• Titulní stránka

Tvorba územního plánu v Nelahozevsi pokračuje. Jsme ve fázi „tvorby návrhu ke společnému projednání“

Různá vedení obce mohou mít v řadě bodů rozdílné názory. Teď ale budeme mluvit o bodu, který by měl mít kontinuitu, stabilní priority a neměnit se po každých volbách. Věřím, že k tomuto má naše obec dobře nakročeno.

Co už máme za sebou?

V minulém volebním období proběhla architektonická soutěž, jejíž vítěz, firma DGGG, pro obec nyní nový územní plán připravuje. Byl vypracován návrh na pořízení územního plánu a rozhodnuto o jeho pořízení. Poté byly vypracovány průzkumy a rozbory o zhruba 250 stranách textů a výkresů. Poté zastupitelstvo obce schválilo zadání územního plánu.

Všechny jmenované dokumenty najdete na www.nelahozeves.cz v sekci: Obec » Zastupitelstvo obce » Podklady k jednání zastupitelstva, nebo v novinářské čtivé podobě na www.nela.cz.

Obec poté do konce listopadu sbírala od majitelů pozemků, firem, občanů a spolků návrhy a připomínky ke změnám územního plánu. Nyní architektonická kancelář DGGG pracuje na prvním dokumentu, který bude skutečně možné nazvat „Návrh územního plánu“. Předtím, než bude návrh vypracován, umožníme občanům a navrhovatelům změn obhájit své připomínky.

V další fázi dojde k projednání návrhu dotčenými úřady a vznikne upravený návrh územního plánu k veřejnému projednání. V této fázi mohou občané podávat připomínky a námitky. To není totéž. Zatímco připomínku může podat v zásadě každý občan, tak námitku, která má větší právní sílu, mohou podat pouze dotčení vlastníci, nebo tzv. zmocněnci veřejnosti, které zmocní alespoň 10 % občanů Nelahozevsi.

Pak již proces pokračuje posouzením připomínek a vypořádáním námitek. Následuje schválení územního plánu zastupitelstvem obce a jeho vydání. Územní plán je tím nejdůležitějším dokumentem pro stanovení pravidel rozvoje obce. Věřím, že za co největší účasti veřenosti získáme tímto dokumentem stabilní základ, který pomůže, aby Nelahozeves byla příjemným místem k životu.

Kdo z Vás má chuť se s procesem tvorby UP seznámit lépe, může kontaktovat obecní úřad nebo je možné získat podklady z veřejných zdrojů. Za velmi dobrou považuji publikaci dostupnou zdarma na webové adrese: http://frankbold.org/sites/default/files/publikace/o_uzemnim_planovani.pdf

Územní plán, Zpravodaj 2014 – prosinec

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.