• Titulní stránka
  • Články
  • Starosta pod tlakem občanů zakládá komisi, která má připravit námitky k rekonstrukci tunelů

Starosta pod tlakem občanů zakládá komisi, která má připravit námitky k rekonstrukci tunelů

Severní portály 1
Starosta Nelahozevsi Jakub Brynda (Pro Nelahozeves) zakládá komisi, která dostane za úkol připravit odborné námitky k projektu rekonstrukce nelahozeveských tunelů. Zveřejněné parametry projektu vyvolaly velký odpor obyvatel dotčené ulice Dvořákova stezka, části veřejnosti i opozičních zastupitelů.

Založení komise starosta přislíbil po několikaměsíčním tlaku části obyvatel obce, kterým se připravovaná stavba nelíbí a kteří poukazují na starostův údajný střet zájmů a kritizují jeho údajnou pasivitu.

Předsedou komise bude opoziční zastupitel Josef Kukla (KSČM). Ten starostu opakovaně vyzýval, aby obec vyhledala pomoc odborníků na dopravní stavby, kteří by pomohli připravit odborně fundované námitky do územního řízení, v němž se má rozhodnout o klíčových parametrech stavby. Dalšími členy komise budou Petr Kobza a Martin Leso. Petr Kobza, který bydlí v Nelahozevsi, pracuje jako projektant dopravních staveb. Martin Leso působí na Fakultě dopravní ČVUT a specializuje se na zabezpečení železniční dopravy. Doposud v souvislosti s projektem rekonstrukce nelahozeveských tunelů vystupoval jako konzultant pro Marinu Vltava, která má být chystaným projektem citelně dotčena, stejně jako několik dalších vlastníků nemovitostí na Dvořákově stezce.

DSC 0670
Zastupitelé (zleva): Josef Kukla, Stanislav Kuchta, Zdeněk Schneider a Jakub Brynda
Zastupitelé (zleva): Josef Kukla, Stanislav Kuchta, Zdeněk Schneider a Jakub Brynda
Chystaná přeložka železniční trati, která je součástí projektu, by totiž vyvolala posunutí přírodní cesty Dvořákova stezka i stejnojmenné ulice, což by si vyžádalo demolici několika objektů. Obyvatelé ulice si stěžují též na výšku protihlukových stěn.

Času je málo

Komise bude připravovat odborné podklady pro advokátní kancelář KVB, která s obcí dlouhodobě spolupracuje. Právníci následně podklady zpracují do podoby námitek pro územní řízení. To by mělo být podle nejnovějších informací z krajského úřadu zahájeno ve velmi krátké době, pravděpodobně ještě v průběhu října. Hrozí tedy, že komise bude mít pro svou práci velmi málo času. Přesto dosud nevznikla, ačkoliv starosta o ní poprvé hovořil již na zasedání zastupitelstva 21. září, tedy více než před třemi týdny. Podle Josefa Kukly by první jednání mělo proběhnout tento pátek, z důvodu epidemické situace se má uskutečnit formou videokonference. Starosta Jakub Brynda současně ujišťuje, že právníci z KVB na výstupy komise nečekají a připravují vlastní sadu námitek.

Na územní řízení se mezitím připravují i obyvatelé Dvořákovy stezky. Spolek s názvem Dvořákova stezka, který založili na ochranu přírodního rázu stezky z Nelahozevsi do Kralup a stejnojmenné ulice, sbíral v uplynulých týdnech podpisy pro petici za zachování stezky. Dosud se členům spolku a dalším podporovatelům podařilo sesbírat téměř dva tisíce podpisů. Svůj podpis pod petici připojil i místostarosta Zdeněk Schneider (Pro Nelahozeves).

Petice upozorňuje na plánované vykácení více než tří tisíc stromů, zčásti přímo na Dvořákově stezce. Podle autorů petice by projekt „nezvratným a devastujícím způsobem“ zasáhl přírodu, ekosystém, krajinný ráz Dvořákovy stezky a jejího blízkého okolí. Městský úřad Kralupy nad Vltavou i Obecní úřad Nelahozeves již s vykácením dřevin vyslovily souhlas, jejich stanoviska je ale možné napadnout v rámci územního řízení. Kuriózní je, že souhlas s kácením za nelahozeveský úřad připravoval právě Zdeněk Schneider. Nelahozeveský úřad navíc narozdíl od kralupského ani nenařídil Správě železnic žádnou náhradní výsadbu.

DSC 8732
Ačkoliv mluvčí Správy železnic tvrdí, že žádné asfaltování není plánováno, opak je pravdou - dvousetmetrový úsek od Mariny směrem k portálům (na snímku) má být podle pracovní verze dokumentace rozšířen na tři metry a vyasfaltován. Současně zde mají být vykáceny všechny dřeviny a nahrazeny zábradlím nad řekou.
Ačkoliv mluvčí Správy železnic tvrdí, že žádné asfaltování není plánováno, opak je pravdou - dvousetmetrový úsek od Mariny směrem k portálům (na snímku) má být podle pracovní verze dokumentace rozšířen na tři metry a vyasfaltován. Současně zde mají být vykáceny všechny dřeviny a nahrazeny zábradlím nad řekou.
Část stezky má být nově vyasfaltována. Mluvčí Správy železnic Nela Friebová sice ve svém dřívějším vyjádření pro Kralupský zpravodaj jakékoliv asfaltování vyloučila, z pracovní verze dokumentace, kterou má k dispozici vedení obce, ale jednoznačně vyplývá, že má být vyasfaltován úsek od Mariny Vltava směrem k portálům o délce více než 200 metrů. Tento rozpor nebyla mluvčí ani na opakovaný dotaz schopna uspokojivě vysvětlit.

Starosta ve střetu zájmů?

V souvislosti s připravovaným projektem vyvstala též otázka možného střetu zájmů starosty Jakuba Bryndy. Starosta totiž se svou rodinou vlastní dům přímo vedle trati nedaleko vlakové zastávky. Trať má být v této části zvýšena až o 80 centimetrů a z obou stran obklopena protihlukovými zábranami.

Jakub Brynda na svůj možný střet zájmů sám vícekrát poukázal, přesto se z titulu své funkce k tématu opakovaně veřejně vyjadřuje a již v červnu dokonce podepsal souhlas s realizací projektu. „Nechal jsem si to od právníků ověřit, než jsem to podepsal,“ ujistil starosta.

Navýšení trati se obec dle slov starosty pokusí zabránit. Jedním z důvodů zvedání trati jsou totiž podle projektantů nedostatečné výškové poměry železničního podjezdu vedle vlakové zastávky, který podle norem musí plnit též úlohu podchodu mezi oběma nástupišti. Vedení obce se chce do projektu pokusit prosadit vybudování samostatného podchodu přímo v prostorách vlakové zastávky, včetně výtahu pro tělesně postižené. „Pak by podle našeho názoru nebylo nutné most zvedat,“ domnívá se Jakub Brynda. Podle jeho názoru se ale tato otázka měla řešit už v minulém volebním období. „Vůbec nevím, co tehdejší vedení prosazovalo a namítalo, nepředali mi z tehdejší doby žádné písemné materiály,“ stěžuje si současný starosta. V letech 2014 - 2018, kdy projekt mimo jiné procházel posuzováním vlivů na životní prostředí, byl starostou Josef Kebrle a místostarostou právě Josef Kukla.

DSC 8743
Kvůli nedostatečným výškovým poměrům železničního podjezdu je podle projektantů nutné trať zvednout v některých místech až o 80 centimetrů. O to vyšší pak budou i protihlukové stěny.
Kvůli nedostatečným výškovým poměrům železničního podjezdu je podle projektantů nutné trať zvednout v některých místech až o 80 centimetrů. O to vyšší pak budou i protihlukové stěny.
Obec dále hodlá v územním řízení namítat výšku protihlukových stěn. Ty mají být podle platného územního plánu vysoké nejvýše 1,2 metru, při očekávaném navýšení trati by to ale v některých místech mohly být až dva metry vůči současnému terénu. Starosta v tom spatřuje rozpor s územním plánem.

Kolik lidí na trati zemřelo?

Jinak ale Jakub Brynda projekt hájí, naposledy ve vyjádření pro Kralupský zpravodaj. „Během posledních osmi let na kolejích došlo k šesti úmrtím v důsledku střetu s vlakem. Do tohoto čísla ovšem nepočítám ty, již se rozhodli na kolejích ukončit svůj život,“ vysvětlil starosta, proč podporuje výstavbu protihlukových stěn v oblasti okolo kulturního domu, kde si lidé často zkracují cestu přechodem přes trať.

Později však vyšlo najevo, že starosta má zmiňovanou statistikou železničních neštěstí na mysli celé území Nelahozevsi, nikoliv jen prostor pod zámkem, kde mají být instalovány protihlukové zábrany. Podle oficiální statistiky Drážní inspekce došlo na území Nelahozevsi za posledních osm let k pěti (nikoliv šesti) úmrtím při střetu s vlakem. Z toho dvě z nich (z let 2016 a 2020) se ale odehrály na severním nádraží Nelahozeves, které vůbec není předmětem projektu. Další nehoda z roku 2016 nastala v prostoru před vjezdem do tunelu mimo zastavěnou část obce a šlo s vysokou pravděpodobností o sebevraždu, neboť v daném místě není kam přecházet. Připravovaný projekt rekonstrukce tunelů by této nehodě nijak nezabránil, protože v těchto místech nemají být žádné protihlukové zábrany instalovány.

DSC 8737
Podél ulice Dvořákova stezka mají vyrůst protihlukové stěny.
Podél ulice Dvořákova stezka mají vyrůst protihlukové stěny.
V prostoru pod zámkem, kde si lidé zkracují cestu přes koleje, došlo za posledních třináct let (starší období statistika Drážní inspekce nepokrývá) pouze ke dvěma úmrtím při střetu s vlakem. První případ nastal v noci 24. března 2013, kdy strojvůdce nočního nákladního expresu nalezl v kolejišti mrtvolu nezjištěné totožnosti. Ve druhém případě, k němuž došlo 27. června 2018, taktéž nákladní vlak usmrtil starší turistku, která se s francouzskými holemi snažila přejít koleje (celá zpráva zde: Turistka přecházela pod zámkem koleje, zabil ji vlak).

Projektu si všímají média

Tvrzení o šesti nehodách padlo z úst starosty i v nedávné reportáži Kralupy TV. Ta se věnovala projektu v krátké době již podruhé. Zatímco první červencová reportáž nedala žádný prostor odpůrcům záměru, ve druhé zářijové reportáži již dostal slovo mimo jiné předseda spolku Dvořákova stezka Jiří Kůtek.

Zástupci spolku dostali prostor i v nedávné reportáži Českého rozhlasu, která byla postupně odvysílána na stanicích Radiožurnál a Region.

Odpůrcům záměru dal prostor i ekologický server Ekolist, který v srpnu uveřejnil článek předsedy Yacht Clubu Marina Vltava Jaroslava Sixty.

Členové spolku též pravidelně docházejí na zasedání zastupitelstva a snaží se v diskusi pobízet vedení obce k větší aktivitě.

Reportáž Kralupy TV – červenec 2020

Reportáž Kralupy TV – září 2020

Český rozhlas

(mm)

Rekonstrukce tunelů

  • Vytvořeno dne .

Přidat komentář


Provozovatelem portálu Nela.cz je Nela Media, z. ú. Nejedná se o oficiální stránky obce. Obsah těchto stránek může být šířen pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Kontakty, redakce, licence