Zpravodaj -

Potřebujeme skládku?

Vážení spoluobčané,

během dvou let, kdy visí ve vzduchu téma skládky, zaznívají z různých míst názory a informace o skládce. Přesto se nám všem nabízejí další a další otázky. A tak jsem si pro vás připravila odpověď na ty, které považuji za zásadní.

Obecné informace k referendu

Vážení občané Nelahozevsi,

na základě rozhodnutí zastupitelstva, které se konalo dne 13. 12. 2012, se bude v naší obci konat 15. 2. 2013 místní referendum. Vzhledem k tomu, že jde o první referendum konané v Nelahozevsi, dovolujeme si vám tímto předložit přehled základních informací k této záležitosti.

Úvodní slovo

Vážení občané,

mnozí z vás podpořili úmysl přípravného výboru (členů Občanského sdružení Nelahozeves) vyvolat v obci referendum o rozšíření Skládky Uhy IV. etapa. Zastupitelstvo obce však návrh na konání místního referenda neschválilo. Nyní má přípravný výbor možnost domáhat se vyhlášení místního referenda u krajského soudu.

Dokážeme obnovit tradici ochotnického divadla v Nelahozevsi?

Ochotníci Nelahozeves Nedávno jsem po dlouhé době otevřela starou krabici od bot s úmyslem roztřídit fotografie z mého dětství, které jsou v ní jen tak halabala uložené. Navrchu té neuspořádané změti starých a tak trochu už i zažloutlých fotek jsem objevila tu, na kterou se právě díváte.

Jestlipak se na ní poznáváte?

Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,

končí další volební období a nastává čas zúčtování toho, co se provedlo, a toho, co ještě zbývá dokončit.

Co všechno unesou občané Nelahozevsi?

Ve středu 15. září 2010 proběhla narychlo svolaná schůze s představiteli naší obce s občany, kteří se náhodně dozvěděli o vybudování velkoskládky komunálního odpadu za našimi humny. Proto informaci pro ty, kteří se o této schůzi nedozvěděli včas.

Úvodní slovo

Vážení občané,

s koncem léta přichází období plánování výdajů obce na rok 2013. Sestavení rozpočtu však není snadnou záležitostí, a to z mnoha důvodů. Obce nikdy dopředu neznají výši daňových příjmů pro daný rok. Příjmy se tedy pouze odhadují na základě předešlých let. Daleko složitějším problémem je nejistá výše závazků naší obce. V současné době stále probíhají audity na investiční akce, za které dlužíme společnosti POHL. Nejsou dořešeny závazky s Anglickým Resortem s. r. o. Dále probíhá odvolací řízení na Krajském úřadě Středočeského kraje na rozšíření skládky Uhy – IV. etapa, a tak nemůžeme spoléhat na zvýšené příjmy ze skládky. O této době můžeme hovořit jako o období „vyčkávání“.

Dynamo je v čele okresu, PTZ tápe

fotbal

Body PTZ ztratila i v domácím utkání s Lobkovicemi, se kterými se rozešla smírně 2:2
Naprosto rozdílné starosti budou mít v závěru okresního přeboru mužů dvě nelahozeveská mužstva. Zatímco Dynamo, které ještě loni bojovalo v I.A-třídě, potvrzuje roli jednoho z favoritů soutěže a s velkým náskokem vede tabulku před druhými Kralupy, tradiční účastník okresního přeboru – Pétézetka – pokračuje i na jaře v matných výkonech z podzimní části, a kdyby nebylo disciplinárního trestu pro Sokol Cítov, kterému bude na konci soutěže odečteno dvanáct bodů, bojoval by o holé přežití v elitní okresní soutěži, protože po osmnácti odehraných kolech ji od předposlední rezervy Pšovky dělily jen čtyři body. Dynamo už by si vedení mělo pohlídat a v poklidu dovést sezónu až k titulu přeborníka okresu. Zatím ztratilo v celém průběhu soutěže jen dva body (remíza 2:2 v Cítově), a tak se nedá předpokládat, že by ve zbylých osmi zápasech svůj devítibodový náskok prohospodařilo.

Žambůrkovic jedenáctka – fotbalová rarita Nelahozevsi

zamburci1

XI. Žambůrků Nelahozeves
V 80. letech minulého století dostali milovníci a většinou hráči kopané nápad založit vlastní fotbalovou jedenáctku složenou z hráčů se stejným příjmením – Žambůrek. Téměř všichni bydleli v Nelahozevsi, a tak to začalo. V naší obci jsou dva sportovní kluby, a tak o hřiště a potřebné vybavení ke hře bylo postaráno.

Stavba nadjezdu probíhá dle plánu

most

Práce na nadjezdu neustále pokračují. Do zkopírovaného stavebního deníku a zpráv o průběhu stavebních prací je možno nahlédnout přímo na obecním úřadě v Nelahozevsi.
Stavba nadjezdu, jejímž investorem je Středočeský kraj, probíhá bez komplikací. Jednou za čtrnáct dní se zde v dopoledních hodinách koná kontrolní den průběhu stavebních prací.

Nelahozeves po osmnácti letech oslaví máje

Obnovená tradice, kterou Nelahozeveské máje zajisté jsou, se kvapem blíží. V sobotu 26. května Nelahozeves zažije to, co se tu téměř dvacet let (konkrétně od roku 1994) nedělo. Od Lešan pojede májkami ozdobený valník se dvěma harmonikáři a dvěma tanečníky. Nebude chybět ani občerstvení v podobě koláčků a vína. Bude se tančit Česká beseda, dražit májka a večer si můžete přijít zatančit na Májovou zábavu. Máme se tedy na co těšit.

Bohatá plesová sezona v Nelahozevsi ještě nekončí

Během února a března v naší obci proběhly celkem čtyři taneční akce, a to hasičský ples, ples sportovců a dvoje Šibřinky pořádané TJ Dynamo. Pátá, tedy Májová zábava, je naplánovaná na 26. května. Všichni jste na ni zváni a více informací se o ní dozvíte v článku o Nelahozeveských májích. V tomto příspěvku vám přinášíme připomenutí tanečních akcí, které se v Nelahozevsi konaly.

Klub seniorů už si po dvou měsících fungování našel své stálé návštěvníky

klub-senioru

Otevření nové knihovny a Klubu seniorů přilákalo v neděli 26. února mnoho návštěvníků.
Slavnostní otevření knihovny i Klubu seniorů v budově čp. 313, které se konalo v neděli 26. února, přilákalo spoustu lidí. Po úvodním slovu starostky Petry Urbanové a Milana Němce (ČSSD), který je radním a zastupitelem Středočeského kraje, následoval hodinový koncert plný muzikálových a operetních skladeb zpívaných sólově nebo v duetu. Vystoupila zpěvačka Zuzana Vernerová, členka opery Národního divadla. Zazpíval zde také Erik Bezdíček, jenž je bývalým sólistou plzeňské opery. Oba pěvce doprovázel na klávesy Václav Vedral. Všichni tři umělci vystudovali Konzervatoř Praha.

Hrnčířské trhy oslavily dekádu

trhy1

V polovině dubna se na Zámku Nelahozeves konal jubilejní desátý ročník Hrnčířských slavností. Navštívilo jej pět a půl tisíce lidí.
Během víkendu, který letos připadl na 14. a 15. dubna, se na zámku v Nelahozevsi konal již desátý ročník tradičních Hrnčířských slavností. Během dvou dnů tuto akci navštívilo téměř 5 500 osob. V sobotu byl počet návštěvníků vyšší než v neděli, na což mělo dle organizátorů vliv zejména počasí.

Úvodní slovo starostky (Nelahozeveský zpravodaj - květen 2012)

Vážení občané,

tak jako v každém čísle zpravodaje vás budu informovat o aktuálním dění na našem obecním úřadě. V průběhu března nám byly schváleny dotace Středočeského kraje na veřejné osvětlení v Lešanech a v ulici Pod Strání (pouze pro hotovou část). V Lešanech již probíhají práce na uložení elektrického vedení do země a dále budou navazovat práce na instalaci nových stožárů veřejného osvětlení. Práce by měly být hotové na konci června.

Úspěšnou žádost o dotaci ze Středočeského kraje podala i paní ředitelka mateřské školy. Školka tak v tomto roce získá dotaci na herní prvky do zahrady.

V jarních měsících bude znovu podána žádost o územní rozhodnutí pro záměr „Skládka Uhy – IV. etapa“. Na obecním úřadě se na toto řízení pečlivě připravujeme a zajišťujeme posudky, kterými chceme dosáhnout bezpečnosti skládky a prosadit si kontrolu nad výstavbou a provozem IV. etapy. Bližší informace vám podáme, jakmile budou k dispozici posudky a dokumentace k územnímu řízení bude překontrolována.

V dubnu proběhla veřejnosprávní kontrola obce kontrolory ze Středočeského krajského úřadu. Každoročně tak dochází k přezkoumání hospodaření obce. Na obecním úřadě nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky (kontrolované období rok 2011). Na úřední desce v současné době visí závěrečný účet, který bude zastupitelstvo schvalovat během května.

V dubnu byla zkolaudována nová mateřská škola. Kolaudace se týká pouze rekonstrukce budovy. Paní ředitelka musí školku vybavit nábytkem, pomůckami a hračkami. Nejde jen o organizačně náročnou práci, ale i samotné vybavení školky je velice nákladné. Školka zahájí provoz od 1. 9. 2012, ale ještě před tímto zahájením plánujeme den otevřených dveří. Potěší nás, pokud školku navštívíte. O dni otevřených dveří se dozvíte na webových stránkách obce.

V květnu jsme organizovali veřejné jednání na vodohospodářské problémy v obci. Na tyto problémy jsme nechali vypracovat posudek Ing. Martinem Jakoubkem. Zpracování posudku, který odhaluje souvislosti mezi výstavbou kanalizací, stavebními pracemi a nedostatky v daných lokalitách, bylo zdlouhavé. Bylo nutné geodeticky zaměřit téměř veškerou infrastrukturu v obci. Práce Ing. Jakoubka pozdrželo mimo jiné i územní řízení na Skládku Uhy IV. etapa, ke kterému nám zpracovával rozsáhlý znalecký posudek a poskytoval nám konzultace v daném řízení. Cílem veřejného jednání bylo seznámit občany se zjištěnými skutečnostmi a odpovědět tak na otázky, které byly předmětem petice. Součástí posudku je návrh početných opatření, která povedou k řešení neutěšeného stavu. Tato opatření jsou však natolik nákladná, že vedení obce není schopno v současné chvíli podat zprávu, kdy dojde k jejich realizaci. Na taková díla nejsou dotace, a tak je budeme nuceni hradit z rozpočtu obce.

Velice nás potěšila hojná účast veřejnosti v anketě nad strategickým plánem obce. Zastupitelé na svém pracovním setkání připravili návrh strategického plánu, který bude následně veřejně projednán dne 9. 5. 2012. Na veřejném jednání se seznámíte s plánem investičních akcí na dobu deseti let a s plánem akcí, které by mohly být provedeny ještě v tomto volebním období. Dáme všem možnost aktivně se zapojit a podílet se na seřazení priorit.

Na závěr bych vás chtěla pozvat na Nelahozeveské máje, které se budou konat dne 26. 5. 2012 (více se o nich dočtete uvnitř listu). Budeme velice potěšeni, pokud se nám podaří obnovit tuto tradici. Přeji všem, kteří se na májích podílejí a všem návštěvníkům, aby se zábava vydařila a aby nám přálo počasí.

Petra Urbanová
starostka

Horké téma: skládka

Vážení spoluobčané,

jsem si vědoma toho, že informovanost občanů je ve věci záměru „Skládka Uhy – IV. etapa, rozšíření skládky odpadů a kompostárna", kód MZP 303, nedostatečná, a proto bych vás ráda blíže seznámila jak se záměrem, tak se stavem jeho projednávání.

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.