Zpravodaj -

Mediální okénko: Jak uvádět politickou příslušnost zastupitele?

DSC 2139

Stanislav Kuchta (vlevo) při skládání slibu zastupitele
Stanislav Kuchta si stěžoval, že ve zpravodaji uvádíme v závorce za jeho jménem stranu, za níž kandidoval, čili že píšeme „Stanislav Kuchta (KSČM)“. Zastupitel tvrdí, že byl na kandidátce KSČM zvolen jako „nezávislý kandidát“, a požaduje, aby to tak bylo ve zpravodaji uváděno, neboť není dle svých slov členem KSČM. Podobný princip požaduje pro svého kolegu Josefa Kuklu, taktéž zvoleného za KSČM.

Budou biopopelnice zdarma?

Vedení obce v současné době zvažuje, že od roku 2020 zruší poplatky za svoz bioodpadu. Všichni by tak měli svoz jedné hnědé popelnice týdně zdarma. Případná druhá popelnice už by byla zpoplatněná.

Personální změny na obecním úřadě

Ve výběrovém řízení na nového pracovníka úřadu zvítězila Monika Ocásková. Do pozice koordinačního, projektového a programového pracovníka obecního úřadu nastoupí 1. prosince.

Obec díky skládce rychle bohatne. Investiční strategie se připravuje

Příjmy z poplatků za ukládání odpadků na Skládku Uhy udělaly z obce Nelahozeves rychle bohatnoucí municipalitu. V současné době má obec na účtech k dispozici více než 270 milionů korun, přičemž každý měsíc tato částka vzrůstá o dalších 5–7­­ milionů.

Úvodní slovo starosty - Nelahozeveský zpravodaj, březen 2019

Vážení spoluobčané,

na dveře nám klepe jaro a já bych se rád ohlédnul za obdobím, které pro mne i nové zastupitele znamenalo první čtvrtletí ve funkci. Ačkoliv venku letos zima nešetřila sněhem, ani mrazem, mně osobně bylo prvních několik měsíců v úřadě pěkné horko. Moje představy o stavu úřadu vzaly za své pár dní po volbách a já si uvědomil, že stát ponechává starostům hodně svobody a je na každém, jak s ní naloží. Proto skládám velké díky všem zaměstnancům úřadu, kteří jsou mi nápomocni a bez kterých by to nešlo.

Jaro je nejen obdobím nových začátků, ale i úklidů. Letos se nenechám ukonejšit libým zpěvem ptactva, protože přebujelá a neudržovaná zeleň mi nečiní radost, ale starost. Troufám si říci, že jsem obklopen lidmi a kolegy, kteří sdílejí můj elán a chuť do práce. Nebude to jednoduché, obec trápí mnoho nedostatků, ale s penězi za skládku a otevřenými dotačními programy lze udělat zásadní kroky. Bude to chtít trpělivost, úsilí i důvěru, a to i od Vás, milí sousedé.

Každému z prioritních témat bude věnován mimořádný zpravodaj, který plánujeme vydat. Už teď ale vybírám několik stěžejních záležitostí. Všechny zajímá nový územní plán. Přes výhrady, které k němu mám, není technicky možné plán přepracovávat, pokud bychom jeho schválení nechtěli zdržet o další měsíce až roky. Proto bude zastupitelstvo o jeho schválení jednat již v březnu.

Dalším tématem jsou popelnice, jejichž čipování bylo dílem bývalého starosty. Pojďme to dotáhnout, ať dosáhneme výsledných úspor. Je potřeba mít očipované všechny popelnice, aby se mohla rozjet aplikace s výpočty. Prosím, zkontrolujte, zda máte na své nádobě to chytré plastové kolečko – čip a čárový kód z boku. Kanalizace ve Vltavské, Bezejmenné atd. zdaleka nefunguje, jak by měla, a tak do kanálu tečou nejenom splašky, ale i peníze z našeho rozpočtu.

Na jednu stranu se roky šetřilo (na účtu jsme měli v říjnu 2018 něco málo přes 70 milionů, na druhou stranu se plýtvalo za nefunkční projekty, propadlé uzávěrky aj. Za vše hovoří příběh hasičské Tatry 815, kterou obec dostala jako sponzorský dar od firmy MERO a. s. v roce 2016 a od té doby stála na parkovišti v areálu PTZ a její hodnota klesala. Dnes se cena za opravu vozu, který má sloužit hasičům, vyšplhala na odhadované dva miliony korun. Jsem rád, že jsme se se zastupiteli shodli, že tatrovku necháme opravit, ale potěšení mi to nečiní.

Jaru sluší dobrá nálada, a protože všechno jde, když se chce, tak se na místo skepse budu raději těšit na setkávání s Vámi na obecních akcích, na procházkách nebo při úklidu.

Váš Jakub Brynda

Nelahozeveský zpravodaj

Nelahozeveský zpravodaj je periodikum vydávané obcí Nelahozeves. Vychází obvykle čtyřikrát ročně a v obyvatelům obce je distribuován zdarma. Náklad je 800 výtisků.

Natěrač vyprodal kulturák a všechny solidně pobavil

IMG 2390 Premiéru hry Natěrač naplánovali Ochotníci Nelahozeves na sobotu 3. listopadu 2018. Sál se začal plnit už několik desítek minut před začátkem představení, v němž se představila Tereza Popková v roli paní Hornové, Eva Vintrová jako paní Komárková a Michal Pokorný jako natěrač, který měl manželovi paní Hornové vymalovat pracovnu, a ve volném čase se věnuje herectví. Právě jeho (ne)schopnost hrát se paní Hornové vyplatila. Děj ovšem prozrazovat nebudu. Pokud jste nestihli premiéru, můžete divadelní hru vidět v Základní umělecké škole v nedalekých Libčicích nad Vltavou v sobotu 24. listopadu 2018 od 19 hodin.

Víceúčelové hřiště na Dynamu je hotové

P 20181028 144533 vHDR Auto HP Nelahozeves má od dnešního dne k dispozici další sportoviště. Obec vybudovala nové víceúčelové hřiště v areálu sportovního klubu TJ Dynamo Nelahozeves. V úterý 13. listopadu prošlo závěrečnou kolaudací.

Počasí si s Pohádkobraním trochu pohrálo

DSC 2007 Poslední říjnová sobota se na zámku Nelahozeves nesla ve znamení pohádek. Počasí však tentokrát příliš nepřálo, a tak se akce nesla v komornějším duchu. Ti, co dorazili, si každopádně mohli do sytosti užít spousty dobré zábavy a dobrot všeho druhu.

Občanská poradna Nelahozeves: Pět měsíců činnosti

Vážení spoluobčané.

Dnem 19. července 2015 zahájila svoji činnost občanská poradna v Zagarolské ulici 313, v budově, kde sídlí též obecní knihovna, mateřská školka a spolky volnočasových aktivit. Každou neděli v době 10,00-13,00 poskytuji, zatím osamoceně, sociálně právní a odborné konzultace. Jsem rád, že prvotní ostýchavost občanů je již za námi a v současnosti již pomalu přestává vyčleněný čas na konzultace stačit. Proto i takto apeluji na zájemce, aby se pokud možno včas objednali na 731 168 704 (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a nemuseli čekat. Co dosavadní poradna ukázala a jaké problémy řešíme nejčastěji?

Pominu dílčí a různorodé problémy typu, restitučních nároků, užívání a držby cizích pozemků, dědictví, nesplacených dluhů a formy pomoci při účinném jednání s úřady státní a veřejné správy. Při těchto problémech a nejasnostech se práva a povinnosti sporných stran podaří zpravidla konkrétně a zřetelně objasnit již při úvodní konzultaci.

Chci se však obecně, přeci jen však blíže, zmínit o třech problémech, které se v naší obci ukazují jako typické – opakující se v různých podobách:

  • Sousedské vztahy. Jedná se zpravidla o spory mezi trvale žijícími občany v obci a tzv. lufťáky-chalupáři, zejména tam, kde sousedí pozemky stran sporu. Jde především o zanedbávání péče o pozemek, oplocení, přesahy stromů a keřů, stékání vody z pozemku na sousední pozemek, hlučnost a prašnost sousedů a pod. V této oblasti se v poslední době objevily též nejasnosti, související s restitučními nároky, jakož i spory při užívání cizích pozemků (včetně nároků na jejich vydržení podle § 987 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník). Mnohdy mají tyto spory svůj původ v nedořešených majetkoprávních vyrovnáních z let minulých a tudíž jejich řešení je složitější.
  • Dluhy, dluhy a zase jen dluhy a z toho plynoucí sociální problémy včetně bezdomovectví a vzájemné nevraživosti uvnitř rodiny a příbuzných. Bohužel není ojedinělým jevem, kdy bratr okrádal sestru, kdy syn okradl tátu i svého mladšího bratra. A nejde jen o nějakou tisícovku, jde o statisíce, jde i o střechu nad hlavou. Bohužel, zpravidla starší občané (rodiče) podepíší vše, co jim mnohdy děti nebo vnoučata, cestou pofiderních realitních kanceláří a makléřských firem, k podpisu předloží a vůbec netuší, co podepisují.
  • Stáří klepe na dveře, síly ubývají, soběstačnost je omezena – potřebuji pomoc. Ano je to tak. I naše obec, občané žijící ve staré zástavbě, stárne. Není zvláštností, kdy zpravidla 80letá i starší občanka obce, žije v domě sama, děti jsou trvale mimo a tedy na vše již nestačí. Bohužel, v současnosti již obec žádné, tzv. preventivní a terénní sociální služby, nezabezpečuje, ani neřeší. Sem tam ještě přetrvává, z let dávno minulých, něco z toho, co dříve v obci řešila sociální komise s paní Ditrichovou v čele. Dovoz stravy, nákup, úklid apod. Zabezpečila se strava pro důchodce ve školní jídelně, což se neosvědčilo. Logicky, neboť dětská normovaná strava je diametrálně odlišná od stravy pro dospělé a chození si pro stravu také není mnohdy možné.

Co říká zákon?

Podle zákona o sociálních službách (108/2006 Sb., § 94) je každá obec povinna na svém území zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb osobám (tzv. vyhledávání sociálně potřebných občanů) a zajišťovat dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb, spolupracovat s jinými obcemi a poskytovateli sociálních služeb, podmínky a zprostředkovávat tyto sociální služby.

Podle zákona o obcích (128/2000 Sb.) můžeme např. připomenout: § 2 = „Obec pečuje ….o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem“; § 35 = „Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce. Obec ……ve svém územním obvodu dále pečuje …..o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů“.

Položme si tedy otázku. Naplňuje naše obec výše uvedená zákonná ustanovení? Pečuje dostatečně o své starší a sociálně potřebné občany? Nelze říct, že nikoliv. Funguje zde např. klub seniorů, je možné se zapojit v rámci některých volnočasových aktivit. Určitě však lze konstatovat, že v současnosti je tato oblast v naší obci na okraji pozornosti a je tudíž nedostatečná. Nejlépe to vystihuje názor jedné starší občanky - babičky, která mě v poradně řekla. „Proč tady v Nelahozevsi nemůžeme mít zabezpečeny stejné sociální služby, jako mají zabezpečeny v Kralupech?“ Bohužel jsem musel konstatovat, „máte babi pravdu“. Kralupy pro potřebné občany naší obce zabezpečují pouze výjimečně přijetí do domova důchodců (dům s pečovatelskou službou naproti bazénu), ostatní služby s benefity a slevami mají pouze pro občany Kralup. V naší obci to zatím nikdo moc neřeší, sociální komise zřízena zatím není.

Pokusil jsem se tímto pouze nastínit problémy vyskytující se v obci, obecně. Nemohu a ani bych si nedovolil být konkrétnější. Jednak by to nebylo vhodné a etický kodex občanského poradce mi to ani nedovoluje. Žiji, i když dosud jako lufťák, v obci již 25 let a cítím vůči obci a jejím občanům též povinnost, něco ze svých zkušeností a vzdělání věnovat. Současně se ukázalo, že ve složitých případech a při rozhovoru zejména se staršími spoluobčany, to jednorázový pohovor s objasněním dalšího postupu nevyřeší. Člověku to tedy nedá, a případ řeším dále, mnohdy i na základě plné moci s úřady a s „neposlušnými“ osobami a firmami. Přesto i tuto pomoc poskytuji zdarma. Domnívám se, že mnohé se již podařilo. Podařilo se umístit již jednoho spoluobčana do domova s pečovatelskou službou Kralupy, vyřešili a zamezili jsme dalším okrádáním příbuznými, donutili jsme vyrovnat některé dluhy a zabezpečit péči o svůj pozemek. Ve vedení obce jsme již projednali nedostatky a možnosti zlepšení v oblasti sociálních služeb u obce, realizovali jsme prvotní jednání na oddělení sociální péče a na Centru sociální péče v Kralupech. Věřím, že se tímto problémem bude v blízké době zabývat i zastupitelstvo obce a vytvoří si k tomu potřebné předpoklady. Ukazuje se, že je to nanejvýš potřebné.

Takže. Máte-li problém, nevíte si rady, nejste si jisti, přijďte se poradit. Přijde Vám obsílka? Neházejte ji do koše, přijďte. Chce na Vás někdo něco podepsat? Přijďte, dokument pročtu a upozorním na možná rizika. Potom je již zpravidla pozdě. Příjemné vánoce a hodně úspěchů do Nového roku Vám přeje

Ing. Mgr. Jan RYŠAVÝ
Váš občanský poradce.

 

Uzávěrka zpravodaje

logo Uzávěrka nejbližšího vydání Nelahozeveského zpravodaje bude v pátek 12. června.

Uzávěrka zpravodaje

logo Uzávěrka nejbližšího vydání Nelahozeveského zpravodaje bude v pondělí 13. dubna.

Začátek roku 2015 v Nelahozevsi

Dovolte mi, abych na úvod prvního letošního zpravodaje shrnul, co se děje v Nelahozevsi na začátku roku 2015.

Odpady v Nelahozevsi v roce 2015

19. prosince 2014 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 321 o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, která nabyla účinnost 1. ledna 2015.

Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.