Veřejné zakázky -

Zrušme povinnost zveřejňovat zakázky a zakažme podomní prodej, navrhuje starosta

cedule Starosta Jakub Brynda (Pro Nelahozeves) předkládá zastupitelstvu novou směrnici o zadávání veřejných zakázek, v níž je zrušena povinnost zveřejňovat zakázky na internetu. Zastupitelstvo by o směrnici mělo hlasovat v pondělí 11. února na mimořádném zasedání. Zastupitelé současně projednají návrh podomního a pochůzkového prodeje na území obce.

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2014)

Vnitřní směrnice obce Nelahozeves č. 1/2014
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Nelahozeves, (dále jen „zadavatel"), se sídlem Školní 3, 277 51 Nelahozeves, IČ 00237094, zastoupená starostkou obce Mgr. Petrou Urbanovou, vydává podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vnitřní směrnici obce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.