Václav Havel a jeho (a teď už i naše) občanská společnost

Jak souvisí Václav Havel s Nelahozevsí?

Na začátek citát z projevu s názvem "Jednou budem dál", který měl Václav Havel v roce 1999.

"Základem demokracie je občanská společnost. Jsou to nejrůznější typy sebestrukturace společnosti zdola, tedy tvorba a práce institucí do jisté míry samostatných, nezávislých plně na státu. Jde o život spolkový, život akademický, neziskové organizace, církve, odbory, ale v určitém smyslu i o samosprávu komunální i krajskou. Člověk je tvor společenský a občanská společnost mu umožňuje svobodně se sdružovat s jinými, a tudíž tvořivěji či autentičtěji žít. Zároveň významně přispívá ke stabilitě státu. Je to totiž, mimo jiné, nejlepší obrana proti každému pokusu uzurpovat moc..."

Všichni v Nelahozevsi už teď víme, jaký je rozdíl mezi omezenou a rozvinutou občanskou společností. Události posledního roku změnily společenství občanů Nelahozevsi k nepoznání. To je to, co pan Havel myslel občanskou společností. Díky tomu, že fungují spolky, zájmová sdružení, sousedské vztahy, vede se diskuze atd., budeme snad přijímat i lepší ekonomická rozhodnutí (např. při blížícím se rozpočtu).

Pokud chcete, doporučuji k přečtení celý text projevu pana Václava Havla na tomto odkazu: http://hn.ihned.cz/c4-10150570-39087950-500000_d-vaclav-havel-jednou-budem-dal

Kdo má radši video, tak tady:

...ať odpočívá v pokoji.

Komentáře   

0 #6 Svobodný Zednář 2012-02-11 19:45
Václav Havel byl zasvěcen do lóže svobodných zednářů v roce 1968 při svém pobytu v USA. Do lóže byl uveden Arthurem Milerem, prezidentem světového PEN-klubu, židem, bývalým americkým komunistou, spisovatelem a dramatikem.
Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lóže Bohemia. Otec stavěl své objekty výhradně pro židovské investory (kupříkladu obchodní dům ASO - nyní Perla, Barrandovské terasy, palác Lucerna, obchodní dům Brouk a Babka, atd.) a výhradně pro židovské majitele. Strýc Václava Havla vlastnil s židovskou kapitálovou účastí filmové ateliéry Barrandov. Oba financovali Sionistické organizace, zednářské lóže, PEN-klub, oba byli členy Rotary klubu.
PEN-klub je zednářská a židovská světová organizace sdružující úspěšné spisovatele a vydavatele. Byl založen v roce 1921 v Londýně. Jeho činnost byla v dobách stalinského režimu zakázána. Po jeho obnovení v prosinci 1989 byl Václav Havel zvolen jeho čestným předsedou. Rotary klub je obdobou PEN-klubu, sdružující úspěšné podnikatele, finančníky a průmyslníky. Václav Havel obdržel mezinárodní cenu Rotary.
Svým stupněm zasvěcení byl Václav Havel předurčen (vyvolen) pro výkonnou politickou roli, která se zcela nenaplnila jeho zvolením prezidentem Československa. V den své inaugurace předstoupil před veřejnost v krátkých nohavicích svých kalhot, což v nezasvěcené veřejnosti vzbudilo rozpaky, zasvěcení v celém světě však věděli, že patří králi bosáků - služebníků Židů.
Mezi jeho první rozhodnutí patřilo odřeknutí všech pomocí Palestincům a navázání diplomatických styků s Izraelem. Všechny politické změny v současném komunistickém světě souvisejí s židovským plánem na vybudování velkého Izraele, který předpokládá likvidaci odporu na straně Arabů. Proto se Václav Havel nabídl jako zprostředkovate l v palestinsko-žid ov­ském konfliktu na středním východě.
Citovat
-1 #5 Vzpomínka na Havla 2011-12-31 09:05
Havel nebyl hrdina, ale archetyp českého hippies, který chlastal první ligu.Havel nebyl revolucionář, revoluci začali úplně jiní lidé. On jen využil své známosti a na vlně popularity se dostal až do prezidentského křesla. Demonstrace začaly 17. listopadu, on vystoupil na balkoně až 21.Byl to kamarád Landovského, který je ho...vado nejvyššího kalibru - viz jeho incident s PČR.Společně s částí bandy ze 77čky utrácel významné částky ze zahraniční pomoci českému samizdatu za alkohol - existuje mnoho důkazů, přiznávají to i někteří členové charty 77.Alkoholikem byl ještě v době svého prezidentování. Podrazil mnoho členů 77čky, svých kamarádů. Zatímco on se hřál na výsluní, ti skuteční hrdinové upadli v zapomnění (snad nemusím jmenovat!!!!) - začal se chovat jako šlechtic.Podvád ěl Olgu Havlovou s Dášou Veškrnovou - měsíc po její smrti s ní začal oficiálně randit.Zatímco jiní političtí vězni v kriminále dřeli hubou zem, Havel si odseděl pět poklidných let v relativně slušném prostředí a to navzdory tomu, že proti režimu vystupoval velmi ostře. Co za tím stálo? Viděl svět černobíle - USA = dobro, SSSR = zlo. Opravdu věříte tomu, že to tak je? Vymyslel pojem "humanitární bombardování" - podpořil bombardování národa, který nám v roce 39 jako jediný přislíbil vojenskou pomoc v případě, že se postavíme Hitlerovi. Kdo na tohle může mít žaludek?!Tvářil se jako humanista (jak může humanista mluvit o "humanitárním bombardování? Co to k...va je?!!), přitom byl členem Římského klubu, který propaguje těžkou redukci populace. To nejde moc dohromady, co? A tak dále....Ano, ať odpočívá v pokoji. Ale přestaňte ho, laskavě, stavět vedle Masaryka. Protože tomu nesahal ani po kotníky!
Citovat
0 #4 Václav Havel 2011-12-31 07:08
Prosinec 1989

Pro mne není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem.

23. 1. 1990 při projevu ve Federálním shromáždění

Všichni chceme republiku sociálně spravedlivou, v níž nikdo nebude trpět existenční nejistotou, v níž nebudou strádat lidé ponížení, staří, děti či lidé jakkoli handicapovní. Chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice více než kdo jiný.

V dubnu 1990 ve veřejném projevu

Náš stát by už nkdy neměl být přívažkem či chudým příbuzným kohokoliv jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout...

Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor!

Na tiskové konferenci po přijetí zákona o volbách na dotaz novinářů

Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdražování? Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení včetně dalších dokumentů, a ministři na svých tiskových konferencích, že jejich úsilím je, aby přechod od NEekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti nezaměstnanosti , bez jakýchkoliv sociálních krizí nebo podobně. Jestli se sem tam pohne cena cigaret nebo něčeho, to v této chvíli nevím, zatím je snaha, aby se nehýbalo nic, alespoň v nejbližších měsících. Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnnost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme. (Poznámka redakce: za rok dělala inflace a zdražení 56 %.)

1990

Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme.
Citovat
+1 #3 Podivné restituce VH 2011-12-31 06:30
Způsob, jakým se Václav Havel dostal k majetkům svého strýce a děda, je zahalen tajemstvím. Jeho strýc Miloš Havel byl po válce označen jako kolaborant a jeho majetek znárodněn podle Benešových dekretů. Proto se na něj klasické restituční předpisy o navracení majetku ztraceného po roce 1948, nevztahují. Václav Havel přesto jako jeden z prvních dostal veškerý majetek, o který požádal.

O pozadí Havlových restitucí se nikdy nemluvilo a žádný novinář se jimi netroufl zabývat. Ještě dnes je Havel pěstovanou ikonou sametové revoluce a falešného sametového „národního obrození“. Restituce příjemně postihly řadu disidentů z Charty 77, a ti chartisté, na které nic nezbylo, si dokumenty k restituci alespoň padělali. Učinila tak Havlova spolupracovnice a disidentka z Charty 77 Marta Chadimová, jejíž restituční podvod s nemovitostmi na Loretánském náměstí v Praze byl však bohužel odhalen a před odsuzujícím rozsudkem jí zachránila jen milost jejího přítele z Charty 77.

Restituce Václava Havla proběhly však tiše a úspěšně. Upozornit na to, že prolamují Benešovy dekrety a jdou hluboko za stanovenou restituční čáru 25.2.1948 si nikdo netroufl a netroufá si tak učinit ani nyní. Lze přitom konstatovat, že právě Havlovy restituce byly jedny z průkopnických v tom smyslu, že prolomily Benešovy dekrety.

euportal.parlamentnilisty.cz/. ../...
Citovat
+1 #1 Vzpomínka na V.Havla 2011-12-30 22:30
Některé výroky V.Havla:
Listopad 1989 - Letenská pláň
Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností , není to pravda, ničeho se nebojte
V prosinci 1989 před volbou prezidenta
Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků... Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím.
Z balkonu Melantrichu 1989
Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, že pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce.
17. 12. 1989 v Čs. televizi
V budoucnu se, podle mého mínění, musí prezidentský úřad vymezit. Prezident nemůže mít tak velké pravomoci, jako má dnes.
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.