• Titulní stránka

Starostka chce vědět, kdo upozornil Oživení na odpadové smlouvy

OživeníSdružení Oživení, které se zabývá otázkami transparentností veřejné správy a omezování výskytu korupčního chování a střetu zájmů úředníků a politiků, obdrželo nedávno neobvyklou žádost od obce Nelahozeves. Starostka Petra Urbanová po sdružení požadovala informaci, kdo se na něj obrátil s podnětem týkajícím se smlouvy na svoz komunálního odpadu v Nelahozevsi. Tato informace je přitom již téměř dva měsíce veřejně dostupná na portálu Nelahozeves.info.

Sdružení Oživení v květnu požadovalo po obci Nelahozeves informaci, zda společnost .A.S.A. provádí v obci svoz odpadu na základě výběrového řízení. Obec tehdy odpověděla, že se žádné informace o výběrovém řízení nepodařilo dohledat. Smlouvu na svoz komunálního odpadu uzavřel v roce 2005 tehdejší starosta Jaroslav Otásek ještě s Českými sběrnými surovinami, později část této firmy odkoupila .A.S.A., čímž převzala i závazky ze smlouvy. “Po posledních komunálních volbách v roce 2010 nebyly novým představitelům obce žádné listiny, dokumenty či zvukové nebo obrazové záznamy v uvedené věci předány,” uvedla obec v odůvodnění pro sdružení Oživení. Sdružení následně obec upozornilo, že výběrové řízení na služby takového rozsahu bylo povinné a že je obec povinna jej uskutečnit alespoň dodatečně. Současně obci pohrozilo podáním podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Kauzou se v červnu na popud starostky Petry Urbanové zabývalo zastupitelstvo, o vyhlášení veřejné soutěže však nerozhodlo a věc přesunulo na další zasedání zastupitelstva, které se dosud nekonalo. Mezitím se podle místostarosty Josefa Kukly v archivu obecního úřadu našly dokumenty svědčící o tom, že určité výběrové řízení v roce 2005 proběhlo, nesplňovalo však potřebné zákonné požadavky. Podrobnější informace místostarosta neposkytl.

O necelé dva měsíce později starostka role tazatele a dotazovaného obrátila. “Žádám o sdělení, kdo sdružení informace poskytl, jakou formou a text podání,” uvádí se v dopise, který od starostky obdržel počátkem srpna předseda sdružení Štěpán Rattay. Stejně jako předtím Oživení, i Petra Urbanová svou žádost opřela o zákon o svobodném přístupu k informacím. Ten přitom slouží k tomu, aby informace o své činnosti poskytovaly státní orgány, obce a další veřejné instituce. Oživení požadované informace odmítlo poskytnout s odůvodněním, že zákon o přístupu k informacím se na něj nevztahuje, v odůvodnění se odkázalo i na judikaturu Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. “Identitu osob, které se na nás obracejí, zásadně nezveřejňujeme,” uvedlo protikorupční sdružení na svých stránkách. Současně si do vedení obce rýplo: "Nelahozeves sice zatím neučinila žádné kroky směřující k soutěži zakázky na svoz odpadu, ale zato se snaží získat informace, kdo Oživení na smlouvu o svozu odpadu upozornil.”

Oživení by přitom nemohlo autora podnětu prozradit ani v případě, že by se na něj zákon o poskytování informací vztahoval. “Úřad neposkytne informace, předané třetí osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud k tomu nedala souhlas,” uvádí specialista na problematiku poskytování informací Oldřich Kužílek v odpovědi na dotaz v poradně, v němž se tazatelka zajímala o to, zda je finanční úřad povinen občanovi sdělit, na čí udání provádí u živnostníka kontrolu. “Úřad neposkytne informaci o tom, kdo podal podnět, na jehož základě kontrola probíhá,” odpověděl v poradně Kužílek. Na jiném místě poradny zároveň potvrdil, že občanské sdružení není povinným subjektem podle informačního zákona, a to ani v případě, že jedním ze zdrojů jeho příjmů jsou dotace od státu nebo od obcí. Některé projekty sdružení Oživení jsou finančně podporovány i Ministerstvem vnitra, většina činnosti sdružení je však financována ze soukromých zdrojů. “Případný příspěvek ze státního rozpočtu nepostačuje, aby splnila kritéria pro povinné subjekty,” uvádí k tomu Kužílek.

Starostka Nelahozevsi se na Oživení obrátila přesto, že portál Nelahozeves.info již na konci června v redakčním komentáři podrobně vysvětlil, jakým způsobem se sdružení o sporných smlouvách dozvědělo. Toto vysvětlení bylo nyní po dohodě s advokátkou Petrou Bielinovou, která se v Oživení kauzou zabývá, ještě dále upřesněno.

(mm)

Komentáře   

+1 #3 Josef Mareyi 2013-08-19 13:31
dobry den pane Šebesto
obě témata spolu souvisí na klíčových slovech (minimálně "odpady"), kdo se tématicky zabývá a hledá cíleně objekt zájmu, dostane obě témata na jedné záložce ve vyhledání.
Svoz odpadu s tématem skládky souvisí však mnohem více. změna smlouvy, skladka v katastru bez ohledu na vliv na cenu svozu pro obyvatele, atd. Sám jsem se již dávno zpět vztekal, že mám koupené právo na odvoz objemu jedné popelnice, teď mám stále stejný objem popeluchy, ale platím poplatky větší (za počet osob), bez ohledu na to, zda ji naplním či nikoliv.
Takže za mě vítám jakékoliv aktivity, i snahu obce změnit svoz na skutečný objem.

Odvahu oslovit, jako pan Mojžiš, by mělo mít více sousedů, ne vždy má každý koule se tématem zabývat sám a je mnoho specializovanýc h sdružení, které již vědí co hledat a nač se ptát. A to, že se stále vynořují kostlivci svědčí o kvalitě převzaté agendy a přebírajících samotných.

Mě osobně zarazila vůbec ta podstata, ptát se kdo dal podnět. Naštěstí jsem příliš mladý abych si mohl dovolit srovnávání s praktikami předešlého režimu.
Přesto jako člověku dnešnímu je mi známá svoboda slova, jež tímto dostává na frak. mm se jistě nezhroutí, ale další by tak mohli být odrazeni. Jak říkám, ne každý má koule a je schopen jednat jen v ryzí anonymitě a ta mu nesmí být odpírána. Rozhodně ne v tématu kontroly státní správy či činnosti zastupitelstva.

Viz poslední odstavec článku, mm se doznal, přesto starostka chtěla informace... předpokládala, že to vzal na sebe a jednal jen jako redaktor? No pro mě to je zajímavé a jsem zvědav jak vše bude dál.

Třeba s nedodržováním třicítky v obci, přijde pasivní radar, pak aktivní a než se nadějeme, budou tu kamery na každé lampě....

a úplně mimo odpady... na obec jsem si dal 2x požadavek ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Jednou mi přišel pomalu !cár! papíru, bez základních náležitostí, ale aspoň něco, na druhou žádost, již týkající se rozhodování paní starostky nepřišlo nic, ačkoliv zákon mluví i o informaci o neopodstatněnos ti či zamítnutí.
Tak asi tak.. informace hold není často možné získat a je lépe to nechat na profesionálech.
mějte se dobře
Joma.Mareji
Citovat
+3 #2 Radek Šebesta 2013-08-19 12:58
Dobrý den pane Mareyi,
tento článek se přeci netýká skládky, ale smlouvou o svozu odpadů a vyhlášením veřejné soutěže. Nehledě na to, že si občanské sdružení nic nevyhledalo, ale bylo nějakým způsobem osloveno (jak uvádí p. Mojžíš). Také je podstatný fakt, že paní starostka byla jediná, která bylo pro okamžité řešení při červnovém hlasování, proto nechápu to osočení.

Trochu mě zaráží slova v tomto článku, jako třeba "protikorupční sdružení". Myslím, že to vrhá špatný stín na vedení obce, které potažmo nemá s uzavřením smlouvy v roce 2005 nic společného. Současné vedení se bohužel musí zabývat opět starou zátěží po předchozím vedení.
Citovat
-2 #1 Josef Mareyi 2013-08-19 10:10
Paní starostka by se měla naučit používat vyhledávání na internetu.
Jedna ze služeb, www.google.cz/ig
kde si stačí nadefinovat záložky, vyhledávání podle výskytu klíčových slov. Nelahozeves kvůli skládce již takto vybíhá dlouhá léta a je jen s podivem, že Oživení naši obec našlo až nyní.
Kam až chce paní starostka zajít? Až mne mrzí, že v tom nemám prsty.
Citovat

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.