• Titulní stránka

V celých Lešanech bude třicítka

IMG 5542
Již brzy budou muset řidiči v Lešanech sundat nohu z plynu. Za několik týdnů by totiž mělo být v celých Lešanech zavedeno omezení rychlosti na 30 kilometrů v hodině. Nové značky jsou součástí série opatření, která za účelem zklidnění dopravy v obci postupně ve spolupráci s dopravními experty realizuje místostarosta Josef Kukla.

Třicítky, kam se podíváš

Omezení rychlosti má být realizováno pomocí značky “Zóna s dopravním omezením”, která má být instalována na oba konce Lešan v místech, kde končí stará zástavba. Třicítku, která bude platit v celých Lešanech, doprovodí upozornění na přítomnost dětí. Návrh, který obec v červenci předložila kralupskému odboru dopravy, nyní čeká na to, až vyprší lhůta pro zaslání připomínek. Obec si od opatření slibuje zklidnění dopravy v Lešanech, kde někteří řidiči v rovném úseku ulice V Úvoze jezdí i osmdesátkou. V Lešanech přitom nejsou chodníky a silnici tak často používají

DSCF7351
Rovný a přehledný úsek ulice V Úvoze svádí k rychlejší jízdě.
Rovný a přehledný úsek ulice V Úvoze svádí k rychlejší jízdě.
chodci, včetně dětí. Na dopravní situaci v Lešanech si opakovaně stěžují místní obyvatelé, řešení tohoto problému mělo ve volebním programu i sdružení Lešany pro Nelahozeves. Pavel Matoušek, zvolený za toto uskupení, později navrhoval snížení rychlosti v této části obce na 40 km/h, podobné opatření žádal v podstatě v celé obci (více zde).

Omezení rychlosti na 30 km/h nechala obec v uplynulém roce zavést už do několika ulic. Loni na podzim se třicítka objevila v celém úseku ulice Pod Strání a podle místostarosty Josefa Kukly, který v této ulici sám bydlí, značky pomohly ke zklidnění dopravy v této části obce. O pár měsíců později se téhož opatření dočkala Dvořákova stezka. V dubnu se pak rychlostní omezení objevilo v Zagarolské ulici v úseku podél nové mateřské školy. Po dohodě obce s kralupským odborem dopravy by se pod značkami měla v blízké době objevit dodatková tabulka MATEŘSKÁ ŠKOLA.

Znovu otoč autobusu

Další značkou, která má být v Lešanech instalována, je zákaz zastavení na návsi před autobusovou zastávkou. Autobus linky č. 2 se totiž na své trase v Lešanech otáčí a k tomu potřebuje prázdnou náves. Na návsi jsou však neustále zaparkovaná auta, což řidiče autobusu nutí couvat, ačkoli to interní předpisy dopravce zakazují. Překážky na návsi dokonce loni v červnu řidiče ČSAD přiměly k tomu, že do Lešan nezajel vůbec a děti vracející se ze školy musely jít domů pěšky.

DSCF0250
Parkující vozidla nutí řidiče autobusu, aby při otáčení na návsi couvali s autobusem přímo do prostoru zastávky.
Parkující vozidla nutí řidiče autobusu, aby při otáčení na návsi couvali s autobusem přímo do prostoru zastávky.
V minulosti bylo zakázáno parkování i na protější straně návsi – před několika lety zde nějaký čas stála zákazová značka, později však za nejasných okolností zmizela. Místostarosta Josef Kukla však upozorňuje, že zákaz zastavení na tomto místě stejně být nemůže, protože se zde nacházejí vjezdy na pozemky, kde řidiči občas prostě zastavit musí, aby si mohli otevřít bránu. Experti z firmy Dopravní značení Mělník, s níž obec na návrhu dopravního značení spolupracuje, podle místostarosty uvažovali i o vyznačení otoče autobusu přímo na silnici, ale vzhledem k povrchu návsi toto řešení také zavrhli. “Naše otočka autobusu je prostě situována na místě ne zcela vhodném pro autobusové otočky a na místě obývaném jedinci ne vždy chovajícím se ohleduplně a přiměřeně danému stavu,” konstatoval místostarosta v narážce na parkující vozidla a současně upozornil, že jediným alternativním řešením by bylo rozšířit náves na úkor dětského hřiště.

Přednosti v jízdě

Vedle zákazových značek obec postupně vybavuje některé křižovatky značkami upravujícími přednost v jízdě. Jde obvykle o místa, kde místní komunikace vyúsťují na hlavní silnici a je tedy zjevné, kdo zde má přednost. V případě dopravní nehody by ale mohl případný viník nehody vyjíždějící z místní silnice na hlavní argumentovat právě chybějícími značkami a s odvoláním na pravidlo pravé ruky tvrdit, že měl ve skutečnosti

DSCF0247
Kdyby na neznačené křižovatce došlo nehodě, viník by se mohl vymlouvat na pravidlo pravé ruky. (Výjezd z ulice U Žlábku do ulice Pod Strání)
Kdyby na neznačené křižovatce došlo nehodě, viník by se mohl vymlouvat na pravidlo pravé ruky. (Výjezd z ulice U Žlábku do ulice Pod Strání)
přednost. Nové značky se objeví (či se již objevily) v ulici Pod Strání (výjezd na Velvarskou, křižovatka s ulicí U Žlábku), v ulici V Uličce (výjezd na Velvarskou) nebo opět v Lešanech (výjezdy z ulic U Dvora, U Kapličky, Lužická, Na Vršku).

Studie a pasporty

Obec se v současné době snaží také udělat pořádek v evidenci dopravního značení. Zastupitelstvo na květnovém zasedání přikleplo 65 tisíc korun na vytvoření kompletní mapy dopravního značení a také dopravní generel, který by měl být podkladem pro budoucí změny. Podle místostarosty však zatím nebyl dodavatel této dokumentace vybrán.

Naopak již byla zadána výroba studie, která má navrhnout dopravní opatření ve Velvarské ulici, kterou denně projíždí velké množství nákladních vozidel kvůli blízké skládce a pískovně. Na tuto studii je v rozpočtu vyhrazeno 150 tisíc korun.

Firma Dopravní značení Mělník pro obec provádí úpravy dopravního značení na klíč, od zajištění povolení až po vlastní realizaci. Její dosavadní služby zatím obec vyšly na 80 tisíc korun.

(mm)

Automobilová doprava

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.