Učitelka si stěžuje na nelidský přístup ředitelky mateřské školy

DSCF1320
Ředitelka mateřské školy Ilona Sedlářová
Ředitelka mateřské školy Ilona Sedlářová
Ředitelka Mateřské školy Nelahozeves Ilona Sedlářová čelí vážnému problému. V pondělí na ni podala stížnost Veronika Schafferová, jedna z učitelek mateřské školy. V rozsáhlé stížnosti vytýká své nadřízené nelidský přístup k pedagogům, dětem i rodičům či zastaralé metody výuky.

Protože Veronika Schafferová je v současné době v pracovní neschopnosti, stížnost za ni odevzdal její manžel Josef Schaffer. Učinil tak na pondělním zasedání zastupitelstva přímo do rukou starostky Nelahozevsi Petry Urbanové.

Veronika Schafferová ve své stížnosti popisuje údajné dlouhodobě špatné vztahy mezi učitelkami a ředitelkou. Podle jejího názoru se pak stres přenáší zprostředkovaně i na děti. Připomíná také velkou fluktuaci zaměstnankyň v mateřské škole a vyslovuje názor, že časté odchody učitelek mají stejného společného jmenovatele – ředitelku Ilonu Sedlářovou.

DSCF2876
Veronika Schafferová na školní besídce v kulturním domě v prosinci 2012.
Veronika Schafferová na školní besídce v kulturním domě v prosinci 2012.
“Manželka šla do školky v Nelahozevsi s velkým nadšením, ale po zkušební době byla z vedení úplně psychicky vyčerpaná a zničená,” řekl Josef Schaffer zastupitelům. Stížnost Veroniky Schafferové nepřímo podpořila i jedna z přítomných maminek, která v diskusi označila rychlost střídání učitelek za “děsivou”. Ředitelku kritizovala i za zhoršující se komunikaci s rodiči, jako příklad z poslední doby uvedla nedostatečnou informovanost o květnovém vítání občánků, o němž se řada rodičů dozvěděla doslova na poslední chvíli (děti ze školky na vítání občánků tradičně vystupují). Vyjádřila i názor, že se učitelky bojí s rodiči mluvit.

Na vystoupení Josefa Schaffera bezprostředně reagovala starostka Petra Urbanová. “Dosud mne neznepokojovalo, že se ve školce střídají síly. Mám i srovnání se školkou v Kralupech, kam odcházely i učitelky z Nelahozevsi (zřejmě myšlena MŠ Mikovická, pozn. red.), tam mají za jeden rok výměnu asi dvanácti učitelek,” upozornila starostka. Zmínila i demonstrativní postup dvou učitelek, které podaly výpověď v červnu 2011 krátce poté, co Ilona Sedlářová zvítězila v konkurzu na místo ředitelky MŠ Nelahozeves. “A pokud ředitel začíná, tak si musí kolektiv teprve vytvořit, a to nějakou dobu stojí.” Zároveň ale ujistila, že stížnost Veroniky Schafferové bude prošetřena. “Nechci ji tímto svým názorem zlehčovat,” uzavřela starostka.

Veronika Schafferová nastoupila do MŠ Nelahozeves v září 2012 jako vedoucí učitelka nově otevřené školky v Zagarolské. V březnu 2013 ji z této funkce Ilona Sedlářová odvolala a přeřadila ji jako řadovou učitelku do školky ve Školní ulici. Veronika Schafferová zdůraznila, že odvolání z funkce není příčinou jejího radikálního kroku. Ve své stížnosti v této souvislosti uvádí, že se nikdy nedozvěděla pravý důvod svého odvolání.

IMG 8678
Mateřská škola v Zagarolské ulici
Mateřská škola v Zagarolské ulici
Ačkoliv stížnost Veroniky Schafferové byla podána v pondělí, Ilona Sedlářová o ní dle svých slov ještě ve středu večer nevěděla. Ke stížnosti se nechtěla vyjádřit ani poté, co se s jejím textem seznámila. Nejprve chce dle svých slov poskytnout vysvětlení starostce Petře Urbanové. Ta již avizovala, že si obě hlavní aktérky pozve na úřad.

Na údajně špatné vztahy na pracovišti upozorňovala už loni v červnu v rozhovoru pro Nelahozeves.info tehdejší učitelka mateřské školy Ludmila Brožovská. Jejími výhradami, které v mnohém připomínají současnou stížnost Veroniky Schafferové, se však vedení obce nezabývalo a v následném rozhovoru zastupitel Pavel Matoušek označil její kritiku za osobní útok. “Celý ten rozhovor vznikl spíš ze zhrzenosti,” uvedl tehdy Pavel Matoušek, který je považován za spojence starostky Petry Urbanové. Samotnou Ludmilu Brožovskou dle jejích slov nikdo ze zastupitelů tehdy nekontaktoval, starostka se spokojila s verzí Ilony Sedlářové. Ta viděla příčinu výpadu Ludmily Brožovské zejména ve sporech o výši odměn a proplacení nahromaděné dovolené.

Ilona Sedlářová je ve funkci od 1. srpna 2011, její funkční období podle zákona skončí 31. července 2014, tj. na konci příštího školního roku. Pokud ale starostka nevyhlásí do 30. dubna 2014 konkurs na nového ředitele, funkční období současné ředitelky se automaticky prodlouží o dalších šest let. K tomu došlo v loňském roce u ředitelky základní školy Věry Bavorové.

(mm)

 

Stížnost na chování paní ředitelky Sedlářové k pedagogům, dětem a rodičům

Do MŠ Nelahozeves jsem nastoupila v září 2012 jako učitelka, později vedoucí učitelka odloučeného pracoviště Zagarolská, do třídy Štěňat (věkové rozmezí dětí 3–7 let).

Vystudovala jsem VOŠ sociálně pedagogickou, se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku. Praxe v MŠ 5 let s dětmi všech věkových skupin.

Na odloučeném pracovišti MŠ v ulici Zagarolská jsem působila od září 2012 do března 2013 na pozici vedoucí učitelka. V březnu, když jsem po nemoci (OČR – dcera angína) přišla do práce, přinesla mi paní ředitelka Sedlářová odvolání z funkce. Po dotazu na důvod mi paní ředitelka odpověděla „však vy víte“. Důvod mi nebyl sdělen doposud. Poté mě paní ředitelka přesunula i přes můj nesouhlas do ulice Školní do třídy Žabiček, kde učím s ní. Důvod mi byl sdělen, že kvůli mně paní učitelka B. musí užívat antidepresiva. Poté na poradě mi paní ředitelka vyčetla „nedostatky“ v dovednostech dětí v mé třídě Štěňat – Zagarolská (prý některé neumí jíst příborem a neznají svojí adresu). Připomínám, že se jedná o děti ve věku 3–7 let. Po rozhovoru s rodiči o mém odchodu z ulice Zagarolská jsem se dozvěděla, že paní ředitelka uvádí důvod mého odchodu mojí šikovnost a nutnost být u předškoláků z důvodu odchodu paní učitelky P. M. na mateřskou dovolenou.

Na moji pozici – vedoucí učitelky v ulici Zagarolská, byla jmenovaná Š. B., která nemá pedagogické vzdělání ani žádnou zkušenost s dětmi v mateřské škole.

Ve školce vládne neustálý stres a chaos. Všichni pracovníci jsou neustále ve stresu a napětí, s čím zase paní ředitelka Sedlářová přijde, co bude zase kritizovat, což se přenáší samozřejmě na děti. Paní ředitelka upřednostňuje před konstruktivním rozhovorem pomlouvání kolegyň a sbírání „drbů“. Děti pod jejím vedením jsou přetěžovány. Mají i několik řízených akcí (divadla, přednášky) za týden, což vůbec nestačí vstřebat a místo příjemného prožitku zase jen stres. Paní ředitelce se vůbec nejedná o výchovu a pohodu dětí, ale o zviditelnění se na internetových stránkách MŠ. Přetěžovány jsou i ve dnech, kdy žádné akce nejsou, protože se paní ředitelka řídí ještě zastaralou metodou vzdělávání, kdy řízené činnosti měly děti dvě, před a po svačině. Předškolní děti tedy prakticky stále pracují u stolečků někdy i déle než 45 min. Zastaralost ve výuce je patrná í při cvičení dětí v tělocvičně, kde jsou i 3leté děti učeny vpravo, vlevo v bok, pochodem vchod, což nesou velmi špatně – pláčou.

V MŠ je naprosto potlačovaná spolupráce s rodiči. Rodičům paní ředitelka sdělila, že jejich prostor je pouze na práh třídy, dál nemají prý co dělat. Komunikace se zúžila pouze na sdělení na nástěnkách. Těch je v MŠ několik a rodiče ztrácejí přehled.

Moje osobní zkušenost a naprostý nesouhlas s paní ředitelkou se týkal ranního komunikativního kruhu, kdy ode mě vyžadovala přesné postavení dětí (vlevo chlapci, vpravo dívky), což jsem odmítla. Já sedím a komunikují takto s dětmi v kruhu. Paní ředitelka přesně popisuje učitelkám, co ona chce, aby s dětmi dělaly. Naprosto potlačuje samostatnost a fantazii učitelek a tím vnáší do kolektivu smutek a nechuť cokoli vymýšlet a realizovat.

Je ochotná svojí představu učitelkám i okamžitě předvést, navzdory tomu, že již děti daný úkol splnily (pod vedením učitelky), což znamená, že děti úkol plní znovu (pod vedením ředitelky) a tím děti plní úlohu jakýchsi cvičných figurek. Tato pomoc – ukázka se běžně praktikuje po dohodě, formou „Náslechu“, kdy zkušený pedagog předává zkušenosti méně zkušenému. Vždy ale plánovaně, bez zbytečného stresování dětí.

Koncepce Mateřské školy, kterou paní Sedlářová vypracovala – pod názvem „Škola plná pohody – škola, kde se všichni budou cítit dobře.“ je naprosto směšná, když uvážím, co jsem tento jeden rok zažila.

Za školní rok 2012/2013 odešly ze školy tyto učitelky: N. K., K. V., M. Z., M. Š. Na příští školní rok 2013/2014 již podala výpověď K. D. a ostatní kolegyně o výpovědi uvažují. Já osobně si již nové místo hledám. Mým důvodem odchodu je zastaralost paní ředitelky ve výchově dětí, její neschopnost akceptovat názory spolupracovníků, její neschopnost plánovat a hlavně nelidský přístup. Jsem přesvědčená, že ostatní kolegyně odešly ze stejného důvodu.

Ve školce je jasně patrný nesouhlas rodičů s vedením paní ředitelky Sedlářové, což se výrazně přenáší na děti. Rodiče musí školku kladně přijímat a teprve potom mají pedagogové šanci doplňovat jejich výchovu v MŠ, ku spokojenosti všech.

Rekapitulace:

  • Časté střídání pedagogů, přeřazování pedagogů ve školním roce
  • Potlačování samostatnosti a fantazie pedagogů
  • Zastaralé metody výuky
  • Špatná spolupráce s rodiči
  • Špatná pověst MŠ z důvodu špatného vedení paní Sedlářové
  • Nelidský přístup k pedagogům, dětem i rodičům

24. 6. 2013
Veronika Schafferová, DiS.

(Ve stížnosti jsou učitelky MŠ uváděny plnými jmény. Pro účely tohoto článku byla jména nahrazena iniciálami.)

 

pdf
Koncepce Ilony Sedlářové[259.48 KB]. S touto koncepcí (zmiňovanou ve stížnosti) zvítězila Ilona Sedlářová v konkurzu na místo ředitelky MŠ.

 

Aktualizace 3. července: Dnes se ke stížnosti formou oficiálního prohlášení vyjádřila starostka Petra Urbanová.

Prohlášení starostky Petry Urbanové

Vážení rodiče,

dne 24. 6. 2013 byla podána na zasedání zastupitelstva stížnost na výchovný a vzdělávací systém Mateřské školy v Nelahozevsi, na informování rodičů a na zaměstnanecké poměry školy. Proti této stížnosti se již na Obecním úřadě podávají informace a názory jak ze strany zaměstnanců, tak i rodičů. Vzhledem k tomu, že je prázdninový čas a mnozí z vás máte dovolenou, bude svoláno zasedání zastupitelstva k tomuto tématu v září. O konkrétním termínu vás budeme informovat. Upozorňuji, že Vaše názory, stížnosti a informace budou brány na zřetel pouze v písemném nebo ústním podání na Obecním úřadu v Nelahozevsi.

Mgr. Petra Urbanová, starostka

Komentáře   

+2 #30 Valentyna 2014-06-21 12:21
Narazila jsem na tuto diskuzi. Mám 30 let praxe v zaměstnání nikdy žádný problém s nadřízeným. Před nástupem do jedné nejmenované MŠ jsem byla z různých stran upozorňována na to, že ředitelka v MŠ, kde mám nastoupit je...., nevím, jak to slušně napsat. Nevěřila jsem, že já bych ji nezvládla, jsem naprosto nekofliktní člověk s respektem k nadřízeným, jak se říká - ,,odezírám ze rtů, abych splnila každou myšlenku". Zbytečné psát. ,,Naše" p. ředitelka je paranoidní, psychopatická osobnost. To, co se píše v článku se děje i v naší MŠ. Navíc - nedej bůh - se zastavit po pracovní době!! spolu na dvě věty s jinou učitelkou před MŠ, stát jen 4 m od sebe s jinou učitelkou na školní zahradě (moc blízko, mohli bychom se bavit, pomlouvat) atd atd.Všechny ustrašené, co bude zase špatně. Špatně může být i to, že si děti hrají (při ranní hře) na ,,mazlíkovi"- asi 20 cm vysoká matračka, která k tomu účelu tam je. Povolání učitelky je samo o sobě nesmírně stresové. Souběžně vytírat zadečky, utírat rozlitý čaj, usměrňovat hru, výrobkovat, hrát na klavít, vítat se s každým příchozím dítětem, zapisovat, kdo jde po obědě, popř. vybírat penízky na akci atd atd a nedej bůh, aby nějaké tříleté dítě plakalo po mamince. Třídy narvané (Třetina matek tříleťáků na MD, pro koho je MŠ prospěšná? Zcela jistě pro dítě.:-) Matky na MD mě můžou kamenovat...).P o směně si střihnout noc v MŠ a znovu směnu.Hodiny zdarma se nepočítají a ,,řvaní" od ředitelky taky ne, byť je naprosto neoprávněné. To už jsem někde jinde...Jen jsem chtěla říct, že k tomuto stresu je další stres z psychicky nemocné ředitelky vstupenka na hřbitov. Ještěže je tolik volných míst a můžu odejít (samozřejmě ironie). Jsem na diskuzi inkognito. Čert nikdy nespí...Nestojí m o to, aby mě ředitelka seřvala v šatně před rodiči. I to se u nás stává. Držím p. učitelce pěsti a nesmírně obdivuji její odvahu. Špatný odraz do další MŠ každá ředitelka bude mít strach - co když je to opravdu jen ,,rýpalka", sáhne raděj po jiné. Těžko se dokazuje, co je za dveřmi MŠ. Na oko to může být i líbivé...
Citovat
+17 #29 Zuzana Kratochvílová 2013-07-23 13:18
Dobrý den, dlouho jsem přemýšlela, zda reagovat na jízlivé příspěvky vedené proti paní učitelce Veronice. Paní Veronika podala oficiální stížnost, pod kterou se podepsala a veřejně s ní vystoupila, využila svého práva (aspoň tedy doufám, že stále žijeme v demokratickém státě). Z mého pohledu je paní Veronika člověk, který ví o čem mluví. Chtěla bych reagovat na lidi typu samozvaného "Potížisty" nebo paní Zuzany... navážíte se tady do paní Veroniky, vaše příspěvky jsou plné zášti a špíny, ale pod svůj příspěvek se celým jménem nepodepíšete. Příjde mi, že si nejste jisti svým vlastním názorem, když se bojíte zveřejnit svoji identitu. Sprostota anonymů mě štve, minulý rok také někteří "dobráci" z paní učitelky Lídy udělali mstící se učitelku, bohužel plno lidí tomu uvěřilo, udělala jsem chybu, že jsem se neozvala již tehdy.
Zuzana Kratochvílová (bývalá učitelka MŠ Nelahozeves)
Citovat
+12 #28 Simona 2013-07-22 12:41
Dobrý den.
Dnes jsem si přečetla tyto komentáře a musím říct, že některé názory jsou šílené. S dopisem paní Veroniky souhlasím a to ve všem...Jediná dostala tu odvahu a napsala celou pravdu. Nechápu lidi, kteří soudí a nic o vztazích ve školce nevědí. Mám namysli vztahy uvnitř školky...Rodič se objeví mezi dveřmi a vidí (respektive někdy nevidí) kolikrát paní ředitelku na 5 minut a z toho někteří soudí. Někteří lidé se umí přetvařovat a hrát...Veronika není naštvaná na to že ji sesadili z vedoucí funkce...ale pouze napsala pravdu o MŠ v Nelahozevsi...
Citovat
+22 #27 Langmajerová 2013-07-05 21:08
Dobrý den, Já sama za sebe mohu říct o paní učitělce Veronice jen samá pozitiva a za celou dobu jejího působení ve školce jsem já a ani můj syn žádný problém neshledali. Spíše naopak, syn velmi často chodil domů s perfektně naučenými básničkami, zpíval písníčky a dozvídala jsem se od něj samé zajímavosti, které se učili a nebo vytvářeli, až mne někdy překvapilo, co vše se učí. Líbila se mi i její přirozená autorita, kterou dnešní děti , dle mého názoru potřebují .Paní učitelku miloval a špatně její odchod snášel a to zase vadilo mě. Dodnes o ní mluví a občas posteskne se slzičkou. ( proti nové učitelce Kačce také nic nemám, je úžasná ) Přesto si myslím, že střídání učitelek na děti rozhodně nepůsobí kladně.
Pokud má ve školce nastat nějaká personální změna, která se týká mého syna, ráda bych o ní oficialně předem věděla a ne se dozvídala při příchodu v daný den do školky, že paní učitelka už "nebude".
S paní ředitelkou moc zkušeností nemám, ale při každém našem setkání, se mnou hovořila o všem, vysvětlila, co jsem potřebovala , takže také žádná negativa jsem nezaznamenala - a proto nemohu soudit, či někoho odsoudit. Rozhodně jsem ale na ní nějakou "nevyrovnanost, nadopování léky " nepostřehla, chovala se zcela normálně a objektivně.
Odchod p.učitelky Verči vnímám zcela jinak a ani jedna tato verze zde nepadla v úvahu. Mě spíš přišlo, že se někomu znelíbila a proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. Bohužel jsou v těchto mezilidských vztazích i naše děti a to bych ráda, aby se už konečně vyřešilo. Ale jak to vlastně všechno je, nikdo z nás na 100% neví...
Především spokojenost dětí...
Citovat
+20 #26 Gabriela Panovská 2013-07-03 20:37
Ještě k paní Zuzaně,naše dítě do školky ,za pí Sedlařové chodilo. Takže vím o co jde a o co šlo.Za paní ředitelky Janovské, což byla PANÍ ŘEDITELKA,by se nikdy nic takového nestalo. Děti byly slušné, vyrovnané, ničeho se nebály, v klidu večer usínaly a hlavně se do školky těšily!!!!!!!!! !!!! Když šly ze školky tak vyprávěly,co dělaly,co se učily,, atd.Za pí Sedlářové jsme se my rodiře nedozvěděli nic. stačí?
Citovat
+12 #25 Gabriela Panovská 2013-07-03 20:09
Správně Lucko,ale tyhle lidi,kteří píšou proti nám, si neuvědumují,že se také vše obrátí proti nim.Protože jakmile vyjde pravda najevo budou volat,že oni jsou v tom nevinně a že to nepsali oni a b udou se zase zastávat někoho jiného. Nechápu lidi, kteří se bojí vyslovit svůj názor a aby byli za dobře s někým, který nemá na svém místě co dělat, tak ho raději podporují.A už vůbec nechápu, proč se takhle zbytečně dohadují a napadají ostastní.Je to tím, že nemají čisté svědomí,nevědí, co odpovědět ,tak se vysmívají.to je docela trapné.Nás ,kteří máme se školkou co společného, je docela dost. Já mám tu zkušenost také,abych reagovala na pani Zuzanu. Docela mi to stačilo.Bavme se o problémech ve školce a nenapadejme se kvuli tomu, co kdo napsal. To je dětinské.
Citovat
+11 #24 milena 2013-07-03 18:49
Ano,tak to je přesně ten záměr,aby nakonec z učitelky,ktera se ozve (a neni prvni) se udělá semetrika a z te semetriky chudinka,ktera je vlastně ublížená. Tak tomu říkám dobrý závěr!
Citovat
-19 #23 zuzana 2013-07-03 17:19
Dobrý podvečer, to je přesně to co si myslím, paní V.S, se nesmířila s odvoláním a jmenováním jiné kolegyně do funkce. Tak prostě začala kolem sebe kopat. Není nic jednoduššího než dávat stížnosti, uvádět nepodložená fakt, použít jména jiných učitelek. Myslím si, že paní V.S. je jen plná vzteku, pomsty a to si říká " paní učitelka?" Vždycky jsem si myslela, že první příklad chování, citu, něhy a slušnosti získavají děti právě v mateřské škole. Tak se zeptejte rodičů dětí, které paní V.S. učila, zda právě oni mají pocit, že bylo všechno v pořádku. Kdyby bylo všechno ve třídě paní V.S. v pořádku, proč odešlo po dvou měsících v její třídě, jedno děcko do jiné školky. A věřte, že byste se možná všichni divili.
Citovat
-11 #22 Katka 2013-07-03 14:29
Např.já mám s paní ředitelkou jen samé dobré zkušenosti ,co se týče k mé osobě nebo k dětem a okolí.A nesoudím, z toho co jsem si kde přečetla a nebo se doslechla,ale ze své vlastní zkušenosti!!!!
Citovat
-16 #21 potížista 2013-07-03 12:04
čtu zde příspěvky a nestačím se divit. Nuž tedy podívejme se na paní stěžovatelku V. S., DiS. pokud někdo získá vedoucí pozici, těžko se smiřuje s tím, že mu jí zase vezmou. Což se zde stalo, z důvodu neplnění pracovních povinností. Výsledkem je samozřejmě stížnost, jelikož seberexlexe nefunguje. Toto je fakt. Teď se do mě pusťte ;-)
Citovat
-21 #20 zuzana 2013-07-03 10:24
Dobrý den, nezlobte se paní Panovská, ale myslím si, že ve školce se neděje nic tak špatného. Paní ředitelka dělá spoustu krásných akcí, to je možné vidět i na stránkách školky. Měla jste dítě v této školce??? Jestli to bylo tak špatné, proč jste si nenašla jinou školku??? Proč jste se neozvala dříve. Vy znáte paní učitelku Schafferovou tak, abyste mohla hájit její názor?? Co když je to jen její osobní msta, co když za její stížností je něco úplně jiného. Nevěřím, že by se pod vedení paní Sedlářové děly ve školce takové šílenosti, jak tady se zájmem uvádíte.
Citovat
+26 #19 Lucie Dvořáková 2013-07-02 22:23
Uvidíme, jestli paní starostka bude toto přehlížet, až tam bude mít své děti... Ono vždy, když se jedná o cizí, tak nikdo nevidí a neslyší, dokud se nic nestane. že?
Citovat
-17 #18 Katka 2013-07-02 22:09
Podle mého,nemáte co dělat a tohle se Vám akorát hodí aby jste se nějakou dobu zabavili.
Citovat
-20 #17 Petra 2013-07-02 22:01
:lol: :lol:
Citovat
+19 #16 Gabriela Panovská 2013-07-02 19:49
reakce na paní Petru,myslím, nebo vlastně vím a nejsem sama,že to ,co se píše je pravda. Kdyby to byly drby,jak Vy píšete, tak se nikdo ani neozve.Jak to vypadá, tak asi kryjete někoho, kdo si to nezaslouží.Niko mu nekřivdíme,nedr beme,nejsme závistiví,podle Vašich slov.Kdyby jste se kolem sebe více dívala,tak víte co se děje. Myslím,ale ,že Vy to víte, ale nechcete to vidět.Já osobně vím, co se dělo ve školce v Kpy a není to žádný drb.Byly podány i stížnosti. Takže se pořádně rozhlédněte a pak můžete někoho hájit.
Citovat
-2 #15 milena 2013-07-02 14:45
Co je vulgarni na vlezprdelkovani ale ale!
Citovat
-6 #14 milena 2013-07-02 14:44
Smazáno pro vulgární obsah.
Citovat
0 #13 Marta Mojžišová 2013-07-02 14:43
Vulgární komentáře jsou redakcí mazány.
Citovat
-17 #12 Petra 2013-07-02 13:41
Najednou všichni ví všechno,myslím, že se tu ozývají hlavně ty co rádi drbou.Co tady někteří píšou mi přijde přinejmenším sprosté.Kdokoli může napsat o komkoli ,cokoli bude chtít i o Vás a vy tomu budete věřit at je to pravda nebo ne!?Je hodně zlých a závistivých lidí,to si uvědomte!Zeptej te se taky na názor třeba jiných učitelek,když už tady chcete něco řešit.A vy víte proč odešli,ty co odešli?Myslím,ž e Vám nenáleží to řešit,nebo někoho soudit!!
Citovat
+24 #11 Gabriela Panovská 2013-06-30 20:00
paní Alena má také ve všem pravdu.Také jsem byla svědkem toho, že děti byly ve třídě samy a paní Sedlářová byla v kanceláři a nevěděla,co se ve třídě děje.Schválně nepíšu "paní ředitelka", protože to není žádná paní ředitelka, ale neschopný člověk,který si na svoji funkci jen hraje a neví co to vše obnáší. Nedivímse, že paní učitelky z kralupské školky oslavovaly její odchod a těšily se na každý den bez ní. Měla by sama dát výpověd. Radši dřív, než bude pozdě. A rovnou se dát do rukou psychiatrů.
Citovat
+36 #10 Alena 2013-06-30 18:02
Dobrý den, je to již rok a setkáváme se sdalším ohlasem na paní Sedlářovou. Před dvěmi lety, kdy byla jmenována do funkce ředitelky mateřské školy se proslýchaly nehezké pověsti o chování a praktikách jaké provozovala v jedné ze školek v Kralupech nad Vltavou. Mnozí z nás si říkali, že není možné, aby bylo třeba jen špetky pravdy na těch povídačkách. Mnozí z nás už po prví schůzce s paní ředitelkou věděli, že pokud nám zamezuje vstupovat do třídy, nebude asi vše v pořádku. Následovala i první zklamání a to při neodpovídání na pozdrav ze strany paní ředitelky. My rodiče jsme si mysleli své, ale začala to pozovat i dítka, ani jim se nedostávalo odpovědí na pozdrav. Pokud jsme měli nějaký dotaz na paní ředitelku, byla často duchem nepřítomna, jako by byla ještě v myšlenkách doma. To čeho jsme se dočkali v loňském roce bylo jako ze zlého snu. Strašit malého chlapce s nožem v ruce, že mu uřízne penis, to už bylo opravdu strašné. No pro zastupitelstvo obce se vlastně až zas tak moc nestalo, vždyť se nejednalo o dítko nikoho z nich, tak co. Paní Sedlářová ve své funci je stále. Dětem, po tomto dle mého neomluvitelného profesního selhání, nařídila, že nám nesmějí nic z toho co se ve školce stane říkat. Za období od nástupu paní Sedlářové do funkce se ve školce vystřídalo mnoho, opravdu mnoho učitelek. Musím uvést, že řada z nich měla dlouholetou praxi v mateřských školách. Dětem se během jednoho školního roku ve třídě vystřídalo i 5 učitelek. Paní Sedlářová dokázala i před dětmi řešit konflikty s učitelkami. Což si myslím nesmí v žádném případě být. Jednoho tohoto výstupu jsem se stala svědkem, bohužel již konce, ale stačilo mi to. Opravdu se slušného zacházení paní učitelce nedostalo. Jinak co se týče výuky paní ředitelky. Několikrát se mi stalo, že při vyzvednutí našeho dítka byli děti v umývárně bez dozoru, na podlaze byla vylita voda. Sama jsem tam hadrem tuto vodu vytírala. Paní ředitelka byla ve třídě, za rohem. Jiný den mi dítko vyprávělo, že byli ve třídě sami dokud nepřišla paní učitelka Liduška, paní ředitelka si malovala kancelář. V jiný den děti pobíhali po chotbě u schodů a paní ředitelka nebyla nikde k nalezení. Je to strašné co se ve školce děje. Paní starostko, otevřete prosím již oči. Nechcete doufám čekat na to až dojde ve školce k něčemu, čeho budeme později všichni litovat. Zřiďte prosím dětem školku, na kterou budou po celý život s radostí vzpomínat a né vzpomínat na trýznivé zážitky. Děkuji Vám předem za všechny dětičky z Nelhozevse, Lešan a okolí.
Citovat
+30 #9 Zachovi 2013-06-30 11:08
Paní ředitelka bohužel neumí komunikovat s dětmi ani s rodiči.
Nad střídáním učitelek ve školce se pozastavujeme také delší dobu. Když uvidí syn ráno ve třídě novou paní učitelku, nechce ve školce zůstat a trvá mu několik dní, než si na ni zvykne.
Šokující je pro nás informace paní Schafferové o dělění dětí na chlapce a děvčata, a metoda výuky tělesné výchovy. Svědčí to o neosobním přístupu k dětem a jejich potřebám. Doufejme, že se obec tímto začne zabývat již komplexněji, jelikož to není první veřejná stížnost na paní Sedlářovou.
Citovat
+25 #8 Gabriela Panovská 2013-06-30 02:41
Paní ředitelka není správný člověk na svém místě.NEUMÍ A NEZVLÁDÁ VŮBEC NIC. Akorát si své mindráky vyzlívá na učitelkách a na dětech. Ve školce nemá co dělat. Už jsem ji to řekla jednou.Nezvládá nic a nemá na to,aby byla na vyšší pozici.Uděláme s maminkama cokoliv,aby odešla. Je to arogantní člověk..A myslím si, že je na práškách, podle chování.A to nejsem jediná. Slyšela jsem to od dost lidí. T AKOVÝ ČLOVĚK NEMÁ MEZI DĚTMA CO DĚLAT. Gabriela Panovská
Citovat
+33 #7 Jan Ryšavý 2013-06-29 06:46
Nemám se školkou nic společného, nicméně mluvím se známými a sleduji dění i polemiku (diskusi) o vztazích ve školce od roku 2011. Domnívám se, že je legitimní pooložit si otázku, zda současná paní ředitelka je opravdu tím stmelujícím činitelem pracovníků školky..
Citovat
+22 #6 Gabriela Panovská 2013-06-28 23:06
Souhlasím s Jančou a stojím si za svým názorem. S paní Zuzanou nesouhlasím. Myslím,že vím, o co jde.
Citovat
+27 #5 Janča 2013-06-28 21:28
A nenapadlo Vás že ostatní pedagogové se třeba bojí ,že o práci přijdou a proto se nevyjadřují?Pan í Veroniku obdivuji, že se odhodlala k takovému kroku i za cenu, že přijde o místo. A doufám, že zdravý rozum zvítězí. ;)
Citovat
-30 #4 zuzana 2013-06-28 18:44
Dobrý den, paní učitelka uvádí ve své stížnosti, že si všichni pedagové stěžují na praktiky paní ředitelky, jak je možné se se ostatní pedagové k tomu sami nevyjadřují, má vůbec paní učitelka Schafferová jejich pověření se za ně vyjadřovat. Souhlasí s tím ostatní pedagové, nemají náhodou jiný názor, není tak trochu paní Veronika manipulátorka?? ?
Citovat
+23 #3 Gabriela Panovská 2013-06-28 18:12
ach jo, reaguji na článek paní učitelky. A když si s někým píšu, tak bych chtěla vědět s kým. Nebo jestli se někdo bojí, ať raději nereaguje. Panovská
Citovat
-17 #2 Ach jo 2013-06-28 13:22
Clanek nepsala pani ucitelka. Psal to (mm). :o
Citovat
+22 #1 Gabriela Panovská 2013-06-28 13:07
Dobrý den,paní učitelko, přečetla jsem si Váš článek a ve všem s Vámi souhlasím. Paní Sedlařovou jsem poznala a vůbec se mi nelíbilo,když do mš chodila moje dcera, jak se chová a dala jsem jí to na tř.sch.dost najevo.Sice už nemám se školkou nic společného, ale mile ráda pomohu.Jsem ráda,že se konečně někdo ozval,i za cenu,že bude bez práce.Tak,když budete potřebovat nějaké informace,jsem Vám k dispozici a myslím, že i dcera. Zdravím Gabriela Panovská, Nelahozeves
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.