Územní plán -

Co všechno mi v naší obci schází a vadí (a vám možná také)

1 Dovolím si zveřejnit svoji úvahu, bez ohledu na to, že pro obec externě pracuji jako redaktorka Nelahozeveského zpravodaje. Prostor na vyjádření na tomto webu má každý, takže jsem se rozhodla toho využít jako dlouholetá občanka Nelahozevsi, kterou jsem již od svého narození.

Beseda k územnímu plánu trvala přes tři hodiny

DSCF6069

Projektanti Lukáš Grasse (s mikrofonem) a Michal Dvořák na besedě o návrhu územního plánu obce.
Tvorba územního plánu (ÚP) Nelahozevsi pokročila do další fáze. Architektonická kancelář DGGG zhotovila jeho pracovní verzi a představila ji veřejnosti. V pondělí 16. února v kulturním domě na besedě s občany nejprve vystoupil Lukáš Grasse s krátkou prezentací, která shrnula dosavadní průběh vytváření nového ÚP. Včetně následné debaty projektantů a starosty Josefa Kebrle s přítomnými občany a vlastníky pozemků trvalo setkání více než tři hodiny.

Co bude řešit nový územní plán? Přečtěte si návrh zadání

obr1

Z výkresové části průzkumu sdružení DGGG
Příprava nového územního plánu Nelahozevsi dospěla k prvnímu důležitému milníku. Zhotovitelé územního plánu připravili návrh zadání, který v hrubých rysech popisuje, jakým směrem se má budoucí územní plán ubírat. Na podávání připomínek k návrhu zadání je 30 dnů, poté by návrh mělo projednat zastupitelstvo. Naopak přípravy stavební uzávěry se zadrhly.

Aktualizováno 8. července 2014

Beseda s architekty podruhé aneb Kde se bude v Nelahozevsi stavět

DSCF4407

Stavební uzávěra nalákala na debatu hodně lidí. V popředí zhotovitelský tým nového územního plánu společně se starostkou Petrou Urbanovou.
V rámci přípravy zadání nového územního plánu Nelahozevsi se 25. února uskutečnilo další setkání veřejnosti se skupinou architektů DGGG, která vyhrála architektonickou soutěž na tvorbu nového územního plánu.

Chystaná stavební uzávěra se týká prakticky celé obce

DSCF2217

Anglický Resort zůstal ze stavební uzávěry ušetřen. Všude okolo má být ale výstavba domů zakázána.
Připravovaná stavební uzávěra v Nelahozevsi, o níž jsme informovali minulý týden, má bezprecedentní rozsah – dotýká se téměř všech parcel, které jsou v současném územním plánu označeny jako stavební, ale dosud se na nich nezačalo stavět. Celkem se jedná o devět různě velkých lokalit.

V obci se chystá rozsáhlá stavební uzávěra

IMG 8074

Celou tuto plochu představují stavební pozemky. Právě na toto území míří připravovaná stavební uzávěra. (Vzadu uprostřed zámek Nelahozeves, vpravo Lešany)
V Nelahozevsi by již brzy mohl být vyhlášen téměř plošný zákaz výstavby nových domů. Návrh stavební uzávěry připravila starostka Petra Urbanová a zahájila jeho projednávání s dalšími úřady.

Diskuse nad koncepcí nového územního plánu

DSCF1512

Zástupci vítězného architektonického týmu Ivan Gogolák a Michal Dvořák na besedě v Nelahozevsi
V pátek v podvečer v nově zrekonstruovaných obecních prostorách v Zagarolské ulici proběhla beseda se třemi oceněnými týmy architektů, jež se zúčastnily urbanistické soutěže o tvorbu nového územního plánu Nelahozevsi.

V neděli nejdříve územní plán ... až potom burčákování

burc

Foto: Llann Wé, šířeno pod licencí CC BY-SA 3.0. Koláž: Nelahozeves.info
V Nelahozevsi se často o víkendu neděje nic. Poslední víkendy začíná naopak být obvyklé, že se koná víc akcí zároveň. Tak tomu bude i v neděli 15. září.

Obec vystaví soutěžní návrhy územního plánu, přijedou i vítězové soutěže

Panel 1

Výřez z části grafického návrhu vítězného týmu architektů Dvořák-Gogolák-Grasse.
Čtyři soutěžní návrhy urbanistické koncepce obce Nelahozeves budou po dobu dvou týdnů vystaveny ve volnočasovém centru. Výstava bude zahájena v neděli 15. září ve 13 hodin. Výběr zpracovatele nového územního plánu, který má stanovit základní parametry a mantinely rozvoje obce v následujícím desetiletí, však zatím dokončen nebyl.

Aktualizace: V pátek před polednem (pouhé dva dny před zahájením výstavy) obec prostřednictvím Facebooku oznámila, že zahájení výstavy, které mělo původně proběhnout ve slavnostním rázu za účasti autorů vítězného návrhu, nebude spojeno s žádným slavnostním aktem. Veřejná diskuse za účasti autorů vítězného návrhu se uskuteční až dva dny před ukončením výstavy - v pátek 27. září od 18 hodin.

Obec vyhlásila urbanistickou soutěž

upo-nelahozeves Zastupitelstvo na svém čtvrtečním zasedání schválilo soutěžní podmínky urbanistické soutěže, z níž má vzejít projektant nového územního plánu Nelahozevsi. V pátek byly soutěžní podmínky zveřejněny na oficiálních stránkách obce a současně na stránkách České komory architektů (ČKA). Komora s obcí na přípravě soutěžních podmínek úzce spolupracovala. Zástupce ČKA, architekt Milan Svoboda, je současně sekretářem soutěže.

Nelahozeves bude mít nový územní plán. Začne se výběrem projektanta

uzemni-plan

Současný územní plán Nelahozevsi už nestačí.
Vedení obce zahájilo přípravy na pořízení nového územního plánu Nelahozevsi. Plní tím usnesení zastupitelstva z dubna 2011, kdy se zastupitelé jednomyslně shodli na tom, že by si obec měla nový územní plán pořídit. Ten má nově stanovit strategii rozvoje území obce a vymezit možné využití všech pozemků na jejím území. Jednou z nejdůležitějších součástí územního plánu je určení, kde se v obci bude moci v budoucnu stavět.

Rozhodování bez územního plánu: pro stavební úřad žádný problém

resort1

Toto měla být trasa pro migraci živočichů. (Lipová ulice v Resortu)
Jednou z hlavních činností stavebních úřadů je tzv. územní rozhodování o plánovaných stavbách. Úřady v rámci územních řízení posuzují, zda jsou plánované stavby v souladu s územním plánem příslušné obce. Stavební úřad v Kralupech nad Vltavou však mnoho let toto rozhodování prováděl, aniž by měl k dispozici platný územní plán Nelahozevsi.

Provozovatelem portálu Nela.cz je Občanské sdružení Nelahozeves. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.