Traktůrky znovu otevřely téma rozdělování peněz spolkům

Fotbalové hřiště PTZ Viktorie
Fotbalové hřiště PTZ Viktorie
Fotbalové hřiště PTZ Viktorie
Otázka, jak rozdělovat peníze místním spolkům, se objevuje s železnou pravidelností znovu a znovu. Naposledy se to stalo při přidělování dotací na nákup techniky pro dva nelahozeveské fotbalové kluby.

V červnu zastupitelstvo schválilo žádost TJ PTZ Viktorie Nelahozeves o dotaci ve výši 75 tisíc korun na nákup zahradního traktůrku pro údržbu plochy fotbalového hřiště. (Nákupní cena má být dvojnásobná, na zbytek si Viktorie sehnala sponzora.) Vzápětí pak se stejnou žádostí přišel i druhý fotbalový klub – TJ Dynamo Nelahozeves. Precedens byl už na stole, takže žádosti bylo opět vyhověno.

Právě slovo „precedens“ použil starosta Josef Kebrle, když dal najevo, že se mu nastalá situace nelíbí. Podle starosty by fotbalové kluby měly už pro příští rok zanalyzovat, kolik potřebují skutečně peněz tak, aby si mohly část příjmů odkládat na mimořádné výdaje, a obec by měla své příspěvky spolkům adekvátně zvýšit. Starosta v této souvislosti nepřímo odkázal na předvolební kampaň, v níž většina uskupení deklaruje podporu místním spolkům. Ty by pak při vyšších dotacích nemusely žádat o mimořádné příspěvky. Je totiž zjevné, že dotace přidělované v současné době stačí sotva na běžný provoz a nejnutnější údržbu majetku, která je i tak postavena do značné míry na dobrovolné činnosti členů. Když se pak rozbije něco dražšího, vznikne problém.

Starosta současně vyslovil obavu, že s podobnými žádostmi nyní přijdou i další spolky. Tomuto názoru oponoval místostarosta Josef Kukla, který dal najevo, že žádosti o mimořádné dotace považuje za legitimní, neboť zakoupená technika vydrží dalších dvacet let.

Fotbalové hřiště Dynama
Fotbalové hřiště Dynama
Fotbalové hřiště Dynama
Obec přitom má z čeho rozdávat – skládka v katastru obce přináší do rozpočtu desítky milionů korun ročně, které obec nestíhá utrácet, neboť současné vedení  odmítá tyto příjmy používat pro běžné výdaje. Investiční projekty typu dostavba kanalizace, do nichž jsou příjmy ze skládky směřovány, se z mnoha důvodů vlečou, takže peníze se hromadí. Obec současně důsledně využívá všech příležitostí o získání dotací, například na údržbu komunikací, čímž vznikají další úspory.

Pořádek v rozdělování peněz spolkům se snažila udělat už předchozí starostka Petra Urbanová, která však na rozdíl od současného starosty po celé volební období zápasila s nedostatkem peněz způsobeným starými dluhy, které obec v té době musela splácet. Petra Urbanová zavedla praxi prezentování návrhu rozpočtu ještě před jeho schválením, a dokonce uspořádala internetovou anketu, v níž měli občané možnost imaginárně rozdělit určitou částku peněz mezi místní spolky. O anketu byl ale slabý zájem a zastupitelstvo k ní nakonec nepřihlíželo.

Pro rok 2018 byly z obecního rozpočtu přiděleny spolkům následující dotace:

TJ Dynamo Nelahozeves 132 000 Kč
Klub seniorů Nelahozeves 99 000 Kč
TJ PTZ Viktorie Nelahozeves 88 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Nelahozeves 60 000 Kč
Myslivecké sdružení Kralupy-Nelahozeves 28 000 Kč
Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou 28 000 Kč
Ochotníci Nelahozeves 10 000 Kč
Maraton Klub Miřejovice 5 000 Kč
Celkem 450 000 Kč

(Poznámka: dotace pro hasiče je určena pouze na spolkovou činnost, nezahrnuje financování hasičské zásahové jednotky, která je financována z jiné kapitoly rozpočtu.)

Oproti minulému volebnímu období stouply příspěvky spolkům postupně na více než dvojnásobek.

Dotace na příští rok bude přidělovat již nové zastupitelstvo, které vzejde z říjnových komunálních voleb. Po schválení se podepisují smlouvy, v nichž se spolky mimo jiné zavazují dotaci na konci roku řádně vyúčtovat a neutracené peníze vrátit zpět do obecního rozpočtu.

Podzim bude tradičně vyhrazen pro podávání žádostí.

(mm)

Rozpočet

  • Vytvořeno dne .

Komentáře   

+1 #3 Soňa Brunnerová 2018-09-26 10:01
Dovolím si svůj osobní názor občana.

Když mně přijde, že se snadno kritizuje, když do toho člověk moc nevidí. Dokud nemáme transparentní účet, jsou jen spekulace, kolik skutečně na účtu obce máme, a kam peníze tečou. Je podle mě dobré se na projekty snažit žádat o dotace, vytvářet úspory, protože koruny nepotečou do obecního rozpočtu ze skládky věčně a je supr mít našetřeno. Na druhou stranu naše obec má řadu vad na kráse, které by se měly řešit. O tom jsem napsala na Nela.cz příspěvek. Zároveň tady pořád máme černý skládky, který je potřeba zlikvidovat (a část z nich asi na náklady obce).

Spolky si stěžují na nedostatečnou podporu odnepaměti. Nevím, jak toto funguje. Zda mají nějaký rozpočet, který prezentují obci a ona jim na základě toho přiděluje peníze na rok z rozpočtu...

Co si ovšem budeme povídat, obec byla v dluzích, které bylo potřeba zaplatit. Musela se dořešit kanalizace. Musí se dořešit spor o finance s Uhy. A hlavně zlepšit komunikaci zastupitelů.
Citovat
+5 #2 Jan Ryšavý 2018-09-25 20:47
To, jak zastupitelstvo projednává (zpravidla ad hoc až při veřejném zasedání) přidělení dotace, je neuvěřitelné. Žádná písemná žádost (návrh projektu), zdůvodnění, analýza, zásady využití, jak a kdy kontroly a vyúčtování, prostě hrozné. Tato čihošť mj. i proto, že obec dosud nemá "Pravidle pro přidělování dotací". Přidělovat dotace jen na základě, že "druhý to dostal taky, tak my chceme taky" a dá se oběma stejně, aby si nezáviděli, tomu, chci-li být slušný, řeknu raději pouze nerozumím. A to již nemluvím raději o přidělování tzv. individuelních dotacích fyzickým osobám. Co k tomu je za dokumenty k dispozici a jak je to kontrolováno, to nevím. Na webu obce jsou zveřejněny jen dotace spolkům za rok 2017, za rok 2018 nic a dotace fyzickým osobám zveřejněny nejsou vůbec.A kontroly využívání dotací? Nevím. Na webu obce jsou zápisy finančního výbory jen z roku 2017 a o kontrole dotací nic. Věřím, že nové zastupitelstvo bude přidělování m dotací věnovat náležitou pozornost podle nejen zákona o obcích, ale též podle zákona 250/2000 Sb.
A jinak bývalý starosta p. Otásek má v komentáři přede mnou v podstatě pravdu. Jen k tomu dodám, že chci-li od obce na něco peníze, musím dát včas (podle pravidel) žádost, musím to mít promyšlené, podložené, zdůvodněné a musí to být v souladu s pravidly (zásadami) a následně kontrolováno. Přidělovat dotace ad hoc je nepřijatelné - výjimečné.
Citovat
+4 #1 Jaroslav Otásek 2018-09-24 14:23
Vážení občané,
je velmi smutné číst články o minimální podpoře sportovních a jiných dobrovolných organizací v naší obci(pořád považuji Nelahozeves za svoji obec,protože jsem tam prožil podstatnou část svého života),když je všeobecně známo,že ze skládky odpadů plynou do naší obce nemalé finanční prostředky.Za poslední 3 roky je to více než 72 miliony korun.
K této výše uvedené informaci je nutno doplnit jednu zásadnější skutečnost,že obec má dnes ,dle mého střízlivého výpočtu cca 200.000.000.-Kč (ano čtete dobře 2OO milionů korun)kdesi na nějakém vázaném účtu,ze kterého nemá žádný prospěch,ale naopak z něho platí poplatky a tím přichází obec o poměrnou část příjmů.Každý měsíc je hodnota tohoto účtu navýšena o částku,kteráje cca o 2/3 vyšší,než se připíše na účet obce.Proč se tedy obec musí(vždyť je poměrně velmi bohatá)dohadova t o tisícové částky na věci,které mají sloužit občanům,. ale hlavně dětem.Z těchto peněz je třeba usnadnit život všem občanům,aby se eliminoval případný vliv skládky.I když mluvím s lidmi,nikdo si nějaký negativní vliv nepřipouští.Je třeba,když už obec finanční prostředky vlastní,aby je využila ke zlepšení a obohacení života všech jeho občanů.Je to pouze neschopnost a neochota vedení obce vyřešit letitý a nesmyslný spor s obcí Uhy,který neumožňuje využít všechny finanční zdroje obce ke zkvalitnění a zkrášlení obce.
A na závěr žádám všechny voliče obce,aby důkladně zvážili,komu dají v nastávajících volbách do zastupitelstva svůj hlas.
S pozdravem Jaroslav Otásek
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.