Veřejná správa -

Jak rozdělit peníze spolkům?

ptz

V letošním roce získal ze společného koláče na spolkovou činnost nejvíce sport, což v našem případě znamená zejména fotbal. (Hřiště TJ PTZ Viktorie)
Po fiasku z letošního ledna, kdy se starostce Petře Urbanové a místostarostovi Josefu Kuklovi jen těsně nepodařilo v chaotickém hlasování prosadit vznik speciálního výboru pro rozdělování dotací spolkům, se vedení obce rozhodlo k zajímavému počinu: obrátilo se na občany se žádostí, aby sami navrhli, jak by peníze měly být v rámci společenské činnosti v obci rozděleny. Výzva vyšla před několika dny na oficiálních webových stránkách obce.

V Nelahozevsi krajské volby vyhráli komunisté

DSCF2040

Volební místnost v Lešanech
Ve Středočeském kraji vyhrála krajské volby ČSSD, těsně následovaná KSČM a ODS. Kdyby však o složení krajského zastupitelstva rozhodovala Nelahozeves, pořadí by bylo trochu jiné.

Nelahozeveští občané na kandidátkách do kraje

logo Do zastupitelstva Středočeského kraje, o jehož složení rozhodnou voliči 12. a 13. října, kandiduje celkem 1 204 kandidátů na 21 kandidátkách. A mezi nimi jsou také tři nelahozeveští občané.

Rozhodování bez územního plánu: pro stavební úřad žádný problém

resort1

Toto měla být trasa pro migraci živočichů. (Lipová ulice v Resortu)
Jednou z hlavních činností stavebních úřadů je tzv. územní rozhodování o plánovaných stavbách. Úřady v rámci územních řízení posuzují, zda jsou plánované stavby v souladu s územním plánem příslušné obce. Stavební úřad v Kralupech nad Vltavou však mnoho let toto rozhodování prováděl, aniž by měl k dispozici platný územní plán Nelahozevsi.

Obec u Přemyslovců uspěla, Dynamo propadlo

DSCF7849

Poslední dosud nezrekonstruovaná část budovy č. 313 by si rekonstrukci opravdu zasloužila. | foto: Obec Nelahozeves
V 16. kole dotačního dotačního programu LEADER obec uspěla se svou žádostí o dotaci na rekonstrukci další části budovy č. 313 v Zagarolské ulici – od sdružení Přemyslovské střední Čechy, které prostředky rozděluje mezi žadatele z regionu, dostala ze všech podaných žádostí v oblasti “občanské vybavení a služby” největší počet bodů. Umístila se tak na prvním místě a získala od Přemyslovců dotaci ve výši 572 tisíc korun.

Strategický plán Nelahozevsi není žádný plán – natož strategický

IMG 5213

Obec žádá o dotaci na další rekonstrukci budovy č. 313. Pomáhá jí k tomu nový strategický plán.
Strategický plán, který schválilo zastupitelstvo na svém posledním zasedání, toho má se skutečným strategickým dokumentem společného jen velmi málo. Z větší části jde pouze o kompilát textů o Nelahozevsi převzatých z veřejných zdrojů, stručné shrnutí několika statistických údajů a zcela účelový seznam tzv. projektových karet.

Obecní úřad hledá pracovníka

Obec Nelahozeves vyhlašuje konkurz na pracovníka obecního úřadu na pozici referent/referentka státní správy a samosprávy, matrikář/matrikářka odboru správních agend, ekonom obce – účetní, rozpočet a financování.

Strategický plán občany nepřitáhl

DSCF6133

Moderátor diskuse Pavel Matoušek a autoři strategického plánu Jaroslav Huk a Pavla Řehořová na veřejném projednání v Marině Vltava.
Za naprostého nezájmu veřejnosti se dnes uskutečnilo veřejné projednání strategického plánu Nelahozevsi, který pro obec připravuje společnost Přemyslovské střední Čechy. Členové zastupitelstva a dva Přemyslovci byli vůči přítomným občanům téměř v převaze.

První verze strategického plánu je na světě

premyslovskeZastupitelstvo Nelahozevsi na svém zasedání 31. ledna odsouhlasilo vytvoření strategického plánu obce, kde by dle slov starostky Petry Urbanové měly být formulovány priority zastupitelstva na určité období, ať už jde o investiční akce či obnovu obecního majetku. Před několika dny obec uvolnila první pracovní verzi strategického plánu, která bude předmětem veřejného jednání ve středu 9. května od 18.00 hodin v Marině Vltava.

SMS Infokanál obce Nelahozeves - obecní rozhlas v mobilu

Vážení spoluobčané,znak

obec Nelahozeves Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Přidělování dotací spolkům se zásadně změní

Způsob, jakým budou přidělovány dotace jednotlivým zájmovým organizacím v Nelahozevsi, čekají již v letošním roce velké změny. Oproti minulým letům, kdy byly dotace schvalovány v rámci rozpočtu na daný rok a dále dle potřeby, budou dopředu definována kritéria, podle nichž se bude mezi všechny žadatele rozdělovat předem určený balík peněz. A to navíc o dost nižší než dříve.

Kulturní, sociální a školský výbor se za rok nesešel ani jednou, možná bude zrušen

Zastupitelstvo projedná toto úterý návrh zastupitele a předsedy kontrolního výboru Pavla Matouška na zrušení kulturního, sociálního a školského výboru (jedná se o jeden výbor, nikoliv o tři různé). Pavel Matoušek zdůvodňuje svůj návrh tím, že výbor se od svého zřízení až doposud zřejmě ani jednou nesešel. Že je tomu skutečně tak, potvrdil později i předseda výboru Stanislav Kuchta. Ten vede výbor od února 2011, kdy se jeho vedení pouhé dva měsíce po jeho zřízení vzdala Květuše Dittrichová.

Obec je na pokraji bankrotu, varuje starostka

prezentace

Z prezentace starostky Petry Urbanové na prosincovém zasedání zastupitelstva v Marině Vltava.
Finanční situace obce Nelahozeves je velice závažná a obec bude jen s velkými potížemi plnit závazky, kterými je v současné době zatížena. Vyplývá to z vystoupení starostky Petry Urbanové na posledním prosincovém zasedání zastupitelstva. Starostka na zasedání výslovně uvedla, že obec je “téměř nad propastí bankrotu”.

S pomocí série detailních prezentací promítaných na projekční plátno starostka seznámila přítomné zastupitele a zástupce veřejnosti se strukturou rozpočtu obce a závazky, které obec v současné době má.

V Podhořanech usilujeme o jednosměrný provoz, říká místostarosta Josef Kukla

Josef Kukla Tento rozhovor vznikl už před dvěma týdny. Protože se však mé povídání s místostarostou Josefem Kuklou v jedné nejmenované nelahozeveské restauraci protáhlo téměř na tři hodiny (ale aby nedošlo k mýlce – místostarosta za celou tu dobu vypil jedno nealkoholické pivo, čímž panu Víchovi asi radost neudělal), musela poté následovat o mnoho delší fáze, v níž jsme se snažili zkrátit text na přijatelnou délku, ale zároveň jej neochudit o důležité a zajímavé informace.

Úloha opozičního zastupitele aneb Kolik bere starostka a místostarosta

V diskusi pod článkem o rozpočtu na rok 2012 napadla starostka Petra Urbanová zastupitelku Elišku Brázdovou za to, jakým způsobem informovala o záměru vedení obce uvolnit Josefa Kuklu pro výkon funkce místostarosty (v současné době zastává funkci vedle svého zaměstnání).

Je to překvapivě vypjatá reakce na prosté věcné sdělení a zaslouží si podrobnější rozbor, protože se v několika ohledech dotýká základních paradigmat zastupitelské demokracie.

Návrh rozpočtu na rok 2012 zveřejněn

Včera byl na úřední desce Nelahozevsi publikován návrh rozpočtu obce na rok 2012. Návrh zohledňuje složitou finanční situaci obce a promítají se do něj též předpokládané náklady na postupné budování nového veřejného osvětlení.

Po roce od voleb zastupitelé bilancují

Před několika týdny uplynul rok od zvolení nového zastupitelstva. Při této příležitosti jsme položili všem devíti zastupitelům tři otázky.

Obec snížila sazbu za vyhledávání informací

Sazba za mimořádné vyhledávání informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, která byla zastupitelstvem v červenci stanovena na 300 Kč na hodinu, byla na posledním zasedání 19. října 2011 snížena na 150 Kč.

Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.