Štěrkopískovna Lešany

Štěrkopískovna Lešany

piskovna
Území plánované štěrkopískovny Lešany.
Území plánované štěrkopískovny Lešany.
Štěrkopískovna Lešany je zatím nerealizovaný záměr podnikatele Františka Jampílka provádět v katastru Lešan po dobu deseti až dvaceti let těžbu štěrkopísku.

Historie

První přípravy k vybudování štěrkopískovny v Lešanech byly zahájeny v roce 2004, kdy podnikatel František Jampílek podepsal s tehdejším starostou Nelahozevsi Jaroslavem Otáskem smlouvu o spolupráci, v níž se obec zavázala změnit územní plán tak, aby těžba mohla proběhnout ve vytipované lokalitě (viz mapa). Samospráva Nelahozevsi se v dalších letech pokoušela potřebnou změnu územního plánu provést, to se však nepodařilo zejména z důvodu negativních stanovisek jiných úřadů (Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Krajský úřad Středočeského kraje aj.). Zdržení způsobil i nový stavební zákon, který proces změny územního plánu vrátil zpět na začátek.

Výstavba rodinných domů

V roce 2007 byla zahájena výstavba 105 řadových rodinných domů v tzv. lokalitě Lešany-Resort, v těsném sousedství plochy, na níž by měla těžba písku probíhat.

Změna stanoviska obce

Po komunálních volbách v roce 2010 unikl dosud utajovaný projekt štěrkopískovny na veřejnost. Nová starostka Petra Urbanová dala vzápětí najevo, že záměr nepodporuje a že se smlouvou o spolupráci z roku 2004 necítí být vázána. Obdobná stanoviska zaujali také další členové zastupitelstva. Nejostřejším odpůrcem štěrkopískovny byl Pavel Matoušek, který se veřejně zavázal, že odstoupí z funkce zastupitele, pokud by štěrkopískovna v Lešanech vznikla. Mezi odpůrce štěrkopískovny se nakonec zařadil i bývalý starosta Jaroslav Otásek.

Území štěrkopískovny
Tento snímek pokrývá zhruba třetinu území plánované štěrkopískovny. V pozadí část obce Lešany-Resort.
Tento snímek pokrývá zhruba třetinu území plánované štěrkopískovny. V pozadí část obce Lešany-Resort.
Štěrkopískovna byla jedním z témat [rokdownload menuitem="109" downloaditem="149" direct_download="false"]zasedání zastupitelstva dne 28. dubna 2011[/rokdownload], kterého se zúčastnili i zástupci Františka Jampílka a snažili se záměr obhájit. Občané se v následné emotivní diskusi vyslovovali ostře proti štěrkopískovně a požadovali po členech zastupitelstva, aby dali jasně najevo své stanovisko. Na základě rozhodnutí zastupitelstva si obec následně nechala vypracovat právní analýzu, z níž vyplynulo, že obec má v případném soudním sporu s Františkem Jampílkem poměrně silné postavení. S ohledem na tento právní rozbor zastupitelstvo obce na [rokdownload menuitem="109" downloaditem="375" direct_download="false"]zasedání dne 25. července 2011[/rokdownload] rozhodlo, že v plnění závazků vyplývajících ze smlouvy s Františkem Jampílkem nebude dále pokračovat. Své rozhodnutí zdůvodnilo objektivními překážkami v podobě zamítavých stanovisek dotčených orgánů státní správy ke změně územního plánu. Přijaté usnesení dále upozorňuje na konflikt štěrkopískovny s novou zástavbou v lokalitě Lešany-Resort.

Budoucnost

Vzhledem k zamítavému stanovisku zastupitelstva obce je realizace záměru v tuto chvíli krajně nepravděpodobná. Není však vyloučeno, že podnikatel František Jampílek bude po obci Nelahozeves požadovat úhradu nákladů spojených s přípravou štěrkopískovny, případně náhradu za ušlý zisk. Obdobným způsobem podnikatel postupoval vůči obci Keblice, s níž se soudí již od roku 2006. Zatím posledním výrokem je rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích, který přiznal Františku Jampílkovi odškodnění ve výši 1,2 milionu korun. Rozsudek zatím není pravomocný, neboť Keblice se proti němu odvolaly.

Další informace

Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.