• Titulní stránka

Starostky děkují hasičům za práce při povodních

ouholice
Ze zásahu hasičů ve Starých Ouholicích | Foto: Josef Kukla
Ze zásahu hasičů ve Starých Ouholicích | Foto: Josef Kukla
V krátkém odstupu obdrželi nelahozeveští hasiči dvě poděkování od místních samospráv za práci při červnových povodních. Starostka sousední Nové Vsi Jana Uhrová zaslala hasičům osobní děkovný dopis, s poděkováním se přidala i starostka Nelahozevsi Petra Urbanová.

“S projevy vaší podpory jsem se setkávala na každém kroku,” napsala starostka Nové Vsi hasičům. “Doslova ve dne i v noci, bez možnosti většího odpočinku jste prokazovali svou solidárnost se všemi, kterých se záplavy dotkly, a pomáhali jste, kde bylo třeba.” Starostka tak ocenila několikadenní práci nelahozeveského hasičského sboru, který v červnu letošního roku pomáhal při likvidaci následků povodní ve Starých Ouholicích, administrativně spadajících pod Novou Ves. Práci našich hasičů vyzdvihla Jana Uhrová i v

pdf
červencovém vydání Novoveského zpravodaje.

V celém správním obvodu Nové Vsi bylo zatopeno 84 domů, podstatná část z nich právě ve Starých Ouholicích. Některé domy byly pod vodou několik dnů, většina obyvatel této části obce musela být evakuována. Po povodních pak zůstaly ve Starých Ouholicích laguny, které nelahozeveští hasiči postupně odčerpali do Vltavy. Přečerpání několika milionů tun vody trvalo několik dnů. Vedle toho náš hasičský sbor pomáhal místním obyvatelům všude, kde se dalo. Další hasičské jednotky zajišťovaly záchranné práce v neméně postižených Miřejovicích či Vepřku a Nových Ouholicích.

DSCF7237
Hlídka hasičů na Miřejovickém mostě
Hlídka hasičů na Miřejovickém mostě
Nelahozeveští hasiči se do Starých Ouholic přesunuli ve druhé polovině povodňového týdne, vzápětí po několikadenním náročném maratonu prací přímo v Nelahozevsi. Záchranné práce v naší obci začaly už v neděli 2. června, kdy hasiči v pozdních večerních hodinách společně s civilními dobrovolníky ucpávali kanalizační vpusti v severní části obce (Vltavská, Zahradní, Příčná, Nádražní), protože při povodních v roce 2002 těmito vpustěmi pronikala podzemní voda na povrch.

V průběhu celých povodní hasiči monitorovali hladinu vody. Když se během pondělka 3. června začala Vltava nebezpečně přibližovat úrovni Zagarolské ulice, protipovodňová komise obce rozhodla o vybudování hráze. Při její výstavbě se vedle téměř celého hasičského sboru sešlo na 200 civilních dobrovolníků.

Jen co byla hráz vybudována, začali hasiči ve směnách hlídkovat na Miřejovickém mostě, aby zabránili případnému rabování v opuštěných domech v zatopené části Veltrus okolo hotelu Libuše, kam se v době kulminace Vltavy dalo dostat pouze po mostě. Silnice od veltruského kruhového mostu byla v té době zatopená až do výšky 70 centimetrů. Hasičské hlídky se na mostě střídaly po dobu dvou dnů.

Po celou dobu povodní zajišťovala hasičská jednotka i odčerpávání sklepů několika domů v obci, do nichž pronikla podzemní voda. Mezi jejich další aktivity patřila též dezinfekce prostor pod železničním viaduktem u Dvořákovy stezky, kde bylo v době kulminace Vltavy několik desítek centimetrů vody, či likvidace spadlého stromu v Podhořanech.

DSCF7227
Na hasiče ve svém poděkování nezapomněla ani starostka Nelahozevsi Petra Urbanová. “Členové JSDH a JSDHO pomáhali komisi hlídat postižené objekty a organizovat práce na stavbě protipovodňových hrází. Nemalou pomoc poskytli i sousední obci Nová Ves,” uvedla starostka ve svém příspěvku v srpnovém Nelahozeveském zpravodaji, kde mj. ocenila práci povodňové komise, dobrovolníků a místních firem. “Za naši obec Nelahozeves tímto děkuji všem zmíněným za pomoc, kterou ochotně poskytli v době, kdy si máme pomáhat,” uzavřela starostka Nelahozevsi. Starostka poděkovala hasičům již ve svém dřívějším prohlášení vydaném během povodní. Tehdy zmínila mj. jejich “perfektní součinnost při organizaci stavění hrází, odklonění dopravy a zajištění hlídek na Miřejovickém mostě”.

Nelahozeveský hasičský sbor má v současné době podle neoficiálních údajů přes 60 členů, v čele sboru stojí Radek Modes. Vedle sboru hasičů jako dobrovolného sdružení působí v obci od roku 2012 šestičlenná zásahová jednotka, jejímž velitelem je Jan Gregor. Jak velitel hasičů uvedl na facebookových stránkách hasičského sboru, celková bilance místních hasičů při práci na letošních povodních činila 488 odpracovaných hodin.

(mm)

 

Poděkování starostky Nové Vsi Jany Uhrové

podekovani-uhrova

Povodně 2013

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.