Zpravodaj -

Nový Nelahozeveský zpravodaj na půli cesty

2010_12 Jistě jste zaregistrovali, že prosincové číslo Nelahozeveského zpravodajezískalo vedle pestřejšího obsahu také nový formát. Jsme přesvědčeni, že obec naší velikosti a významu si profesionálně vyhlížející periodikum zaslouží, a autorský tým se bude snažit zpravodaj po stránce obsahu i vzhledu udržet a dále zlepšovat.

Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.