V obci se chystá obecní rozhlas, první hlášení by mělo zaznít na jaře

DSCF1901
Anténa bude nainstalována na budovu obecního úřadu, kde se dnes nachází jediná siréna v obci. Tou lze z obecního úřadu vysílat i mluvené slovo, do vzdálenějších lokalit ale pochopitelně nedosáhne.
Anténa bude nainstalována na budovu obecního úřadu, kde se dnes nachází jediná siréna v obci. Tou lze z obecního úřadu vysílat i mluvené slovo, do vzdálenějších lokalit ale pochopitelně nedosáhne.
Po vybudování obecního rozhlasu volá část občanů celá léta. Letos je obec vyslyšela. V červnu uspěla s žádostí o dotaci a nyní chystá výběrové řízení na dodavatele. Nelahozeves by se tak měla nového obecního rozhlasu dočkat nejpozději na jaře příštího roku.

Náklady na vybudování rozhlasu se odhadují na tři miliony korun. Z toho 70 % pokryje dotace Evropské unie prostřednictvím Operačního programu životní prostředí, neboť rozhlas může být mimo jiné využíván jako varovný a výstražný systém ochrany před povodněmi, což je hrozba pro naši obec více než relevantní.

Zbylých 30 %, tj. zhruba 900 tisíc korun, uhradí obec ze svého rozpočtu. V letošním rozpočtu je na rozhlas vyhrazeno 650 tisíc korun, minimálně část výdajů ale přeteče do příštího roku. I kdyby vše šlo hladce, smlouva s vítězem soutěže se nebude podepisovat dříve než v listopadu a na samotnou realizaci bude mít dodavatel čtyři měsíce. Místostarosta Josef Kukla věří, že na zakázce bude možné pracovat i v zimních měsících, protože nebude vyžadovat žádné zemní práce.

Celý rozhlas, vyprojektovaný specialistou na návrhy varovných systémů Vladimírem Pavlíkem, bude plně bezdrátový, což je v současné době již běžný standard. Vzhledem k velké rozloze bude po obci rozmístěno plných 58 digitálních hlásičů. Instalovat se budou na stožáry veřejného osvětlení, které jim poskytnou také potřebný přívod proudu. Celý systém včetně centrální jednotky na úřadě ale bude nějakou dobu schopen provozu i v případě výpadku proudu.

DSCF7208
Povodněmi je v naší obci nejvíce ohrožena Dvořákova stezka (na snímku z roku 2013).
Povodněmi je v naší obci nejvíce ohrožena Dvořákova stezka (na snímku z roku 2013).
Každý hlásič bude ve výšce čtyř metrů osazen jedním ač čtyřmi reproduktory, podle charakteru osídlení daného místa. Celkem jich bude 149.

Řídicí aplikace bude kromě prostého odvysílání hlášení umožňovat naplánování opakování hlášení na určité časy. Operátor si bude moci na mapě vybrat, do kterých hlásičů chce určité hlášení odvysílat. Aplikaci bude možné ovládat i vzdáleně, čili obsluha nemusí v daném okamžiku pobývat na obecním úřadě. Hlášení bude možné dokonce provést z mobilního telefonu. Možnost odvysílat varovnou zprávu bude mít i Městský úřad Kralupy nad Vltavou, například v případě chemické havárie některého kralupského provozu, či nějaké neočekávané události v areálu MERO. Systém bude také napojen na nadřazený varovný systém provozovaný Hasičským záchranným sborem.

Kromě běžného zvukového hlášení doprovozeného znělkou bude jednotka umožňovat i rozesílání SMS. Pokud tedy obec na webových stránkách zavede možnost registrace čísel mobilních telefonů, může tato aplikace nahradit současný SMS InfoKanál. Ten zavedla předchozí starostka Petra Urbanová, ale obec jej téměř nevyužívá, protože za každou zprávu operátor služby účtuje korunu – za jedno jediné hlášení na jakékoliv téma tak obec zaplatí několik set korun.

V diskusích, které se v uplynulém volebním období odehrávaly na zasedáních zastupitelstva, někteří zastupitelé i občané navrhovali nahrazení SMS InfoKanálu řešením pro chytré telefony, která by umožnila radnici zdarma rozesílat zprávy všem občanům, kteří si příslušnou aplikaci (například Česká obec) nainstalují. V Nelahozevsi však nakonec zvítězilo tradiční řešení, zejména na popud Josefa Kukly. Podle jeho názoru má rozhlas oproti mobilní aplikaci klíčovou výhodu v tom, že v případě nějaké mimořádné situace může obec občanům zprávu tímto způsobem „vnutit“, zatímco pípnutí mobilního telefonu lze snadno přeslechnout.

Řídicí jednotka nelahozeveského rozhlasu bude napojena také na šest čidel měřících hladinu toku na Vltavě – nejbližší z nich se nachází v Kralupech nad Vltavou pod lávkou pro pěší. Jednotka bude schopna automaticky reagovat na dosažení příslušných povodňových stupňů a rozesílat varovné SMS zprávy a emaily nebo přímo vyhlásit poplach rozhlasem. Stavy hladin a jejich vývoj se budou operátorům promítat do grafů.

schema
Schéma umístění hlásiče a reproduktoru na stožár veřejného osvětlení
Schéma umístění hlásiče a reproduktoru na stožár veřejného osvětlení
Systém by měl být kvalitně zabezpečen proti neoprávněnému použití a také proti nevyžádaným zásahům do hlásičů nebo dokonce krádeži. Každý hlásič automaticky na centrálu ohlásí, jakmile jej někdo otevře nebo s ním jinak manipuluje.

Součástí dodávky je i jeden převaděč, který bude instalován v ulici Na Vršku v Lešanech a který bude signál přicházející ze střechy obecního úřadu distribuovat dále do horního Resortu, kam není z vysílacího bodu na střeše obecního úřadu přímá viditelnost.

Vzhledem k tomu, že dotace je poskytována primárně za účelem ochrany obyvatelstva před povodněmi, součástí dodávky bude i nový digitální povodňový plán, vytvořený v souladu s nejnovější metodikou Ministerstva životního prostředí. Na rozdíl od současného „papírového“ povodňového plánu obce bude ten nový obsahovat digitální mapu, na níž bude možné online zobrazovat aktuální data z centrálních zdrojů například o povodňových vlnách, dopravní situaci v okolí, předpovědi počasí apod. Digitální verzi bude možné vyexportovat do dokumentu, který si po vytištění bude moci povodňová komise vzít s sebou do terénu.

Mapy umístění hlásičů

mapa1
mapa2
mapa3

Fotografie stožárů, na něž mají být hlásiče umístěny (aneb Jak dobře znáte svoji obec?)

(mm)

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.