Územní plán, díl druhý: Centrum obce se výrazně promění

naves
Ve druhém díle miniseriálu o novém územním plánu se podíváme na centrum obce a přilehlé ulice.

Nelahozeveská náves, pokud se tímto slovem dá vůbec označit, nese současnou podobu od 80. let minulého století, kdy byla v prostoru pod zámkem zbourána většina budov bývalého zemědělského dvora a současně byla vybudována nová průjezdní komunikace a přilehlý park.

centrum vizual
Vizualizace možné budoucí podoby návsi. Silnice je svedena blíže k hasičárně, vpravo v prostoru současného parku stojí nová budova občanského vybavení.
Vizualizace možné budoucí podoby návsi. Silnice je svedena blíže k hasičárně, vpravo v prostoru současného parku stojí nová budova občanského vybavení.
Podle autorů územního plánu ze sdružení DGGG ale současná podoba návsi již neodpovídá potřebám obce a trendům moderního uspořádání center, v nichž se projektanti snaží upravovat trasy komunikací tak, aby zde byli řidiči nuceni jezdit pomalu a opatrně. Přesně v tomto duchu se před pěti lety odehrála rekonstrukce náměstí Antonína Dvořáka ve Veltrusích a podobná úprava podle všeho časem čeká i Nelahozeves. „Pro využití potenciálu návsi je nezbytné zklidnění jejího dopravního zatížení, organizace dopravy a úprava prostorového uspořádání,“ uvádí se v připravovaném územním plánu, o němž bude zastupitelstvo hlasovat v pondělí 11. března na mimořádném zasedání v kulturním domě.

centrum mapa
Zákres nové trasy silnice na nelahozeveské návsi
Zákres nové trasy silnice na nelahozeveské návsi
Podle záměru projektantů by se měla současná rovná silnice zaoblit tak, aby vedla blíže k hasičskému domu. To by donutilo řidiče v centru zpomalit a současně by hlavní silnice nepřetínala prostředek návsi, což by umožnilo zvětšit současný park a postavit na jeho okraji budovu občanského vybavení. Mohl by zde být umístěn například domov pro seniory, způsob využití této budovy však územní plán neurčuje a ponechává tuto otázku na budoucím rozhodnutí vedení obce. Další podrobnosti k budoucímu uspořádání návsi má stanovit takzvaný regulační plán, který musí obec vydat do šesti let, tj. do roku 2025.

na paloucku 2
Vizualizace nových rodinných domů a komunikací v ulicích V Závětině, V Loučkách a Na Paloučku.
Vizualizace nových rodinných domů a komunikací v ulicích V Závětině, V Loučkách a Na Paloučku.
Kromě nové budovy občanského vybavení na návsi předpokládá územní plán další výstavbu rodinných domů na koncích ulic Školní, V Závětině a V Loučkách, a také v malé boční ulici Na Paloučku, v níž kralupský stavební úřad kdysi povolil výstavbu dvou domů v rozporu s územním plánem. Další domy v této lokalitě už nechtěli projektanti povolit, nakonec ale požadavkům vlastníků pozemků společně s tehdejším starostou Josefem Kebrlem ustoupili. Celkem by tak ve zmíněných čtyřech ulicích mohla vyrůst postupně až třicítka nových domů a několik nových menších propojovacích ulic by mělo vzniknout. Proti umístění ulic se ale bouří část vlastníků příslušných pozemků. Obec původně označila ulice jako veřejně prospěšné stavby, takže by je vlastníkům v krajním případě mohla i vyvlastnit (za odpovídající finanční náhradu), nakonec ale Josef Kebrle tlaku vlastníků částečně ustoupil a možnost vyvlastnění v územním plánu zrušil. Ulice sice v územním plánu zůstaly zakreslené, obec je ale nebude moci postavit bez dohody s vlastníky. Tento dílčí ústupek ale části vlastníků nestačí a někteří hrozí obci soudními spory. Nový starosta Jakub Brynda (Pro Nelahozeves) už dal najevo, že se bude snažit jim vyjít vstříc formou změny schváleného územního plánu. Tím by se ale ocitl na tenkém ledě, neboť jedním z dotčených vlastníků je i místostarosta Zdeněk Schneider (Pro Nelahozeves).

na paloucku foto
V nedokončené ulici Na Paloučku se bude moci stavět dál, obec nakonec ustoupila tlaku vlastníků pozemků.
V nedokončené ulici Na Paloučku se bude moci stavět dál, obec nakonec ustoupila tlaku vlastníků pozemků.
V lokalitě se každopádně nezačne stavět dříve, než bude v místě vyřešeno odvádění dešťových vod. Nedokončenou dešťovou kanalizací trpí při větších deštích zejména obyvatelé ulice V Loučkách. Na konci této ulice musí obec nejprve vybudovat retenční nádrž a současně dokončit napojení kanalizace do sousední Kralupské ulice, odkud je již dešťová voda sváděna hradební štolou do Vltavy.

Na ulici V Loučkách by měla podle nového územního plánu v budoucnu navazovat pěší a cyklistická stezka do Lešan, kde by měla vyústit do ulice U Dvora. V navržené trase kdysi bývala polní cesta, vlivem zemědělské činnosti ale zanikla.

dvorakova stezka
V těchto místech mají vyrůst protihlukové zábrany. Ulice Dvořákova stezka má být na některých místech dle možností rozšířena.
V těchto místech mají vyrůst protihlukové zábrany. Ulice Dvořákova stezka má být na některých místech dle možností rozšířena.
Na konci ulice V Loučkách je zároveň navrženo malé obratiště pro auta. Podobná otoč je plánována na konec ulice Školní, která je taktéž slepá.

dvorakova 2
Pěší a cyklistická stezka má být v budoucnu vedena podél Vltavy (na louce na snímku vlevo).
Pěší a cyklistická stezka má být v budoucnu vedena podél Vltavy (na louce na snímku vlevo).
Mezi další úpravy v blízkosti centra obce patří plánovaná rekonstrukce ulice Dvořákova stezka. V prvé řadě územní plán předpokládá vybudování protihlukových zábran v prostoru nedaleko zámku, jejich výška by s ohledem na památkovou ochranu centra obce neměla přesáhnout 1,2 metru. Toto omezení bude muset respektovat i připravovaný projekt výstavby nového železničního tunelu, v jehož rámci se výstavba protihlukových stěn připravuje.

Dvořákova stezka by zároveň měla být na několika místech rozšířena a zejména prodloužena tak, aby cyklisté ve směru z Kralup nemuseli podjezdem vyjíždět kolem kostela na hlavní silnici, ale mohli plynule pokračovat dál podél Vltavy. Pás pro budoucí prodloužení Dvořákovy stezky přes nevyužívanou louku je též označen jako veřejně prospěšná stavba, takže jej obec může v krajním případě vyvlastnit.

pod hajem
Územní plán vytváří podmínky pro vybudování chodníku propojujícího jižní a severní část obce.
Územní plán vytváří podmínky pro vybudování chodníku propojujícího jižní a severní část obce.
Stejný statut má i další plánovaná pěší a cyklistická cesta, která by měla propojit centrální Nelahozeves od Dvořákova domu s ulicí Pod Strání u hřiště PTZ. Chybějící chodník v této části obce je velký problém pro četné chodce i cyklisty, mimo jiné i proto, že řidiči mají v tomto neobydleném úseku tendenci překračovat povolenou padesátku.

konirna
Bývalá konírna a kočárovna v areálu zámku.
Bývalá konírna a kočárovna v areálu zámku.
Mezi další drobnější změny, se kterými územní plán počítá, patří také přístavba bývalé konírny a kočárovny v areálu zámku, ve které by Lobkowiczové rádi otevřeli nové návštěvnické centrum. S rozšířením památkově chráněné budovy z roku 1909, která stojí vedle zámeckého parkoviště, ale nesouhlasí Národní památkový ústav.

V posledním díle miniseriálu se podíváme na severní část Nelahozevsi.

(mm)

Územní plán

  • Vytvořeno dne .

Komentáře   

+2 #1 P. Matoušek 2019-03-07 15:35
Jen pro informaci... Zákon o obcích nezná pojem Mimořádné zasedání zastupitelstva. Každé je Řádné...
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.