Územní řízení na rekonstrukci nelahozeveských tunelů začalo

DSC 8733
V listopadu zahájil středočeský krajský úřad územní řízení na projekt Rekonstrukce nelahozeveských tunelů. V rámci řízení má být rozhodnuto o přesné podobě projektu, jehož součástí je zejména ražba druhého železničního tunelu v lobečské skále, ale i přeložka trati podél ulice Dvořákova stezka, vybudování protihlukových stěn pod zámkem a kompletní rekonstrukce železniční zastávky Nelahozeves-zámek.

Vzhledem k velkému rozsahu projektu má řízení více než sto účastníků, vesměs vlastníků dotčených nemovitostí v blízkém okolí trati.

Někteří účastníci řízení si od počátku stěžovali na omezený přístup k rozsáhlému spisu, který byl údajně omezen pouze na jednu hodinu týdně. Po zaslání dotazu autorem článku stavební úřad pochybení uznal, přístup ke spisu přestal omezovat a současně prodloužil lhůtu k zaslání námitek o jeden měsíc.

Spornou otázkou nadále zůstává elektronická verze spisu. Mluvčí Správy železnic Nela Friebová potvrdila, že Správa železnic elektronickou verzi dokumentace předala, ve spisu ale není. Právník obce Lukáš Rothanzl to považuje za protizákonné. „Pokud má stavební úřad dokumentaci v elektronické podobě k dispozici, měl by ji zařadit do spisu,“ upozorňuje Rothanzl. Důvod, proč elektronická verze ve spisu chybí, nebyla vedoucí stavebního úřadu Lenka Holendová schopna ani na opakovaný dotaz vysvětlit. Skutečnost, že elektronickou verzi má k dispozici, stavební úřad nepopřel.

DSC 8742
Účastníci řízení jsou tak nuceni pořizovat si kopie spisu stránku po stránce, což je velmi pracné, neboť spis obsahuje tisíce stran textu a výkresů. Elektronickou verzi spisu nemá údajně ani obec Nelahozeves.

Jedním z účastníků řízení by se měl stát i spolek Dvořákova stezka, sdružující vesměs obyvatele a vlastníky nemovitostí na stejnojmenné ulici. Spolek těsně před Vánoci podal přihlášku do řízení podpořenou třemi sty podpisy podporovatelů. V řízení hodlá dle svých představitelů chránit ekosystém a životní prostředí pěší Dvořákovy stezky i současný charakter ulice.

Lidé sdružení ve spolku opakovaně obviňují vedení obce z pasivity. Starosta Jakub Brynda (Pro Nelahozeves) pravidelně čelí kritickým vystoupením na zasedáních zastupitelstva (která se konají shodou okolností právě na Dvořákově stezce) zejména za to, že nemá žádné výhrady proti chystané přeložce trati v úseku pod zámkem. Přeložení trati si vyžádá posun celé ulice a je spojeno i s plánovaným zbouráním několika nemovitostí. Podle Jakuba Bryndy nově navržená trajektorie trati neporušuje platný územní plán. Bývalý starosta Josef Kebrle (Otevřená Nelahozeves), v jehož volebním období územní plán vznikal, je ale naopak přesvědčen, že k žádnému vynuceném bourání územní plán nikoho neopravňuje, neboť dotčené nemovitosti nejsou označeny jako veřejně prospěšné stavby. „Bez souhlasu příslušných majitelů ty koleje prostě nelze posunout,“ zdůraznil Josef Kebrle.

Zastupitel a bývalý místostarosta Josef Kukla (KSČM) též znovu upozornil, že obec již loni v červnu vydala bezvýhradný souhlas se stavbou, aniž by v něm naformulovala jakékoliv požadavky či podmínky pro výstavbu. Spoluvlastník jedné z dotčených nemovitostí Petr Kejmar současně opětovně poukázal na údajný střet zájmů Jakuba Bryndy, který sám bydlí přímo vedle trati. Podle Kejmara tak starosta neměl souhlas vůbec podepisovat.

DSC 8745
Petr Kejmar zároveň odmítl nabídku Jakuba Bryndy, který obyvatelům Dvořákovy stezky nabídl bezplatnou pomoc obecních právníků při přípravě námitek. „Nepotřebujeme, aby obec připravovala námitky za nás, ale aby je připravila za sebe,“ konstatoval obyvatel Dvořákovy stezky, kterému chce Správa železnic zbourat část domu – bývalý hostinec U Janáče.

Obec se v územním řízení chystá namítat zejména chystané zvýšení nivelety trati v úseku pod zámkem, kde se má podle projektu zvednout trať až o 80 centimetrů. O to vyšší pak budou i protihlukové stěny. Vedení obce v tom spatřuje rozpor s územním plánem, podle nějž by protihlukové stěny neměly přesahovat 1,2 metru. Proti přeložce trati se obec vystupovat nechystá.

(mm)

Rekonstrukce tunelů

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence