• Titulní stránka

V obci se chystá rozsáhlá stavební uzávěra

IMG 8074
Celou tuto plochu představují stavební pozemky. Právě na toto území míří připravovaná stavební uzávěra. (Vzadu uprostřed zámek Nelahozeves, vpravo Lešany)
Celou tuto plochu představují stavební pozemky. Právě na toto území míří připravovaná stavební uzávěra. (Vzadu uprostřed zámek Nelahozeves, vpravo Lešany)
V Nelahozevsi by již brzy mohl být vyhlášen téměř plošný zákaz výstavby nových domů. Návrh stavební uzávěry připravila starostka Petra Urbanová a zahájila jeho projednávání s dalšími úřady.

Obec o chystané stavební uzávěře zatím oficiálně nijak neinformovala, přípravu stavební uzávěry však postupně potvrdily čtyři na sobě nezávislé zdroje. Sama starostka na žádost o vyjádření nereagovala. Zastupitel Pavel Matoušek, který je považován za spojence starostky a obvykle je o jejích záměrech dobře informován, se k věci odmítl jakkoliv vyjádřit před debatou s veřejností, která se uskuteční v úterý 25. února.

Stavební uzávěra je speciální zákonný prostředek, kterým může obec omezit stavební práce v době, kdy probíhá tvorba nového územního plánu. Nový územní plán Nelahozevsi vzniká od listopadu loňského roku, kdy obec podepsala smlouvu s vítězem urbanistické soutěže – sdružením DGGG, které představuje čtveřice architektů Michal Dvořák, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse a Pavel Grasse.

up
Výřez ze současného územního plánu z roku 2005. Růžovou barvou jsou vyznačeny stavební parcely. (Dole Lešany, vpravo stará Nelahozeves)
Výřez ze současného územního plánu z roku 2005. Růžovou barvou jsou vyznačeny stavební parcely. (Dole Lešany, vpravo stará Nelahozeves)
Zvažovaná stavební uzávěra by se podle dostupných informací měla týkat zejména části území mezi Lešany a Nelahozevsí, kde současný územní plán z roku 2005 předpokládá rozsáhlou výstavbu rodinných domů. Kromě pokračující výstavby Anglického Resortu pod názvem Zámecké údolí jde o další zhruba stovku parcel severně od Lešan, které jsou rozloženy na plochu téměř dvaceti hektarů. Obec ale na tak rozsáhlou výstavbu není připravena – kromě nedostatečné kapacity obou škol (základní škola praská ve švech a mateřská musí nadále odmítat děti, přestože byla před dvěma lety rozšířena o 38 míst) jde zejména o problémy s nedostavěnou dešťovou a splaškovou kanalizací. Vedení obce tedy zvažuje, že v novém územním plánu převede tyto pozemky zpět na nestavební. Připravovaná stavební uzávěra má pak zajistit, aby na diskutovaném území někdo nezačal stavět předtím, než se územní plán schválí, což bude nejdříve v průběhu příštího roku.

Stavební uzávěru schvaluje v podmínkách naší obce zastupitelstvo. Zda se pro návrh najde v zastupitelstvu potřebných pět hlasů, zatím není jisté. Předtím musí návrh stavební uzávěry viset 30 dnů dopředu na úřední desce (zatím zveřejněn nebyl) a každý se k němu může vyjádřit. Vlastníci dotčených pozemků mohou vznášet námitky, s nimiž se musí zastupitelstvo řádně vypořádat. K návrhu se vyjadřují i další dotčené úřady, zejména Stavební úřad Kralupy nad Vltavou. Podle dostupných informací jim obec návrh stavební uzávěry již doručila.

Stavební uzávěra by se obecně neměla týkat již probíhajících staveb, ale ani připravovaných staveb, které již mají či mezitím získají pravomocné územní rozhodnutí či územní souhlas nebo dokonce stavební povolení. Obecnou povinností každého úřadu je totiž respektovat všechna rozhodnutí jiných úřadů, a nelahozeveská stavební uzávěra tak nemůže “přebít” dřívější rozhodnutí kralupského stavebního úřadu.

IMAG0661
Může, ale taky nemusí.
Může, ale taky nemusí.
Vyhlášením stavební uzávěry získá zastupitelstvo jistotu, že po dobu přípravy nového územního plánu se nebude v daném území obec nekontrolovaně rozrůstat. Kontroverzní krok však pro obec znamená i určitá rizika. Pokud by totiž nějaký dotčený vlastník pozemku prokázal, že mu uzávěra způsobila majetkovou újmu (např. poklesem tržní hodnoty pozemku), obec by mu podle zákona musela vyplatit náhradu.

Riziku vyplácení velkých náhrad se však obec vystaví i v případě, že v novém územním plánu trvale změní současné stavební parcely zpět na zemědělskou půdu. Pokud by zastupitelstvo k takovému kroku přistoupilo, klesla by hodnota pozemků v souhrnu o více než sto milionů korun. Zákon sice stanoví, že vlastníci nemají nárok na náhradu, pokud do pěti let nezačali na pozemku stavět, toto ustanovení ale platí teprve rok a je sporné, zda může být aplikováno i retroaktivně na pozemky, které se staly stavebními již v roce 2005. To by totiž znamenalo, že lhůta vypršela už před čtyřmi lety, tedy dříve, než byla vůbec zákonem zavedena. V určitých obdobných situacích již přitom Ústavní soud v minulosti vydal několik nálezů (jeden z nich např. zde), v nichž konstatoval, že pokud zákon nově stanoví nějakou lhůtu k uplatnění určitých práv, nelze tuto lhůtu aplikovat zpětně na práva, která vznikla před zavedením lhůty.

DSCF1513-001
Na přípravě stavební uzávěry spolupracují i projektanti územního plánu. (Ivan Gogolák a Michal Dvořák na výstavě návrhů urbanistické koncepce obce Nelahozeves)
Na přípravě stavební uzávěry spolupracují i projektanti územního plánu. (Ivan Gogolák a Michal Dvořák na výstavě návrhů urbanistické koncepce obce Nelahozeves)
Problematika územního plánu bude projednávána na debatě, kterou vedení obce pro občany připravilo na úterý 25. února od 18 hodin ve volnočasovém centru v Zagarolské ulici, debaty se zúčastní i zástupci sdružení DGGG. Minulé podobné setkání, na němž byly představeny návrhy soutěžících urbanistické soutěže, se setkalo s absolutním nezájmem občanů, částečně též vinou špatné propagace. Chystaná stavební uzávěra by však mohla zájem občanů vyvolat.

V připravovaném územním plánu se nově určí budoucí podoba veškerých ploch na území obce, ať už jde o plochy pro výstavbu, dopravní obslužnost, služby, průmysl či zemědělství. Územní plán také vytyčuje liniové stavby v obci, jako jsou trasy nadzemních i podzemních vedení. V současné době se připravuje zadání územního plánu, jeho návrh by mělo sdružení DGGG předložit ve druhé polovině března. Pak jej bude projednávat zastupitelstvo. Obec za územní plán zaplatí sdružení DGGG dohodnutou cenu 798 600 Kč. Do této částky se započítává i odměna za vítězství v loňské urbanistické soutěži.

(mm, kolejkom)

Územní plán

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.