží všem bez rozdílu. ČSSD má možnost ovlivnit podobu této obce a máme možnost toho využít. Starostové z ČSSD toho ve svých obcích dokázali hodně. Tak proč by to nešlo i u nás, ale to musí chtít především zdejší voliči sami.

Je to díky tomu, že vládne ČSSD na kraji?

Nějakou vazbu to má. Členové ČSSD jsou soudržní, drží spolu. Marketing mají vnitřně propracován. Je uzavřený okruh starostů a politiků ze soc. dem. a snaží se obcím pomoci, jak to jde, snaží se pro lidi něco udělat. Souvisí to s politikou ČSSD, s morálními hodnotami, které tam jsou.

Myslíš, že jako starosta bys měl otevřené dveře na kraji, že by sis tam mohl neoficiálně něco předjednat?

Záleží na tom, jak je člověk šikovný a schopný. Není to o tom, že je starosta bůh a dokáže cokoliv. Leccos se dá ale dojednat tak, aby to pro obec bylo přínosem. Aspoň nám byla přislíbena podpora a ta platí.

Na funkci starosty připraven

Kdyby vám výsledky voleb umožnily výrazně zasáhnout do složení vedení obce, jsi připraven ujmout se funkce starosty?

Jsem připraven ujmout se funkce starosty za předpokladu, že bude místostarostou někdo, s kým se dá spolupracovat a s kým to bude fungovat. Jsme malá obec, všichni se tu známe. Ne s každým bych do týmu šel. Protože starosta a místostarosta je týmová práce. Když si ti dva lidé nesednou, tak to obci nic nepřináší. Konkrétně bych do toho rád šel s Pepou Kuklou a on by zase rád do toho šel se mnou. Chce to chlapa ve vedení, bude to pro obec nejrozumnějším řešením.

Na vaší kandidátce ČSSD jsem napočítal z devíti kandidátů sedm hasičů. Není to spíš kandidátka hasičů?

Neřekl bych, že to je kandidátka hasičů. Spíše bych řekl, že je to kandidátka lidí, se kterými spolupracuji. Jsou dobří v týmové spolupráci a jsou ochotní nasadit svůj osobní čas pro blaho ostatních. Kdykoliv v kteroukoliv denní dobu jsou ochotni pomoci lidem v nouzi a takových lidí si já nesmírně vážím. A tihle lidé jsou právem na té kandidátce, protože dokážou ostatním pomoci, kdyby bylo nejhůř. Nejsou to všichni manažeři, ale jsou to lidé, kteří nezištně pomáhají ostatním. Jsou to lidé, kteří tady bydlí dlouho a mají tu kořeny, rodiny. Mají vazby na celé okolí, znají dokonale prostředí. Jejich nasazení jak pracovní, tak morální, je bezvadné.

foto-kandidati
Kandidáti za ČSSD. Zleva: Radek Modes, Denisa Fontána Hánková, Radek Hruška, Lenka Brožová, Michal Dvořák, Anna Pituchová, Leoš Hudec, Václav Turecký.
Kandidáti za ČSSD. Zleva: Radek Modes, Denisa Fontána Hánková, Radek Hruška, Lenka Brožová, Michal Dvořák, Anna Pituchová, Leoš Hudec, Václav Turecký.
Kandidátka je složená sice z některých členů hasičů, ale to není podstatné. Kdo by jim chtěl tuto příslušnost vyčítat, vždyť mohou od hasičů kdykoliv svobodně vystoupit. Ne každý chce nezištně pomáhat druhým a odejde, převážně se nedokáže přizpůsobit nějakému rytmu, nějakému koloritu a nějakému řádu. Naši kandidáti řád berou a určitě budou brát i řád obce, který by pro ně vyplynul tak, aby obec vzkvétala.

Kdyby ses stal starostou, stal by ses nadřízeným velitele hasičů Jana Gregora. Fungovalo by to? Není tajemstvím, že mezi vámi jsou v poslední době spory.

To slyším poprvé, že jsou mezi námi nějaké spory. Jsem nejvyšším funkcionářem sboru – starostou. Honza mi pravidelně podává hlášení. A jak normálně komunikujeme, tak i spolupracujeme. Velitelem jsme si ho zvolili nejprve ve sboru a poté jsme ho doporučili obci jako velitele jednotky, protože pracuje jako profesionální hasič. Nevidím žádný problém, a když nějaký nastane, tak si ho interně vyřešíme. Nikde není psáno, že musí být velitelem vždycky. Pokud valná hromada rozhodne, doporučíme jako sbor obci, aby velitelem jednotky byl ten, koho náš nejvyšší orgán – valná hromada – odsouhlasila, a starosta obce by to měl tak, jako v jiných obcích, respektovat.

Ale velitel patří z hlediska organizační struktury obce pod starostku.

Ale je doporučený Sborem dobrovolných hasičů – jeho valnou hromadou. Odtud se také vybírají členové jednotek. Starosta obce si ho tam sice může dát, ale nikde není dáno, že se k takovému veliteli dobrovolníci pohrnou. Velitel často zodpovídá za jejich životy a toho si musí být vědomi všichni zúčastnění. Z tohoto důvodu se velitel jednotky valnými hromadami obci doporučuje.

Kromě své živnosti jsi zároveň starostou hasičů a zástupcem velitele hasičů. Dále jsi v okresním výboru hasičů, pak máš funkce na Okresním výboru ČSSD a zároveň jsi členem Ústředního výboru ČSSD. Není to už trochu moc na jednoho člověka?

Je to trochu moc, ale to jsou funkce dobrovolné, dělám je ve svém volném čase, neberu za to ani korunu. Funkce jsou dobrovolné a jsou úzce propojené. Navíc s lidmi, se kterými se dá pracovat, a o to víc mě to baví. Politická strana je složitější než hasiči, ale člověk se tam hodně naučí a pozná spoustu zajímavých lidí a získá spoustu kontaktů, které se dají využít i pro obec. A o jedné funkci dokonce ani nevíš, jsem navržený za dobrou práci dokonce na starostu Okresního sdružení hasičů Mělník, to znamená starat se o cca 2 500 hasičů na Mělnicku – samozřejmě také zadarmo pro službu k lidem a pomoci v jejich neštěstí.

ČSSD má k získávání dotací dobré předpoklady

Už dříve ses nechal slyšet, že díky buňce ČSSD získala Nelahozeves dotace ze Středočeského kraje. Dá se říct, že pokud bys mohl po volbách výrazněji promluvit do řízení obce, že by se množství dotací zvýšilo? Že bys je dokázal zajistit lépe než současné vedení Nelahozevsi?

Z nezávislé pozice musí starostové chodit s prosíkem a většinou to nedopadne. Žádostí je mnoho a nedá se každému vyhovět. Pokud je ale starosta obce členem jakékoliv strany, která ovlivní dotační průtoky, a je zrovna u moci, má samozřejmě lepší pozici pro vyjednávání. Není to o tom, že si zadám do portálu kraje dotaci a tu také dostanu. To je mylný úsudek a hodně lidí z okolí se již kolem dokola zklamalo. Logické je, že každá strana se prostřednictvím svých starostů obce chce přirozeně zviditelnit, a proto je maximálně podpoří. To je normální i ve světě.

Pokud téhle republice vládne vláda ČSSD, pokud máme většinové zastoupení ve Sněmovně a Senátu, pokud máme na kraji hejtmana ČSSD a na Mělníku starostu ČSSD, v uvozovkách v okresním městě, tak tam nějaké vazby na ČSSD budou a bude se komunikovat jistě lépe. A něco se lépe podaří. Je logické, že tady nějaká vazba bude a vláda a hejtmani se budou snažit podpořit své starosty. Budou se snažit obec pozvednout, aby si udělali politicky i své jméno. Tím nechci říct, že se něco ovlivňuje nebo peče v zákulisí, ale je tam určitě lepší vyjednávací pozice.

Budete zveřejňovat nějaký program?

DSCF3671
Program máme a je celkem jasný. (ČSSD svůj program poskytla po uskutečnění rozhovoru, najdete jej zde, pozn. red.) Vychází z programu, který jsem pro Dvořákovu Nelahozeves vypracoval už před čtyřmi lety. Nevím, jestli ho někteří zastupitelé, kteří jsou v zastupitelstvu za Dvořákovu Nelahozeves, vůbec četli. Protože se jím určitě neřídili. Program se týká zkvalitnění života v obci. Týká se mateřské školky, školy, týká se řešení problémů, které tu máme. Týká se vyjednávání s panem Pohlem nebo s obcí Uhy nebo s .A.S.A. Týká se hlavně skládky a zákonných poplatků za skládku. V čemž jsem zajedno s nynějším místostarostou Kuklou a pár zastupiteli. Já to chápu tak, že zastupitelstvo je tu proto, aby obci pomáhalo. A kdo nechce lidem pomáhat, tak ať do zastupitelstva neleze.

To asi řekne každý kandidát, že chce zkvalitnit život v obci. To je dost nekonkrétní.

Ano, to řekne každý kandidát. Týká se to školky, školy, kanalizace, která tu není dobudovaná, jednání s developery, čistoty, služeb v obci, kultury, sportu, hlavně podpory spolků. Informovanost občanů samozřejmě. Složky, které patří pod obec, to jsou i hasiči. Musím ale podotknout, že pokud náhodou budu starostou, není to o tom, že budu podporovat jenom hasiče. Budu se muset přenést přes tyto věci a jako zastupitel jsem se přes to už přenesl. Vyřešil jsem lidem například problém se školkou, který je dlouho pálil. (Radek Modes v zastupitelstvu letos v dubnu inicioval projednání konkurzu na ředitelku mateřské školy, v reakci na tento krok pak odstoupila tehdejší ředitelka Ilona Sedlářová – pozn. red.) Neřeším jako zastupitel jenom hasiče, řeším i ostatní spolky. Řeším i ostatní věci, které mi přísluší v zastupitelstvu a snažím se rozhodovat se podle jasného a zdravého selského rozumu a aby to pomohlo i ostatním. Takže i kdyby tam byla otázka, jestli hasiči nebo ostatní spolky, tak samozřejmě budu hlasovat podle rozumu a podle svědomí, aby to dopadlo pro co nejširší vrstvu lidí co nejlíp. Nebudu preferovat jednu skupinu lidí. Nemyslím si, že je to morální.

Na prvním místě jsi zmínil školu a školku. Co si myslíš, že by se mělo se školou a školkou řešit?

Jednou z věcí je kapacita školy. Máme velké štěstí, že tu máme ředitelku školy, která je doopravdy na svém místě a která tuto školu od píky dobře vybudovala. Hodně ji nechala zmodernizovat ještě s minulým starostou Otáskem, kterého si stále mimochodem velmi vážím. Děti tam chodí rády, učitelky tam jsou rády, což se projevuje na kvalitě výuky. Samozřejmě škola pracuje s nějakým rozpočtem a ten rozpočet není vysoký. Nejdůležitější prioritou je teď – s boomem Husákových dětí – obsazenost školy.

Jídelna je v katastrofálním stavu. Kuchyně se teď modernizuje, shání se na to peníze, něco přidali sponzoři. Díky sponzorům se upravila zahrada školy. Pracovalo se i na zahradě školky. Byli jsme na sponzorech závislí. To řešení teď znám, jde provést. Ale já svoje řešení nechci odhalovat. Bude předvolební boj a já nechci, aby si někdo moje řešení přisvojil.

To je zajímavá myšlenka. Jinými slovy říkáš: věřte mi, mám nejlepší recept, hoďte mi to tam. To je zvláštní přístup k voličům.

To není zvláštní přístup k voličům. Já vím přesně, co s tou školou lze udělat. Už jsem na to téma měl několik sezení, bavil jsem se s lidmi, kteří to mohou ovlivnit nebo uspíšit, nebo pomoct. Nebudu se tajit tím, že předseda ČSSD na okrese je radní Středočeského kraje pro školství a kulturu Milan Němec, který je teď náměstkem hejtmana a předseda klubu zastupitelů ČSSD na kraji. My spolu vycházíme velice dobře a jsou tam dispozice, jak nám pomoci. Já bych udělal to, že bych upravil areál školy tak, aby vyhovoval náročným podmínkám, které nás čekají.

Ale boom Husákových dětí tady nebude navždy. Nebude ta škola za deset let prázdná? Až se s velkou pompou rozšíří?

Nebude prázdná. Ve škole není tolik prostor, které by se daly rozšířit. Tam se dají maximálně udělat další dvě třídy místo družiny. A družinu bych přesměroval do objektu, který by byl součástí areálu školy. Chtělo by to udělat projekt.

Developeři pod kontrolou

Probíhá tvorba územního plánu. Jednou z hlavních priorit je, aby se omezila nekontrolovaná výstavba rodinných domů. Podporuješ tento záměr? Aby se obec už dál rychle nerozšiřovala? Ty sám ses nastěhoval na místo, které kdyby nyní nebylo zastavěné, tak by ho architekti už možná ani zastavět nechtěli.

Je to těžká otázka. Myslím, že lidi, kteří sem chtějí přijít bydlet, tak si toto místo musí zamilovat, musí je to místo bavit a je dobré, když se sem nastěhují. Stavební uzávěrou by se mělo zastupitelstvo zabývat individuálně. Tzn. schválit územní plán, vyhradit prostory pro rodinné bydlení, aby to korespondovalo s plány obce, s infrastrukturou, aby to neomezovalo ostatní, co tu už bydlí. Nemyslím tady postavit velkoměsto vzadu na louce, to asi ne. Nebo jako v případě rezortů. Ale jsou tu místa, kde by se tu ještě dalo stavět. Je to těžké vzhledem k tomu, že tu obec nevlastní v podstatě žádné pozemky. Tady kolem nás to jsou zámecké pozemky. Pokud by někdo chtěl stavět, měl by zastupitelstvu předložit, kde by chtěl stavět a jak.

Zastupitelstvo by mělo posuzovat každý dům, který si tady chce někdo postavit?

Pokud přijde developer, tak samozřejmě. Pokud přijde samotný člověk a koupí tady pozemek, tak si nejdřív musí zjistit, jestli na tom pozemku může stavět. To je čistě jeho investice a musí si ji ohlídat.

Předpokládejme, že se jedná o pozemek určený k zastavění, pak stavět může a zastupitelstvo do toho nemá co mluvit. Celá tato plocha široko daleko jsou pozemky k zastavění. (Rozhovor se uskutečnil v ulici V Závětině, pozn. red.)

Kolem nás je to v podstatě uzavřené pro stavění.

Je to uzavřené pro stavění? Čím?

No čím? Stavební uzávěrou.

Stavební uzávěra nebyla schválená.

Nebyla schválená, ale byl tam daný návrh. A když jsem si ty materiály prohlížel, tak jsem se divil, proč. Asi chtěl někdo někomu uškodit, že tady nebude moci stavět. Já jsem pro další rozšiřování obce, ale pro rozumné tempo rozšiřování. Když už sem přijde developer, tak dobře, tady, tady, tady, ale chce to nějaký přínos pro obec. To znamená: pokud vy tu něco uděláte, chceme nějaké služby. Chceme pro stávající obyvatele jako satisfakci tady něco udělat. Ať už třeba dětské hřiště, nebo chceme opravit budovu technických služeb, nebo chceme třeba postavit novou školní jídelnu a samozřejmostí je rozšíření inženýrských sítí.

Nejprve dluhy, pak škola a školka

Do rozpočtu obce už začaly proudit peníze ze skládky. Zatím to jsou drobné, ale objem se bude zvyšovat. Zatím nejsou stanovena žádná pravidla pro to, jak by se s těmi penězi mělo nakládat. Starostka řekla, že o tom rozhodne až nové zastupitelstvo. Jak by sis to představoval ty?

To je od starostky alibismus, o tom mohlo jednat i staré zastupitelstvo. Mělo na to dostatečně dlouhou dobu, celé volební období čtyři roky. Už se mohl vypracovat nějaký plán, protože jsme moc dobře věděli, že sem nějaké peníze poplynou.

Dá se ale vypracovat zodpovědný plán, dokud nevím, kolik těch peněz budu mít?

Ale to přece víme. Tuto informaci už máme přes tři roky. Skládka je koncipovaná na nějaké množství tun. .A.S.A. na jednání se starostkou říkala, jak se bude navážet, na jaké etapy a kolik tun každá část skládky absorbuje. Dá se předpokládat rámcové množství investic, které do té obce přijdou, a s tím se dá dávno kalkulovat. A to se zanedbalo, to se mělo dávno řešit. Místo toho jsme řešili to, že jsme měli na pracovní poradě člověka z České spořitelny a že si obec Nelahozeves do České spořitelny uloží 10 milionů a teprve od 10 milionů s námi budou spolupracovat. To už asi paní starostka musela mít informace, kolik peněz budeme mít, když nám na pracovní poradu pozvala tohoto makléře.

Takový plán tedy plánujete po volbách předložit?

My určitý plán za naši kandidátku máme, já ten plán mám v hlavě už dlouho. Vím přesně, kam se musí investovat v této obci. A samozřejmě některé problematické části obce, kde je polovina silnice zámeckého pána Lobkowicze a polovina obce, tam by se to muselo domluvit, dohodnout, případně odkoupit část komunikace, nebo inženýrské sítě. Na první místo bych ale dal dluhy. To je nejdůležitější věc. Ty se musí nejdřív vyrovnat.

Ano, ale to je otázka několika měsíců.

Ano. Nejprve dluhy, pak škola, školka. Potřebujeme, aby se nám děti dostaly do školy, školky, aby se tu mohly vzdělávat, to je pro obec primární. Potom zrevitalizovat majetek obce, protože obec dlouhodobě jen lepí díry. Tam musí natéct finance. Třeba budova hasičárny a technických služeb je na spadnutí. Vzadu se drolí pískovec jako papír. Dále třeba obecní technika na údržbu – katastrofa. Musí se zakoupit multifunkční auto, které zároveň umí sekat, sypat, dovézt pitnou vodu lidem, kteří budou v problému. To není zase tak velká investice, tak cca 2–3 miliony, ale moc by to obci pomohlo.

Existuje úvaha, že se do budovy hasičárny přestěhuje obecní úřad.

O tom jsem neslyšel.

Protože současné prostory úřadu nejsou zkolaudované jako obecní úřad a dnes už je ani nikdo nezkolauduje, protože nejsou bezbariérové.

No, zajímavá myšlenka. V tom případě by se ten dům musel strhnout a postavit nový dům. To byla kdysi prý technická maštal ve statku a v podstatě se jen zazdilo průčelí. Jinak to nevyhovuje. Celý objekt je mokrý, nestojí na pevných základech, praská. Muselo by se to celé předělat, jde o investici řádově desítek milionů. Potom prostor před hasičárnou patří zámku – jak se tam bude chodit, kanalizace tu ani není. A další a další věci.

Měla by se část peněz nechávat na horší časy?

Měl by se zavést nějaký dobrý zhodnocovací účet, aby obec mohla financí využívat například v případě živelných katastrof.

Kolik procent z příjmů by se mělo utrácet a kolik nechat? Skládka tady nebude věčně. Příjmy zase jednou klesnou.

Skládka je koncipovaná na deset až dvacet let. Samozřejmě víme, že IV. etapa je velká a takových 20 let by se tam mohlo skládkovat.

To je otázka, protože už dnes se připravuje zákaz skládkování od 1. ledna 2024. Skládkovat se bude dál, ale například jen zbytkový odpad ze spalování. Nebude se skládkovat směsný odpad. Peníze budou, ale to tempo bude mnohem pomalejší.

Určitě bych zpočátku nespořil, udělal bych prioritní věci. Opravit komunikace. Např. ulice Pod Strání je katastrofální. Zatím by asi nebylo z čeho spořit. Určitě bychom se starali o to, aby byly i dotace z kraje nebo z fondů EU. Mimochodem, fondy EU má na kraji na starosti předseda organizace ČSSD v Kralupech. Takže máme další konexe, takže by se mohlo něco i podařit pro obec zajistit.

Kulturní komise nesmí být zvýhodněna

Dá se očekávat, že vzroste zájem o peníze ze všech stran. Budou chodit spolky, školka, kdokoliv. Jak to chceš hlídat? Podle jakých pravidel chceš postupovat?

Všechny tyto požadavky by měly být evidované. A měly by být transparentně podané. Žádné zákulisní praktiky. Měl by se udělat registr. Na zastupitelstvu by se potom měly požadavky projednávat. Stanovit si priority. Když Dynamo potřebuje nutně branky, aby se děti nezranily a aby mohly hrát vyšší ligu a tím reprezentovat obec, tak třeba ty branky v hodně cca 60 tisíc koupit. Tím neříkám, že je to priorita. Ale třeba když praská zeď školní jídelny, je tam nevyhovující odpad, odkaliště tuků, který vypouštějí do kanálu atd., to má větší prioritu než branky pro Dynamo. Ale ty branky, když je zastupitelstvo neschválilo, já jsem ochoten to řešit, a to dost promptně. Už jsem s některými představiteli Dynama o tom mluvil, není problém sehnat dotaci ze školství a kultury. Tím dokazuji, že nemyslím jen na hasiče. Ale záleží na volbách, jak dopadnou.

Zmínil jsi, že by měl být registr přístupný veřejnosti, že by se měl projednávat veřejně. Když se podíváme na současný rozpočet, považuješ ho za srozumitelný pro lidi?

DSCF3741
Viděl jsem rozpočty jiných měst. Náš rozpočet se dá udělat srozumitelněji. Třeba hasiči, tam bylo uvedeno půl milionu. Ale hasiči nedostanou půl milionu. Je to dohromady s technickými službami, byla z toho financovaná hasičárna. Nikdo neřešil, že jsme si tam udělali vlastní plynoměr a byli jsme schopní vypočítat, kolik jsme spotřebovali na otop, a strašně se všichni divili, že 70 % spotřebovalo neustále běžící topení v místnosti, kde je technická služba. Stejně tak elektrika. Ale bylo to dané jako požární ochrana a to je špatně. Budova, která je pouze z jedné třetiny hasičárnou a ze dvou třetin technickou částí obce a ústřednou telefonní společnosti, to pro mě není a nikdy nebude požární ochrana – dobrovolná část – v účtovací osnově. Tím jsem se zabýval, ještě když jsem nebyl v zastupitelstvu, protože mi to vadilo. Teď jsem v zastupitelstvu a vadí mi to dvojnásob. Ale teď měsíc před novou samosprávou to nebudu řešit. Budu to řešit, až se do samosprávy dostanu.

Dovedeš si představit, že budeš spolupracovat dál se současnou kulturní komisí?

Dovedu. Samozřejmě kulturní komise poslouchá samosprávu. Ale určitě je tu dostatek schopných lidí, kteří mohou kulturní komisi vést, zvlášť když budou mít takový rozpočet jako mají, který nikdy komise neměla. To se pak dělají akce perfektně. Na té akci nemusíš vydělat. To se dělá kultura dobře a podle vlastních ambicí a chutí.

Jak chceš vydělat na akci, která proběhla například dnes? (Rozhovor se uskutečnil v neděli 7. září, pozn. red.) Dvořákova Nelahozeves, položení květin, pozveš dvě hudební tělesa, uděláš mši v kostele s varhaníkem se zpěvačkou. Na tom se asi vydělat nedá.

Tohle je tradiční věc, která patří k Nelahozevsi. Zaplaťpánbůh, že je, a na tom se vydělat nedá. To je jasné. Nechci říci, že úplně všechny kulturní akce na sebe musí vydělat. Spousty obcí dělají kulturní akce, na kterých prodělávají. Ale jsou na to vyčleněny nějaké finanční prostředky. Jak už jsem řekl, tady se nedělo nic, pro děti nic. My, protože jsme měli malé děti a máme malé děti, tak jsme to změnili. Ale v podstatě nám tady vyrostla jakoby konkurence v podobě nějaké kulturní komise, která dostala peníze na různé věci a pro ty děti nic nedělala, tak se o to podělily jiné organizace. Ty ale dostanou příspěvek od obce na svou činnost a ne na dotování obecních akcí, takže je to na jejich úkor.

Bereš kulturní komisi jako konkurenci?

Beru to jako konkurenci v tom smyslu, že kulturní komise dostala celkem dobrý rozpočet a v podstatě to s nikým nekonzultuje, ani se zastupitelstvem. Prostě něco udělá a částka kolikrát překročila rozpočet, který na to byl, a nebo se ještě navyšoval formou darů a květin a fundusu, a najednou se ta částka překročila. Udělalo se raději hned rozpočtové opatření a všichni byli spokojení, peníze najednou byly, ale u ostatních se hádalo o každou korunu. Aspoň tedy dva roky nazpátek.

Ale zastupitelstvo to schválilo.

Ano, to zastupitelstvo schválilo. Ale na všechny stejným metrem. Když obec dělá posezení s důchodci, může klidně dělat mikulášskou akci, protože ty věci, které zbývají z posezení s důchodci, se neodnesou domů od těch sponzorů, ale druhý den se to dá dětem. To byl pro mě hlavní vjem, který jsem přednesl a byl jsem s tím nespokojený. Protože my jako spolek jsme do toho dávali spolkové peníze, členové se v podstatě ze začátku skládali anebo jsme sháněli sponzory, kteří nás rádi podpořili, ale prameny občas vysychají. Firmě se nedaří, tak ti nedá žádný sponzorský dar. Po posezení s důchodci zbyly hromady dortů a chlebíčků a ti lidi si to odnesli. Já jsem tam nebyl pozvaný, ale přesto jsem tam šel, bavil se s lidmi a pomáhal roznášet dobroty. Když jsem viděl, co toho zbylo, požádal jsem: Nechte to dětem na Mikulášskou druhý den, ale se zlou jsem se potázal. Paní předsedkyně kulturní komise (Alena Hurychová, pozn. red.) říkala: Ale to je vaše akce, proč bychom vám to měli dávat. Ten samý názor měla tehdy i přítomná paní starostka, což mně tenkrát naštvalo, a to, co jsem za pomoc tehdy dostal, jsem pak druhý den rozdal dětem, ty byly šťastné.

Můžeš zaručit, že se ty nebudeš takto chovat vůči třeba Aleně Hurychové? Myslím recipročně.

To určitě můžu zaručit. Paní Hurychová je schopná. Věci, které dělá kulturní komise, nejsou špatné. Ale asi bych to uchopil trošku jinak. Asi by to nad ní chtělo lepšího manažera, který ví, co chce, aby to dal do nějaké roviny a nenechal s sebou tak nějak jaksi vláčet pod zástěrkou skvělé kultury. Aby se nastínily nějaké věci na začátku roku a vyjasnilo se, jak to bude fungovat. Chce to pevnější ruku a ne jednou ano a jednou ne, prostě nerozhodnout. Udělat anketu mezi lidmi, co chtějí. Jak jsi zmínil Dvořákovu Nelahozeves, rok hudby, to jsou věci, které sem patří a které tady nikdo jiný než obec neudělá. Ale chce to reklamu a ne aby tam přišlo pár lidí ze vsi, je třeba udělat z této akce republikový folklór.

A na to jsou i kulturní fondy, fondy hejtmana, kulturní fondy z ministerstva kultury. Na to se dají sehnat peníze, třeba z evropských dotací. Dají se sehnat dotace na opravu pomníků. Třeba na celoevropské setkání Dvořákových klubů, které hrají jeho hudbu, tak tady udělat nějaké setkání, na ubytování těch lidí atd. Souvisí to s cestovním ruchem, přilákat sem lidi. A o tom, jak chátrá slavný „křížek“, který byl věnován císaři Franzi Josefovi u příležitosti jeho zasnoubení dítky nelahozeveskými, ani nemluvím, ten za chvíli spadne.

Redaktor zpravodaje a starosta by měli lépe spolupracovat

Na jaře odešel z Nelahozeveského zpravodaje redaktor, takže teď je ta pozice uvolněná. Předpokládám, že starostka čeká na volby a nehledá redaktora těsně před volbami, takže to bude na novém starostovi. Pokud bys to mohl ovlivnit ty, jak bys redaktora hledal a jak bys s ním nastavil spolupráci? Aby se neopakovalo to, co se stalo na jaře, kdy se pohádali kvůli jednomu článku.

Znám tu kauzu. Každá akce má reakci. Musíme si položit otázku, jestli ta akce byla přiměřená a jestli ta reakce na to byla adekvátní. Některé strany si daly do svých programů, že Nelahozeveský zpravodaj by měl být nezávislý na osobě starosty. S tím úplně nesouhlasím, vydavatelem je obec Nelahozeves a šéfem samosprávy je starosta. Určitě něco ovlivní, aby to dostalo fazónu, směr, cíl. Primárně je zpravodaj o tom, aby informoval lidi o dění v Nelahozevsi, takže určitě by tam starosta svůj sloupek měl mít. Ale je vše o dohodě a šéfredaktor a starosta by se měli dohodnout a ne být zcela bez kompromisů.

Má mít starosta právo veta vůči článkům?

DSCF5119
V případě, že poškozují obec, tak určitě. Tisk by měl být ale svobodný. Měl by mít kdokoliv možnost se vyjádřit, i když je to vůči osobě starosty. Starosta by se měl nad sebou zamyslet, že udělal asi něco špatně. Ve vší slušnosti samozřejmě. Mělo by se to nějakým způsobem redigovat. Určitě bych tomu dal trošku svobodnější projev. Určitě bych tam dal inzerci lidí. Aby mohli mezi sebou vyměňovat, prodávat, dávat výročí, svatby, co se dělo v obci. Myslím si, že poslední tři roky byl zpravodaj ovlivňovaný dost.

Je těžké dávat inzerci do něčeho, co vychází třikrát ročně.

Starostka chtěla, aby to vycházelo měsíčně. Ale já jsem byl jeden z těch, co byli proti, že to není třeba. Ale mohl by tady vycházet měsíčně nějaký inzertní list. Je to služba pro občany. Inzertní listy obce Nelahozeves. Byl by tu zpravodaj jednou za tři měsíce, který by informoval občany o tom, co se tady událo a co bude. Nemyslím si, že by tam měly být zveřejňované příjmy obce ze skládky a podobné věci. Příliš transparentnosti škodí. Protože pak to popudí ostatní...

Myslíš jako ostatní obce, které nemají skládku?

Ostatní obce budou závidět. Nemá cenu říkat přesné částky, nemá cenu odkrývat karty. To chodu obce nepomůže. Na takovém rozhodnutí nevidím nic špatného, a kdo tu informaci chce, tak má možnost si ji vyhledat zdarma na obecním úřadě.

Chceme opravit dětská hřiště

Co bys označil za svou prioritu?

Kromě dluhů, školní jídelny a dalších věcí mě trápí, že se tady lidé nescházejí, např. maminky s dětmi. Není tady žádné dětské hřiště pro děti. Maminky se nemají kde sdružovat. Takže určitě dětské hřiště. Mimochodem akce Rybníček (právě probíhající sanace prameniště v Hleďsebi, pozn. red.), to je katastrofa. Byl jsem se tam podívat. To jsou zcela vyhozené peníze. Rozpočet tam byl cca dva miliony korun a jenom se tam dělají dvě hrázičky a nahoře boudička. Hrázičky jsou udělané tak, že jakmile tam přeteče voda, tak se to celé do toho sesune, protože to není zpevněné. Dole to hřišťátko za 400 tisíc u okna do kuchyně soukromého domu. Já bych chtěl mít ten dům, tam bych chtěl bydlet a mít to takhle těsně u toho. Je to mezi čtyřmi soukromými pozemky a naruší to klid těch lidí. To jsou retenční nádrže a nemá se tam dělat dětské hřiště. Myslím, že o tomto projektu toho ještě hodně uslyšíme. Navíc nám .A.S.A. nedala slíbených půl milionu, což odůvodnila slovy, že se jim nedaří. Myslíte si to také? Jednali jenom s paní starostkou, a to o všem, tak proč asi?

Kde by tedy mělo vzniknout dětské hřiště? Máme přece několik dětských hřišť – u hřiště PTZ, u Dynama, v Lešanech, nahoře v rezortu.

Troufám si říct, že dětské hřiště u PTZ je nevyhovující. Tam jsou herní prvky, které již dávno nejsou zkolaudované a schválené z hlediska bezpečnosti. A není to veřejné hřiště. To je hřiště soukromého subjektu, který se může vymluvit na to, že je to jeho a že je to tam na vlastní nebezpečí. Hřiště nahoře v Lešanech má stejný problém, herní prvky jsou taky staré. Například v Praze se musely tyto prvky vyřezat a udělat nové. Dneska jsou jiné bezpečnostní nároky.

Takže by se měla v dalším volebním období ta hřiště rekonstruovat?

Ano, měla by se rekonstruovat a uvést do souladu s bezpečnostními normami. Slyšel jsem, že už před deseti lety lidé bojovali za to, aby na náměstí bylo hřiště, na rohu proti restauraci a obecnímu úřadu u bývalé zarostlé fontány, což je taky jedna katastrofa. Ale je to pozemek Lobkowicze a ten prý nesouhlasil, že se na jeho území bude něco dělat. Ale zase to je o té komunikaci. Třeba nahoře Na Skále se dlouhá léta nedalo nic dělat, ale my jsme se s panem Lobkowiczem, tedy se zámkem domluvili a udělali jsme tam hasičskou soutěž. Nechtěl po nás žádné peníze a ještě nás přišel pozdravit. On říkal, že je rád, že tu jsou hasiči, je rád, že to tady děláme, že to tady reprezentujeme. Pro něj je to také nějaké PR pro zámek.

Česká strana sociálně demokratická

Bc. Radek Modes
Radek Hruška
Ing. Václav Turecký
Ing. Michal Dvořák
Anna Pituchová
Miloslav Kotrč
Lenka Brožová
Leoš Hudec
Denisa Fontána Hánková

Podrobnější informace o kandidátce ČSSD

Informace o komunálních volbách

Takže věříš, že by ses s lobkowiczkou správou dokázal dohodnout?

Já chodím vyjednávat na zámek akce a nemáme žádný problém. A dalo by se dělat víc. Konkrétně chodníček mezi Nelahozevsí 1 a ulicí Pod Strání, ten tam chybí. Na točně autobusu je skládka. To kdyby se zavezlo, tak by tam mohlo být dětské hřiště. Nějaké takové místo by bylo dobré a ne akce Rybníček nahoře – udělat pár stavítek a jeden mlýnek a jednu pumpičku a jednu chromovou lavičku a jeden chromový koš za 400 tisíc. To považuji za vyhozené peníze, ty totiž potřebujeme jinde.

To, že tam bude mlýnek pro děti, je vedlejší prvek. Hlavní je revitalizace toho pramenního vývěru.

Dobře, uděláme revitalizaci pramenního vývěru. Teď tam dělají dvě retenční nádrže, které mají zadržovat množství vody. A pokud to množství vody nahoře přeteče z té hráze dolů, tak by se ten vodní tok měl zpomalit a nemělo by to téct proudem. To byl primární účel těchto retenčních nádrží. To se dá přece splnit za úplně jiné peníze. A ne dole pod tím ještě udělat hřiště těsně u oken soukromého subjektu a ještě za skoro půl milionu. Máme na rozhazování? S penězi ze skládky nemůžeme počítat, dokud nejsou. Pořád buďme při zemi. Když nějaké peníze budou, hned je všechny neutratíme. Musíme dělat projekty a musíme se domluvit, co tady primárně udělat. Na to zpracovat projekty, ty můžou být v šuplíku a v době, kdy přistanou peníze, tak je můžeme realizovat. Vypsat výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách, nebudeme tady dělat kulišárny jako že zakázky malého rozsahu, kde nemusejí být všechny náležitosti veřejných zakázek. A opravit za to třeba nějaký objekt, jako kulturák.

Starostové si ale často stěžují, že zákon o veřejných zakázkách je složitý, a zakázky malého rozsahu dělají právě proto, aby se vyhnuli té obrovské byrokracii, kterou ten zákon přináší.

To není až taková byrokracie. Něco o tom vím. Jsou firmy, které se tím zabývají a udělají na klíč veřejnou zakázku. Na tom se nedá ušetřit. Obec si může najmout firmu, která tu veřejnou zakázku za ni udělá. Ta firma na tom bude nezávislá, akorát si za to vezme nějaké peníze.

Zmínil si kulturní dům, ten už je ale opravený.

Tam se investovaly peníze zbytečně. Protože kulturák je takový, jaký byl. Tam se udělala elektrika, vymalovalo se to a spláchlo to bezmála milion, přesně do toho milionu, jak to mělo být. Pokud by se mělo jednat o ten sál, který mimochodem doteď prý není zkolaudovaný, tak si myslím, že tam se to mělo udělat úplně jinak. Tam se to mělo udělat z gruntu, mělo se tam třeba přistavět křídlo ještě nad vodu, udělat třeba nahoře galerii, udělat tam třeba restauraci, lepší šatny, lepší záchody. Prostě kapacitně to nevyhovuje. Třeba záchody tam podle hygieny nemůžou vyhovovat absolutně – tři dámské a jedna pánská kabinka.

Jenže alternativou bylo jen uzavření kulturního domu kvůli katastrofálnímu stavu elektroinstalací. Něco se udělat muselo a na takovou generálku, o které tady mluvíš, zatím nejsou peníze.

To ano, zatím nejsou peníze. Ale mohla se zatím udělat elektroinstalace pro použití objektu. Ta by nebyla tak nákladná, to by vyšlo řádově třeba na 300 až 400 tisíc, a to hodně přeháním. Udělat tohle, nechat to zkolaudovat a ty ostatní věci se mohly udělat až potom. A ne tam udělat kompletní sociálky, které se stejně budou znovu bourat, až se to tam bude předělávat. Pokud to takhle nezůstane dalších 10 let. Než se propadne střecha.

Ale konec kritiky, je třeba se dívat dopředu, to vzadu již bylo. Věřím, a jsem optimistou celkem rozeným, že bude lépe, a to dokonce i v naší obci, pokud lidé budou volit s rozumem a nedají jen na milé úsměvy a sliby, ale budou chtít lepší život pro nás pro všechny. Stačí se podívat na kandidátky a trochu se ohlédnout nazpátek a rozumný člověk si dá dohromady svých pět P a řekne si, kdo tam nesmí v žádném případě být, alespoň v to doufám. Moc držím palce a věřím v rozumné lidi, kteří zde chtějí žít normálně tak jako já.

Rozhovor připravili Miloš Mojžiš a Marta Mojžišová
Mezititulky Nela.cz

ČSSD Nelahozeves zve na předvolební povídání s občany s dobrým občerstvením, které se uskuteční v sobotu 4. října 2014, postupně na třech místech obce:

  • 10.00 - 12.00 hodin: Lešany u volební místnosti (obecní domeček)
  • 13.00 - 15.00 hodin: Nelahozeves u volební místnosti (u hasičárny pod zámkem)
  • 16.00 - 18.00 hodin: Zagarolská u volební místnosti (u multifunkčního centra, budova č. 313)

Komunální volby 2014

Komentáře   

0 #3 lukas 2019-06-25 10:36
Super díky za článek :)
Citovat
0 #2 Občan 2014-10-11 17:58
Tak se opět můžeme chopit hadice a přestat kecat ...
Citovat
+5 #1 Hájková Zdena 2014-09-23 21:43
Tohle komentář nepotřebuje:) " chytrému napověz, hloupého kopni"
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence