Veřejná správa -

Přidělování dotací spolkům se zásadně změní

Způsob, jakým budou přidělovány dotace jednotlivým zájmovým organizacím v Nelahozevsi, čekají již v letošním roce velké změny. Oproti minulým letům, kdy byly dotace schvalovány v rámci rozpočtu na daný rok a dále dle potřeby, budou dopředu definována kritéria, podle nichž se bude mezi všechny žadatele rozdělovat předem určený balík peněz. A to navíc o dost nižší než dříve.

Kulturní, sociální a školský výbor se za rok nesešel ani jednou, možná bude zrušen

Zastupitelstvo projedná toto úterý návrh zastupitele a předsedy kontrolního výboru Pavla Matouška na zrušení kulturního, sociálního a školského výboru (jedná se o jeden výbor, nikoliv o tři různé). Pavel Matoušek zdůvodňuje svůj návrh tím, že výbor se od svého zřízení až doposud zřejmě ani jednou nesešel. Že je tomu skutečně tak, potvrdil později i předseda výboru Stanislav Kuchta. Ten vede výbor od února 2011, kdy se jeho vedení pouhé dva měsíce po jeho zřízení vzdala Květuše Dittrichová.

Obec je na pokraji bankrotu, varuje starostka

prezentace

Z prezentace starostky Petry Urbanové na prosincovém zasedání zastupitelstva v Marině Vltava.
Finanční situace obce Nelahozeves je velice závažná a obec bude jen s velkými potížemi plnit závazky, kterými je v současné době zatížena. Vyplývá to z vystoupení starostky Petry Urbanové na posledním prosincovém zasedání zastupitelstva. Starostka na zasedání výslovně uvedla, že obec je “téměř nad propastí bankrotu”.

S pomocí série detailních prezentací promítaných na projekční plátno starostka seznámila přítomné zastupitele a zástupce veřejnosti se strukturou rozpočtu obce a závazky, které obec v současné době má.

V Podhořanech usilujeme o jednosměrný provoz, říká místostarosta Josef Kukla

Josef Kukla Tento rozhovor vznikl už před dvěma týdny. Protože se však mé povídání s místostarostou Josefem Kuklou v jedné nejmenované nelahozeveské restauraci protáhlo téměř na tři hodiny (ale aby nedošlo k mýlce – místostarosta za celou tu dobu vypil jedno nealkoholické pivo, čímž panu Víchovi asi radost neudělal), musela poté následovat o mnoho delší fáze, v níž jsme se snažili zkrátit text na přijatelnou délku, ale zároveň jej neochudit o důležité a zajímavé informace.

Úloha opozičního zastupitele aneb Kolik bere starostka a místostarosta

V diskusi pod článkem o rozpočtu na rok 2012 napadla starostka Petra Urbanová zastupitelku Elišku Brázdovou za to, jakým způsobem informovala o záměru vedení obce uvolnit Josefa Kuklu pro výkon funkce místostarosty (v současné době zastává funkci vedle svého zaměstnání).

Je to překvapivě vypjatá reakce na prosté věcné sdělení a zaslouží si podrobnější rozbor, protože se v několika ohledech dotýká základních paradigmat zastupitelské demokracie.

Návrh rozpočtu na rok 2012 zveřejněn

Včera byl na úřední desce Nelahozevsi publikován návrh rozpočtu obce na rok 2012. Návrh zohledňuje složitou finanční situaci obce a promítají se do něj též předpokládané náklady na postupné budování nového veřejného osvětlení.

Po roce od voleb zastupitelé bilancují

Před několika týdny uplynul rok od zvolení nového zastupitelstva. Při této příležitosti jsme položili všem devíti zastupitelům tři otázky.

Obec snížila sazbu za vyhledávání informací

Sazba za mimořádné vyhledávání informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, která byla zastupitelstvem v červenci stanovena na 300 Kč na hodinu, byla na posledním zasedání 19. října 2011 snížena na 150 Kč.

Kolik stojí hodina práce pracovnice úřadu?

Zastupitelstvo Nelahozevsi na nedávném zasedání přijalo směrnici o poskytování informací. Smyslem směrnice je upřesnit postup, jakým mohou občané žádat o informace o činnosti obecních orgánů. Ze směrnice mj. vyplývá kuriózní skutečnost: cena práce úřednice obecního úřadu Nelahozeves je vyšší než např. cena pracovníka Úřadu vlády.

Transparentnost začíná být opět problémem?

Na www.nelahozeves.cz žádné konkrétní informace o smlouvách a veřejných zakázkách nenajdeme, z rozhovoru pana Mojžiše s panem Matouškem se dozvídám, že jsou důležitější věci na práci, že podlimitní zakázky se zveřejňovat nemusí, že výběrová komise musela podepsat slib mlčenlivosti, apod. Neznám samozřejmě všechny skutečnosti v daných věcech, možná že by to kolidovalo se zákonem na ochranu osobních údajů (osobní údaje nelze asi vypustit, že?), možná by mohl být porušen zákon na ochranu utajovaných informací (zájmy obrany státu?). Nevím, nerozumím, avšak zásadně nesouhlasím.

Pravidelné setkání s občany

V rozhovoru pro Nelahozeves.info jsem slíbil, že se budu každý poslední čtvrtek v měsíci věnovat občanům a jejich problémům.

Pavel Matoušek: Nejsme nekonstruktivní opozice

Pavel Matoušek Přestože Pavel Matoušek bydlí v Nelahozevsi pouze dva roky, před čtyřmi měsíci se téměř stal místostarostou obce. Po necelém roce v komunální politice, do níž jej vynesly loňské volby, je vidět, že si uvědomuje "politickou" realitu a možnosti obecního rozpočtu, na druhou stranu stále nechodí daleko pro radikální vyjádření, jak to činil před volbami. Nejčerstvěji to ukázal v kauze lešanské štěrkopískovny.

Dotace a granty

Zastupitelstvo obce Nelahozeves hledá stále nové cesty, jak zlepšit život obyvatel. Nápadů a podnětů je mnoho, ale na všechny tyto aktivity jsou potřeba finance – a těch se většinou nedostává. Je možné pokrčit rameny a smést všechny nápady ze stolu – nebo hledat jiné cesty financování. Například cestu dotací a grantů.

Jak jste na tom se studnou?

studna Vážení obyvatelé Lešan,

obracím se na vás se žádostí o vyplnění formuláře ohledně vaší studny a spodních vod.

Nová mapa Nelahozevsi

ilustracni-mapa-3 V květnovém Nelahozeveském zpravodaji, který jste v minulých dnech dostali do schránek, jste nalezli mimo spoustu zajímavého obsahu také aktualizovanou mapu Nelahozevsi. Doufáme, že vám nová mapa pomůže v lepší orientaci v naší rozrůstající se obci – zejména poté, co byla zastupitelstvem drtivé většině ulic a uliček přidělena jména.

Otevřený dopis Jaroslavu Otáskovi

Vážený pane Otásku,

musím říci, že svým rezignačním projevem na zasedání zastupitelstva jste mi dodal sebevědomí. Když vidím, že jeden aprílový článek může vyvolat rezignaci komunálního politika, na příštího apríla zřejmě napíšu něco o Davidu Rathovi.

Teď ale vážně. Oba dobře víme, že Vaše pozice na úřadě už byla v poslední době neudržitelná a že příčinou Vaší rezignace v žádném případě není jeden satirický text v žánru „politického kreténismu“. Ten Vám posloužil pouze jako hezká záminka, což mne velice mrzí, protože kdyby článek nevyšel, musel byste si pro své odstoupení najít trochu uvěřitelnější zdůvodnění.

Jaroslav Otásek rezignoval, novým místostarostou je Josef Kukla

otasek

Jaroslav Otásek v rozhovoru pro TV Kralupy v září 2010.

Jaroslav Otásek po více než dvou desetiletích opouští vedení obce Nelahozeves.Na zasedání zastupitelstva 28. dubna oznámil rezignaci na post místostarosty, kterou zdůvodnil zejména aprílovým článkem zveřejněným na webových stránkách Lešany.info.

Na pozici místostarosty byl vzápětí zvolen Josef Kukla (nestraník zvolený za KSČM), který porazil protikandidáta Pavla Matouška (Lešany pro Nelahozeves).

Nelahozeves letos Zlatý erb nezískala

zlaty-erbV soutěži Zlatý erb, kde jsou každoročně vyhlašovány nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí, se obec Nelahozeves neumístila.

Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.