Územní plán -

Obec vystaví soutěžní návrhy územního plánu, přijedou i vítězové soutěže

Panel 1

Výřez z části grafického návrhu vítězného týmu architektů Dvořák-Gogolák-Grasse.
Čtyři soutěžní návrhy urbanistické koncepce obce Nelahozeves budou po dobu dvou týdnů vystaveny ve volnočasovém centru. Výstava bude zahájena v neděli 15. září ve 13 hodin. Výběr zpracovatele nového územního plánu, který má stanovit základní parametry a mantinely rozvoje obce v následujícím desetiletí, však zatím dokončen nebyl.

Aktualizace: V pátek před polednem (pouhé dva dny před zahájením výstavy) obec prostřednictvím Facebooku oznámila, že zahájení výstavy, které mělo původně proběhnout ve slavnostním rázu za účasti autorů vítězného návrhu, nebude spojeno s žádným slavnostním aktem. Veřejná diskuse za účasti autorů vítězného návrhu se uskuteční až dva dny před ukončením výstavy - v pátek 27. září od 18 hodin.

Obec vyhlásila urbanistickou soutěž

upo-nelahozeves Zastupitelstvo na svém čtvrtečním zasedání schválilo soutěžní podmínky urbanistické soutěže, z níž má vzejít projektant nového územního plánu Nelahozevsi. V pátek byly soutěžní podmínky zveřejněny na oficiálních stránkách obce a současně na stránkách České komory architektů (ČKA). Komora s obcí na přípravě soutěžních podmínek úzce spolupracovala. Zástupce ČKA, architekt Milan Svoboda, je současně sekretářem soutěže.

Nelahozeves bude mít nový územní plán. Začne se výběrem projektanta

uzemni-plan

Současný územní plán Nelahozevsi už nestačí.
Vedení obce zahájilo přípravy na pořízení nového územního plánu Nelahozevsi. Plní tím usnesení zastupitelstva z dubna 2011, kdy se zastupitelé jednomyslně shodli na tom, že by si obec měla nový územní plán pořídit. Ten má nově stanovit strategii rozvoje území obce a vymezit možné využití všech pozemků na jejím území. Jednou z nejdůležitějších součástí územního plánu je určení, kde se v obci bude moci v budoucnu stavět.

Rozhodování bez územního plánu: pro stavební úřad žádný problém

resort1

Toto měla být trasa pro migraci živočichů. (Lipová ulice v Resortu)
Jednou z hlavních činností stavebních úřadů je tzv. územní rozhodování o plánovaných stavbách. Úřady v rámci územních řízení posuzují, zda jsou plánované stavby v souladu s územním plánem příslušné obce. Stavební úřad v Kralupech nad Vltavou však mnoho let toto rozhodování prováděl, aniž by měl k dispozici platný územní plán Nelahozevsi.

Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.