Veřejné zakázky zůstanou veřejné, směrnice se zatím měnit nebude

DSC 3983
Zastupitelstvo Nelahozevsi
Zastupitelstvo Nelahozevsi
Zdaleka ne všechno, co starosta předloží zastupitelstvu, automaticky projde. Tuto zkušenost postupně prodělá každý starosta a poprvé se o tom nyní přesvědčil i nový starosta Jakub Brynda (Pro Nelahozeves) s novou směrnicí o zadávání veřejných zakázek. Po diskusi ji raději sám stáhl a přislíbil připravit novou verzi.

Starosta odůvodnil předložení nové směrnice potřebou uvést ji terminologicky do souladu s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, který platí od roku 2016. V textu ale současně zrušil povinnost starosty zveřejňovat veřejné zakázky s hodnotou nad jeden milion korun.  Dosud bylo jejich zveřejňování povinné. Obec by nadále musela pouze oslovit tři předem vybrané firmy, nikdo jiný by se soutěže zúčastnit nemohl. (O přípravě nové směrnice jsme psali v článku Zrušme povinnost zveřejňovat zakázky a zakažme podomní prodej, navrhuje starosta.)

Ačkoliv starosta ujišťoval, že zakázky nad milion korun hodlá zveřejňovat i nadále, některé zastupitele zjevně nepřesvědčil. Podle zastupitelky Olgy Reigertové nebyla navržená úprava vhodná, protože nebylo jasné, kdo rozhodne, zda se konkrétní zakázka zveřejní či nikoliv. „Nerada bych to nechávala na jediné osobě,“ uvedla zastupitelka za sdružení Pro Nelahozeves.

DSC 3996
Bývalý starosta Josef Kebrle
Bývalý starosta Josef Kebrle
Do diskuse se zapojil i bývalý starosta Josef Kebrle, který upozornil na to, že přístup většího množství uchazečů obvykle vede k úsporám. „Například u hřiště v Lešanech se díky otevřené soutěži podařilo snížit náklady o dvacet procent,“ konstatoval bývalý starosta. Popsal tím takzvaný konkurenční efekt, který definuje vztah mezi počtem nabízejících a výslednou cenou. Podle řady odborných analýz přináší každý dodatečný uchazeč pokles výsledné ceny o dvě až čtyři procenta. Josef Kebrle současně varoval, že uzavírání výběrových řízení pro tři předem vybrané firmy bude vyvolávat spekulace o tom, jak byli oslovení uchazeči vybráni a zda nejsou v pozadí nějaké známosti.

Soutěže na rekonstrukci hřiště v lešanském resortu v roce 2016 se zúčastnilo deset firem. Starosta přitom tuto zakázku zveřejňovat vůbec nemusel, neboť její hodnota byla pouhých 300 tisíc korun. Podobně Josef Kebrle v uplynulém volebním období dobrovolně zveřejnil i několik dalších malých zakázek.

Při projednávání nově navržené směrnice se také ukázalo, že svým návrhem Jakub Brynda otevřel Pandořinu skříňku. Někteří zastupitelé totiž začali torpédovat i ustanovení, které bylo beze změny převzato z dosud platné normy, a naopak se jej snažili zpřísnit tak, aby měl starosta menší manévrovací prostor než dosud. Zastupitel Stanislav Lidmaňský (Nelahozeves pro život) totiž kromě kritiky formální stránky textu požadoval, aby obec začala zveřejňovat úplně všechny smlouvy. Zákon i směrnice dnes starostovi ukládá zveřejňovat pouze smlouvy s plněním nad půl milionu korun.

DSCF5001
Nové dětské hřiště v lešanském resortu
Nové dětské hřiště v lešanském resortu
Maximální transparentnost požadoval i zastupitel Radek Modes. „Chtěl bych, aby občané věděli, za co se utrácí peníze,“ uvedl zastupitel za ČSSD. Podle jeho návrhu by měla obec povinně zveřejňovat všechny smlouvy s hodnotou nad 50 tisíc korun, což dnes zákon ukládá pouze obcím s rozšířenou působností. Podle starosty by snížení limitu přineslo vyšší administrativu. „Chceme být papežštější než papež a břímě ponese starosta a místostarosta,“ uzavřel Jakub Brynda.

Starosta nakonec sám navrhnul stažení směrnice a současně vyzval zastupitele, aby své návrhy změn předložili písemně. Podle místostarosty Zdeňka Schneidera (Pro Nelahozeves) by se na textu mělo shodnout všech devět zastupitelů. „Je to zásadní směrnice,“ upozornil místostarosta. Ten současně na zasedání tvrdil, že současná směrnice je už několik let neplatná. Své tvrzení ale ničím nedoložil. Dosavadní verze směrnice byla zastupitelstvem schválena v roce 2015 a podle zákona je pro starostu závazná, dokud zastupitelstvo případně neschválí jinou verzi.

Text současné směrnice o zadávání veřejných zakázek

Přehled zveřejněných zakázek v obci Nelahozeves od roku 2013 dosud

Název zakázkyTermínCena bez DPH
Smlouva o dílo na služby - územní plán 7.11.2013 660 000 Kč
Rekonstrukce a zajištění výtoku z pramenného vývěru 19.6.2014 1 624 103 Kč
Dodávka zemního plynu pro Obec Nelahozeves 19.6.2014 260 000 Kč
Dodávka elektrické energie pro Obec Nelahozeves 19.6.2014 840 000 Kč
Sběr, přeprava a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Nelahozeves a služby s tím spojené 30.6.2014 Zrušena
Hradební štola Nelahozeves 8.9.2014 2 101 843 Kč
Zateplení mateřské školy Nelahozeves, Zagarolská 313 29.1.2015 1 993 724 Kč
Protipovodňová ochrana, opatření na dešťové kanalizaci 13.10.2015 297 171 Kč
Generel odvádění dešťových vod obce Nelahozeves 13.10.2015 298 000 Kč
Sběr, přeprava a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Nelahozeves a služby s tím spojené – rok 2016 10.3.2016 2 224 018 Kč
Oprava dětského hřiště Lešany spojená s výměnou herních prvků 18.5.2016 319 142 Kč
Oprava objektu školní jídelny Nelahozeves – kanalizace, podlahy, zesílení základů 22.6.2016 312 834 Kč
Restaurování klasicistního kamenného sloupu v obci Nelahozeves 28.6.2016 180 500 Kč
Oprava místních komunikací v obci Nelahozeves 27.7.2016 2 835 627 Kč
Přeložka dešťové kanalizace mimo půdorys objektu školy v obci Nelahozeves 17.10.2016 930 639 Kč
Svoz odpadu 18.10.2016 Zrušena
Svoz odpadu II 23.1.2017 2 576 642 Kč
Dopojení tlakové kanalizace na ČOV - Nelahozeves 3.4.2017 461 275 Kč
Výstavba víceúčelového hřiště Nelahozeves 26.4.2017 949 693 Kč
Oprava místní komunikace v ulici V Uličce – Podhořany, Nelahozeves 10.5.2017 828 045 Kč
Zvýšení kapacity ZŠ Nelahozeves 15.5.2017 13 038 299 Kč
Dokončení tlakové kanalizace Vltavská, Zahradní, Příčná -obec Nelahozeves, podružné řady a domovní čerpací jímky (DČJ)   24.5.2017 5 928 904 Kč
Oprava výtluků místních komunikací v Nelahozevsi 2017 18.7.2017 709 969 Kč
Přímá přípojka splaškové kanalizace ze ZŠ Nelahozeves, rekonstrukce lapače tuků 18.7.2017 386 089 Kč
Projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci v ulicích Zagarolská, Pod Strání a Podhořany 18.7.2017 799 300 Kč
Hydrogeologický průzkum p.č. 111 18.7.2017 187 570 Kč
Restaurování milníku u Podhořan 18.7.2017 126 500 Kč
Oprava místní komunikace v ulici Příčná, bezejmenná Nelahozeves a ulic v Lešanech 14.5.2018 3 940 000 Kč

(mm)

Veřejné zakázky

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.