• Titulní stránka

Velvarská ulice je nebezpečná pro pěší, varuje studie

doprava
Vysoká dopravní zátěž trápí obyvatele Podhořan již více než dvacet let. | Foto: Josef Kukla
Vysoká dopravní zátěž trápí obyvatele Podhořan již více než dvacet let. | Foto: Josef Kukla
Obec po půl roce dostala do rukou komplexní návrh zklidnění dopravy ve Velvarské ulici v Podhořanech. Podle autorů studie Pavla a Martina Vychodilových ohrožuje současná podoba komunikace bezpečnost a plynulost silničního provozu a pěších. Dopravní specialisté navrhují celou řadu úprav, které by měly provoz ve Velvarské zklidnit a celkově zvýšit bezpečnost provozu na této morálně zastaralé komunikaci.

Studie ke stažení

Studii obec objednala v dubnu za celkovou cenu 70 tisíc korun, pdfzadání studie připravil Martin Jakoubek. Pavel a Martin Vychodilovi byli pro tuto práci logická volba, protože již v roce 2012 vypracovali pro obec pdfjinou studii týkající se téže komunikace, která měla podpořit snahu obce o zavedení jednosměrného provozu pro nákladní automobily. Tento návrh Vychodilovi zopakovali i v nejnovější studii, navrhovaných opatření je mnohem více.

Co navrhuje studie?

Zúžení a obrubníky

Klíčovým opatřením navrhovaným studií je celkové zúžení Velvarské ulice pomocí silničních i sadových obrubníků, svodidel, plastových sloupků či vodorovného dopravního značení. Šířka vozovky je v celé délce ulice navržena v intervalu 6,25–6,50 metru, což vychází z odborných doporučení pro zklidňování provozu na průtazích obcemi – dlouholeté zkušenosti totiž prokazují, že každé zúžení komunikace vede ke snížení průměrné rychlosti, kterou řidiči úsekem projíždějí. Dnes je přitom silnice v některých místech široká až 9 metrů.

DSCF2514
Ve Velvarské ulici snímal radar počátkem prosince rychlosti vozidel. Registrační značky nezaznamenával, sloužil jen ke statistickým účelům.
Ve Velvarské ulici snímal radar počátkem prosince rychlosti vozidel. Registrační značky nezaznamenával, sloužil jen ke statistickým účelům.
Že řidiči v Podhořanech rychlost často překračují, potvrzuje kromě pozorování místních obyvatel i orientační průzkum, který obec nedávno provedla pomocí radaru. Ten byl v Podhořanech zkušebně instalován na jeden týden počátkem prosince a přinesl poměrně varovná čísla: Více než 60 % řidičů v místě překročilo povolenou padesátku. (Podrobný výstup z radaru ke stažení pdfzde.) V návaznosti na tyto výsledky by místostarosta Josef Kukla rád instaloval do Podhořan radar natrvalo, to by ovšem vyžadovalo personální posílení přestupkového oddělení kralupského odboru dopravy. O najmutí nové pracovní síly by měla v blízké době jednat rada města.

Studie dále upozorňuje, že u několika domů se z parcel vystupuje rovnou do vozovky, a požaduje, aby byly ploty posunuty dál od silnice.

Třicítka

V části Velvarské ulice by podle studie měla být zavedeno omezení rychlosti na 30 km/h. Nohu z plynu by museli řidiči sundat v úseku od vjezdu do obce od Uh až po křižovatku s ulicí V Uličce. Podhořany by se tak připojily k řadě dalších částí Nelahozevsi, kde byla třicítka v uplynulých letech zavedena (Pod Strání, Dvořákova stezka, Zagarolská u mateřské školy a nejnověji Lešany).

Nové chodníky a ostrůvky

V současnosti je na Velvarské ulici chodník pouze v úseku od polního sjezdu po odbočku nedaleko bývalého penzionu. Studie navrhuje vybudovat chodníky v celé délce ulice s výjimkou krátkého úseku nad restaurací U Hrušků, kde by byla podle dopravních expertů výstavba chodníku ekonomicky i technicky velmi obtížná. První část chodníku má začínat přímo na křižovatce u Dynama a po této straně má být chodník veden až k polnímu sjezdu. Zde má na něj navazovat přechod pro chodce, kterým se chodci dostanou na stávající chodník na severní straně. Ten by pak byl prodloužen kolem bývalého penzionu až k areálu IVAR na konci obce.

prechod
Schéma provedení přechodu pro chodce u podchodu pod tratí. | Ze studie Pavla Vychodila - PROGEOK
Schéma provedení přechodu pro chodce u podchodu pod tratí. | Ze studie Pavla Vychodila - PROGEOK
Další přechod pro chodce má umožnit bezpečné překonání vozovky v místě podchodu pod tratí. Tento přechod má být navíc opatřen středovým ochranným ostrůvkem a zpomalovacími polštáři (kruhovými retardéry) po obou stranách přechodu, které donutí řidiče před přechodem zpomalit na 10–20 km/h.

Druhý dělicí ostrůvek s krátkou stromovou alejí má vzniknout na příjezdové cestě z veltruské silnice. Autoři studie si od něj slibují psychologický účinek – řidiči by měli zpomalit ještě před vjezdem do obce a uvědomit si, že vjíždí do obytné zástavby. Již před tímto ostrůvkem by měly být umístěny značky, které řidičům nařídí zpomalit postupně na 70 a následně na 50 km/h ještě před vjezdem do Podhořan.

Parkovací místa

Podél Velvarské má být umístěno několik parkovacích stání se zatravňovací dlažbou. Jedno z nich má být vybudováno v místě současné štěrkové plochy nedaleko křižovatky s ulicí Pod Strání (plocha zasahuje na soukromý pozemek, který by se musel vykoupit, což platí i pro několik dalších navrhovaných opatření). Další tři menší parkovací plochy mají být umístěny na druhém konci Velvarské ulice.

Odvodnění, vsakovací objekt

Studie se dále okrajově zabývá i odvodněním celé ulice. V současné době je totiž Velvarská odvodněna pouze částečně, a to buď do přilehlého terénu nebo do žlabů. V řadě

DSCF3895
Chodníky i odvodnění jsou pouze na části silnice.
Chodníky i odvodnění jsou pouze na části silnice.
míst chybí odvodnění úplně. Studie navrhuje vybudování několika odvodňovacích žlabů a dále předpokládá existenci dešťové kanalizace pod vozovkou. V neposlední řadě by podle dopravních expertů měl být obnoven vsakovací objekt na východním konci ulice, který v současné době již neplní svou funkci a při přívalových deštích tak voda zůstává na silnici.

Znovu jednosměrka

Autoři studie znovu navrhují zavedení jednosměrného provozu pro nákladní vozidla, která by eliminovala problematické situace při vyhýbání náklaďáků v ostré zatáčce u Dynama a zejména by výrazně snížila zatížení této části obce nákladní dopravou, protože pro jeden směr by museli řidiči obec objíždět přes Uhy a po obchvatu Velvary–Nová Ves. Tato otázka bude znovu brzy aktuální, protože již za několik měsíců by měl být obnoven provoz blízké Skládky Uhy, což může do této ulice vrátit až stovky nákladních vozidel denně. O jednosměrný provoz pro náklaďáky obec neúspěšně usiluje již dva roky.

Co se studií dál?

Starostka Nelahozevsi Petra Urbanová opakovaně obyvatelům Podhořan slibovala, že se jejich situace začne řešit ihned poté, jakmile obec získá první peníze z obnoveného provozu skládky, což by mělo být nejpozději v polovině příštího roku. “První příjmy ze skládky bychom měli investovat směrem k lidem, kteří skládkou nejvíce trpí,” uvedla starostka ve zvláštním čísle Nelahozeveského zpravodaje, které vyšlo těsně před referendem o skládce. “Jsme připraveni investovat do chodníků a dalších opatření pro zvýšení bezpečnosti v této dopravně zatížené části obce,” ujistila dále Petra Urbanová.

oprava
Rekonstrukci podhořanské silnice provedlo v říjnu letošního roku ŘSD jako současný vlastník. Nyní má silnice v celém úseku nový povrch. | Foto: Josef Kukla
Rekonstrukci podhořanské silnice provedlo v říjnu letošního roku ŘSD jako současný vlastník. Nyní má silnice v celém úseku nový povrch. | Foto: Josef Kukla
Zatím však ale není jisté, zda je tento slib vůbec v dohledné době realizovatelný. Obec má sice nyní díky studii Vychodilových víceméně jasno v tom, jaká opatření by chtěla ve Velvarské ulici realizovat, vlastníkem problematické komunikace je ale stále Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). To navzdory optimistickému vyjádření jeho mluvčí Niny Ledvinové z dubna letošního roku (psali jsme o něm v článku Podhořanská silnice: pětadvacet let marnosti) stále silnici nepřevedlo na Středočeský kraj, který ji má podle zákona již deset let vlastnit. Dokud se tento převod neuskuteční, není pravděpodobné, že by zde mohla jakákoliv rekonstrukce začít, i kdyby obec projevila ochotu všechna opatření zaplatit (předběžný odhad nákladů je necelých 6 milionů korun bez DPH). Pravděpodobně poslední akcí, kterou ŘSD na této silnici před převodem na kraj učinilo, bylo položení nového asfaltového povrchu od vjezdu Skládky Uhy až po nájezd na veltruskou silnici. Podle ohlasů místních obyvatel pomohl nový povrch, položený v říjnu letošního roku, k částečnému snížení hlučnosti a vibrací. Negativním efektem však je, že někteří řidiči začali podle místních obyvatel přes Podhořany jezdit rychleji.

(mm)

Automobilová doprava

Komentáře   

-2 #1 mistni 2014-08-26 12:59
koukám další paskvil v další obci. Po prostudování navrhovaných opatření zjišťuji že se nikdo nepoučil jinde, zužení vozovky nic neřeší. Na stávající komunikaci chybí vodorovné značení a v tom je největší problém, jako všude jinde se šetří a tak vodorovné značení chybí skoro všude. Řešení za málo peněz hodně muziky je: domalovat vodorovné značení a zrevidovat značení stávají které je špatné. A ještě jednu věc nechápu proč se vyhazujou peníze za studie které jsou k hov.. přitom za 70 tisíc mohlo být opraveno vodorovné značení.(já zapomněl vy teď budete mít asi peníze na rozhazování jako obec) mějte se
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.