Tři studie ukazují, jak by mohla vypadat vinopalna

P 20190320 160909
Možná budoucí podoba budovy bývalé vinopalny na návsi, kterou obec zakoupila loni na jaře, začíná získávat konkrétnější obrysy. Obec oslovila čtyři vybrané architekty z okolí a nyní obdržela tři různé studie vnitřního a vnějšího uspořádání budovy.

Zadáním obce bylo navrhnout v budově prostor restaurace pro 60 osob a bezbariérový obecní úřad. V přízemí by měla být také veřejná toaleta. Do patra by měly být stejně jako dnes situovány malometrážní byty. Součástí zadání bylo i vyřešení prostoru dvora a zahrádky.

Na výzvu zareagovali architekti Jan Špaček, Jiří Hánl a Květuše Berková. Každému z nich obec za předloženou studii zaplatí 73 tisíc korun. S jedním vybraným projektantem pak bude uzavřena smlouva na samotné projekční práce. Podle starosty Jakuba Bryndy ale obec bude moci pro další práci využít dobré myšlenky ze všech předložených návrhů.

Jednotliví architekti se se zadáním vypořádali různě. Například Květuše Berková navrhla rozšířit současnou budovu o „věž“ s podloubím, v němž by byl vchod do obecního úřadu. Do podkroví situovala výstavní prostor a do špičky věže obřadní síň. Věží by měl být veden také výtah. Přilehlou Školní ulici navrhla upravit na jednosměrný provoz a zúžit ve prospěch parkovacích ploch. Berková v současné době na objednávku obce dokončuje projektovou dokumentaci rekonstrukce sousední budovy mateřské školy.

Architekt Jiří Hánl naproti tomu vnější pohledy na budovu zachovává a přístavbu umisťuje do dvora. Díky tomu si mohl dovolit o něco velkorysejší rozmístění restaurace a obecního úřadu v přízemí a bytů v prvním patře. Architekt připouští vestavbu dalších tří bytů do podkroví, vyžadovalo by to ale vybudování vikýřů, což může narazit u památkářů vzhledem k těsné blízkosti zámku. Zahrádku restaurace by na rozdíl od Berkové celou zastřešil.

Půdorysně budovu rozšířil směrem do dvora i architekt Jan Špaček. Ve studii se podrobně věnuje uspořádání restaurace, kterou označuje za klíčový prostor objektu. Umístil do ní například dětský koutek. V budově je navržen malý výtah a v patře dvě nové terasy, které by měly nahradit současné pavlače. Do podkroví architekt zakreslil zasedací místnost.

Všechny tři návrhy předpokládají využití dvora jako veřejného dětského hřiště, které v této části obce chybí. Špaček do dvora navrhnul také kašnu s fontánou.

Vybraný projektant by měl v následujících měsících připravit kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro veřejnou zakázku. Všechny nájemní smlouvy v budově jsou v současné době uzavřeny jen do konce července. Starosta by rád rekonstrukci zahájil ještě v průběhu letošního roku.

Studie Květuše Berkové

Průvodní zpráva

Studie Jiřího Hánla

Studie Jana Špačka

Průvodní zpráva

Vinopalna, Zpravodaj 2020/01

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.